Du er her

Folkeoplysningsrådet - 03-12-2019

Folkeoplysningsrådet - 03-12-2019

Dato: Tirsdag den 3. december 2019 Tid: Kl. 16:30
Udvalg/Råd: Folkeoplysningsrådet
 • Punkt 1 Økonomisk oversigt over puljen til udstyr, rekvisitter og projekter

  SagsID/Sagsnummer: 19/16
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_-_2019-12_oekonomioversigt_udstyr_og_rekvisitter.pdf bilag_-_ansoegninger.pdf

  Indledning

  I denne sag får Folkeoplysningsrådet en økonomisk oversigt over forbrug på kontoen projekter og udstyr.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen har udarbejdet en oversigt over midlerne på kontoen for projekter og udstyr.

   

  Den samlede pulje er på 350.000 kroner i 2019.

   

  Der hvor formanden, i samarbejde med administrationen, løbende har behandlet ansøgninger, vedlægges disse som bilag.

   

  Der henvises til bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 03-12-2019

  Til efterretning.

   

  Ej tilstede: Charlotte Skaaning

 • Punkt 2 Benløse IF søger om nye fodboldmål og net

  SagsID/Sagsnummer: 19/16
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet

  Indledning

  Benløse IF søger om nye fodboldmål og net.

  Beskrivelse af sagen

  Benløse IF-fodbold holder til på banerne mellem Byskovskolens to afdelinger, Benløse og Asgård.

   

  Foreningen søger om nye mål og net og søger endvidere om at få udskiftet nogle af nettene på de eksisterende mål.

   

  Målparken er fra midt-firserne, og generelt er hovedparten af målene meget slidte. Administrationen har besigtiget målparken, og kan bekræfte, at mange af målene trænger til udskiftning.

   

  Byskovskolen benytter også målene på banerne, men kun i begrænset omfang set i forhold til foreningens brug. Byskovskolen ønsker at bidrage med et mindre beløb.

   

  Der er et akut behov for udskiftning af fire 11-mandsmål og fire 8-mandsmål. Der udover er der behov for at udskifte net på 20 mål.

   

  Målene der ønskes er med hjul så de er lette at flytte rundt.

   

  Prisen er ovenstående er 73.000 kroner + moms. Prisen er inklusiv 30% rabat.

   

  Foreningen søger om et tilskud på 40.000 kroner.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 03-12-2019

  Der bevilliges 40.000 kroner.

   

  Ej tilstede: Charlotte Skaaning

   

 • Punkt 3 Orientering - Evaluering af Sommersjov-aktiviteter

  SagsID/Sagsnummer: 19/21
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_-_evaluering_af_sommersjov_2019_til_udvalg.pdf bilag_sommersjov-folder_2019.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

  X

  X

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag får Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsrådet en evaluering af Sommerferieaktiviteterne i 2019.

  Beskrivelse af sagen

  Sommersjov er aktiviteter, der tilbydes til børn og unge fra Ringsted Kommune i skolernes sommerferie.

   

  Aktiviteterne udbydes af kommunale institutioner (Ungdomsskolen, biblioteket, Kulturhuset og Team Fritid og Frivillighed), Ringsted Museum og af foreningslivet.

   

  Administrationen har udarbejdet en evaluering af Sommersjov 2019. Evalueringen fremgår af bilag.

   

  Generelt er det et ønske at der tilbydes flere aktiviteter på flere dages varighed af foreningslivet, da det vil give deltagerne et endnu bedre indblik i foreningens aktiviteter.

   

  Onsdagsunderholdningen på Plænen for de mindste er fortsat et stort tilløbsstykke. Her arrangeres der koncerter og underholdning af 45-60 minutters varighed.

   

  Aktiviteterne ”3 dage i Vrange skov” der arrangeres af kommunens Grøn Guide i samarbejde med foreningslivet og ”Kunstsommerskolen” arrangeret af Musik- og Kulturskolen er begge eftertragtede aktiviteter.

   

  Folderen der er uddelt på skolerne og beskriver aktiviteterne, er også vedlagt som bilag.

   

  Børne- og Undervisningsudvalget har haft afsat en budgetramme på 130.000 kroner i 2019. Børne- og Undervisningsudvalget støtter de aktiviteter der er målrettet til børn i SFO-alderen, så denne aldersgruppe også får tilbudt aktiviteter.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget har afsat en budgetramme på 100.000 kroner i 2019.

   

  Folkeoplysningsrådet har afsat en budgetramme på 30.000 kroner i 2019.

  Inddragelse og høring

  Sagen forelægges til orientering i Folkeoplysningsrådet den 3. december 2019.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at aktiviteterne i Sommersjov bidrager positivt til at kommunens børn og unge får mulighed for at prøve nye aktiviteter, få nye oplevelser og møde andre børn og unge i Ringsted.

   

  Endvidere er det vurderingen, at aktiviteterne er en god rekrutteringsbase og udstillingsvindue for både institutioner og foreninger.

   

  Aktiviteterne understøtter derved væsentlige elementer i såvel Børne- og Ungepolitikken som i Puls, sjæl og samarbejde (Kultur, Fritids- og Frivillighedspolitikken).

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 03-12-2019

  Til efterretning.

   

  Ej tilstede: Charlotte Skaaning

   

 • Punkt 4 Årets foreningsleder 2020(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 19/16382
  Sagen afgøres i: Byrådet
 • Punkt 5 Orientering, december 2019

  SagsID/Sagsnummer: 19/22
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet

  Indledning

  Orientering fra

  -          Formanden

  -          Øvrige medlemmer

  -          Administrationen

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 03-12-2019

  Orientering.

   

  Ej tilstede: Charlotte Skaaning

   

 • Punkt 6 Vigersted IF søger om redskaber til gymnastik

  SagsID/Sagsnummer: 19/16
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_-_vigersted_if.pdf

  Indledning

  Vigersted IF-gymnastik søger om tilskud til indkøb af rekvisitter.

  Beskrivelse af sagen

  Gymnastikafdelingen har igennem de sidste år ønsket sig en opgradering af deres gymnastikudstyr.

   

  Gymnastikafdelingen har et behov for følgende udstyr:

  -          Miniskumsæt i ni dele

  -          Springgolin m. rammepude

  -          Bænk, 3 meter m. balanceplanke og hjul

  -          3-delt skumplint

  -          Nedspringsmåtte

   

  Gymnastikafdelingen har indhentet tilbud på udstyret. Prisen er 66.450 kroner. Der søges om et tilskud på 38.000 kroner.

   

  Gymnasterne er i alderen fra 1-9 år. Udstyret udlånes også til Vigersted skoles SFO i forbindelse med åbenskole-samarbejde.

   

  Ansøgningen fremgår af bilaget.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 03-12-2019

  Der bevilliges 38.000 kroner.

   

  Ej tilstede: Charlotte Skaaning