Du er her

Folkeoplysningsrådet - 12-11-2019

Folkeoplysningsrådet - 12-11-2019

Dato: Tirsdag den 12. november 2019 Tid: Kl. 16:30
Udvalg/Råd: Folkeoplysningsrådet
 • Punkt 1 Økonomisk oversigt over puljen til udstyr, rekvisitter og projekter

  SagsID/Sagsnummer: 19/16
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_ansoegninger.pdf bilag_2019-11_oekonomioversigt_udstyr_og_rekvisitter.pdf

  Indledning

  I denne sag får Folkeoplysningsrådet en økonomisk oversigt over forbrug på kontoen projekter og udstyr.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen har udarbejdet en oversigt over midlerne på kontoen for projekter og udstyr.

   

  Den samlede pulje er på 350.000 kroner i 2019.

   

  Der hvor formanden, i samarbejde med administrationen, løbende har behandlet ansøgninger, vedlægges disse som bilag.

   

  Der henvises til bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 12-11-2019

  Til efterretning.

   

  Ej tilstede: Jørgen Ellekjær & Jannie Seiffert.

 • Punkt 2 Ringsted Ro- og Kajakklub søger om tilskud til nyt udstyr

  SagsID/Sagsnummer: 19/16
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_ringsted_ro-_og_kajakklub.pdf

  Indledning

  Ringsted Ro- og Kajakklub søger om tilskud til indkøb af udstyr.

  Beskrivelse af sagen

  Klubben har behov for at udvide udstyret, så flere medlemmer kan aktiveres.

   

  Ifølge ansøgningen har klubben oplevet en medlemsfremgang i forhold til sidste år indenfor havkajakaktiviteterne. Klubben søger derfor om tilskud til indkøb af en yderligere trailer til at transportere havkajakkerne.

   

  Klubben har endvidere haft succes med træning i Ro-ergometre særligt i vinterhalvåret hvor formen skal holdes vedlige. Klubben søger derfor om tilskud til køb af yderligere to Ro-ergometre, så klubben i alt har seks.

   

  Klubben søger om således om tilskud til:

   

  Indkøb af trailer, model 161000B

  23.500,00

  2 stk. Concept 2 Ro-ergometre a 8.295 kr.

  16.590,00

  I alt

  40.090,00

   

  Klubben søger om et tilskud på 26.500 kroner.

   

  Ansøgningen fremgår af bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er vurderingen, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 12-11-2019

  Der bevilliges 2/3 i tilskud, dog max 26.500 kroner.

   

  Ej tilstede: Jørgen Ellekjær & Jannie Seiffert.

   

 • Punkt 3 Ringsted Shotokan Karate Do-Kai søger om tilskud til træningsmåtter

  SagsID/Sagsnummer: 19/16
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_shotokan.pdf

  Indledning

  Ringsted Shotokan Karate Do-Kai søger om tilskud til nye gulvmåtter.

  Beskrivelse af sagen

  Gulvet som klubben træner på i dag er ikke egnet til træning. Klubben har derfor indhentet tilbud på træningsmåtter (1x1 meter) som klikkes sammen. Gulvet er nemt at flytte rundt, så det kan anvendes i andre lokaler, hvilket også fremgår af bilaget. Dette er også telefonisk bekræftet af klubben.

   

  Klubben har indhentet et tilbud, så den samlede pris er på 24.876,20 kroner. Der søges om et tilskud på 20.000 kroner.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er vurderingen, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne, da gulvet kan genbruges i andre lokaler, da kommunen ikke opgraderer privatejede lokaler.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 12-11-2019

  Der bevilliges 2/3 i tilskud, dog max 17.000 kroner.

   

  Ej tilstede: Jørgen Ellekjær & Jannie Seiffert.

   

 • Punkt 4 Orientering, november 2019

  SagsID/Sagsnummer: 19/22
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet

  Indledning

  Orientering fra

  -          Formanden

  -          Øvrige medlemmer

  -          Administrationen

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 12-11-2019

  Orientering.

   

  Ej tilstede: Jørgen Ellekjær & Jannie Seiffert.