Virksomhedskonsulent med socialfaglig profil

Ansøgningsfrist : 26-03-2017
Vi søger en kollega, der skal være med til at styrke indsatsen overfor borgere, som er sygemeldte eller på kanten til en sygemelding.
 
Om jobbet:
Hovedopgaven er at støtte sygemeldte i tilbagevenden til arbejdsmarkedet og gerne inden en egentlig sygemelding finder sted. Dette gøres aktivt i tæt samarbejde med sagsbehandlerne, virksomheder og med fokus på borgerens bedste og korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet. Det er derfor nødvendigt, at du er virksomhedsorienteret og socialfagligt velfunderet og kan navigerer selv i komplekse sager med flere samarbejdspartnere.
 
En del af dine opgaver vil være at etablere praktikker eller formidle job direkte til borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb. Som en del af forløbet stiller vi krav til borgerne om egen indsats og aktiv medvirken.
 
Du vil sekundært have ansvaret for servicering af Ringsted Kommunes jobrotation.
 
 • Du skal aktivt kunne indgå i tæt dialog og tværgående samarbejde med borger, virksomhed, beskæftigelsessagsbehandler, mentor og andre parter omkring den enkelte sag
 • Du skal kunne arbejde struktureret og systematisk i din opfølgning samt kunne levere uddybende skriftlig dokumentation for borgers forløb i journalen til anvendelse direkte i rehabiliteringsteamet
 • Yde en virksomhedsrettet aktiv indsats, med hurtig og effektiv service i forhold til virksomheder
 • Du indgår i virksomhedsteamets samlede opgaver, herunder den fælles Jobvagt og Serviceberedskabet i regionen

Hvem er du:
 • Du har en socialfaglig profil og erfaring indenfor beskæftigelsesområdet, samt erfaring som opsøgende virksomhedskonsulent
 • Du har viden om beskæftigelsesrettede ordninger til servicering af virksomheder og borgere om muligheder indenfor beskæftigelseslovgivningen
 • Du har forståelse for arbejdet med mange interne og eksterne samarbejdspartnere og snitflader, herunder gode samarbejdsevner
 • Du har viden om etablering af jobrotation
 • Du tager ejerskab til Arbejdsmarkedscenterets ambitioner og opnår positive resultater for vores målsætninger på området
 • Du er god til at motivere og vant til borgerkontakt
 • Du har erfaring fra det sociale og beskæftigelsesrettede område
 • Du kender lovgivningsmæssigt indgående, særligt omkring sygedagpenge og jobafklaringsforløb både for borgere og virksomheder
 • Du er handlekraftig, robust og ambitiøs på borgernes vegne
 • Du er udadvendt og god til at åbne døre i virksomhederne
 • Du kan arbejde selvstændigt, helhedsorienteret og tværfagligt
 • Du er struktureret, har datadisciplin og erfaring med skriftlig dokumentation
 • Du har lyst til teamwork med faglighed i højsædet
 • Du har humor og er god til at skabe kontakt
 • Du har kørekort
 
Afdeling:
Organisatorisk er stillingen knyttet til teamet af virksomhedskonsulenter, hvor du vil indgå i teamets udadrettede opgaver til servicering af virksomhedskontakten.
 
Vi tilbyder:
 • Et inspirerende og aktivt arbejdsmiljø med faglige visioner
 • Åbenhed, fleksibilitet, selvstændighed, ansvarlighed og medindflydelse
 • Et arbejde med faglige og personlige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling med afvekslende opgaver
 • Fagligt dygtige kolleger med mulighed for sparring og erfaringsudveksling
 • Personaleklub med aktiv motionsdel, frugt- og kaffeordning
 
Stillingen er på 30 timer om ugen.
Der afholdes ansættelsessamtaler den 29. marts 2017.

Vi bryster os af, at Ringsted Kommune er Midt i mulighederne. Det betyder blandt andet ideelle transportmuligheder i alle retninger med både offentlig transport og bil.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst.
 
Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.
 
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" neden under selve stillingsopslaget og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV, eksamensbeviser mv.