Du er her

Byrådet - 04-05-2020

Byrådet - 04-05-2020

Dato: Mandag den 4. maj 2020 Tid: Kl. 18:30
Udvalg/Råd: Byrådet
Dokument: 62020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 4. maj 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24256
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Beslutning i Byrådet den 04-05-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

 • Punkt 2 Besøg på Ringsted Kommunes botilbud (SAMU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/18545
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-covid-19-paa-plejecentre_-bosteder-og-andre-instutioner.pdf.pdf hoeringssvar_handicapraadet_om_besoeg_botilbud.pdf.pdf hoeringssvar_-_paaroerenderaad_bengerds_huse.pdf.pdf hoeringssvar_ang._besoeg_lmu_bengerds_huse.pdf.pdf hoeringssvar_lmu_socialpsykiatrien.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til om- og hvordan, der skal åbnes for besøg hos beboere på Ringsted Kommunes botilbud.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med de mange restriktioner for at håndtere Covid-19 udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed et påbud til kommunerne om at indføre besøgsforbud på alle døgninstitutioner på socialområdet, beliggende i kommunen (jf. § 1 stk. 2 og § 12c i Lov om foranstaltninger mod smittesomme og andre overførbare sygdomme).

   

  Efterfølgende er der udstedt en række bekendtgørelser og vejledninger, som uddyber besøgsforbuddet, og indskærper, hvordan det kan administreres. I Sundhedsstyrelsens seneste vejledning (nr. 2 af 24. april 2020), er det tydeliggjort, at besøgsforbuddet gælder alle indendørs arealer. Det er således både fællesarealer og beboernes egne arealer. Samtidig fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, om besøgsforbuddet også skal gælde udendørsarealer, fx fælles haveanlæg og beboerenes små haver.

   

  Det betyder, at der er mulighed for at tilbyde udendørs besøg for pårørende, med den forudsætning, at det tilrettelægges, så de generelle krav til afstand, fysisk kontakt og hygiejne overholdes. Det er fortsat vigtigt, at beboerne, som er nogle af de mest sårbare befolkningsgrupper, beskyttes mod smitte af Covid-19.

   

  På grund af forskelligheden i de fysiske rammer, beboersammensætning og ønsker fra pårørende vil administrationen udarbejde besøgsprocedurer for de enkelte tilbud. Disse procedurer vil løbende blive opdateret i forhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og vil være tilgængelige på Ringsted Kommunes hjemmeside.

  Inddragelse og høring

  Sagen sendes til høring i Handicaprådet. Sagens sendes endvidere til høring hos Bruger – pårørenderåd samt i LMU’erne på de enkelte institutioner. Høringssvarene vil foreligge inden sagen behandles.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det vil være muligt at åbne op for udendørs besøg og samtidig efterleve sundhedsmyndighedernes vejledninger. Det vurderes samtidig, at åbning for besøg vil være ensbetydende med, at der vil være en forøget risiko for smitte blandt både beboere og medarbejdere. Det anses for vigtigt, at Byrådet træffer beslutning om åbning for besøg samt anerkender, at dette giver forøget risiko for smitte.

   

  Alle beboere skal have lige mulighed for at få besøg. Det vurderes, at det derfor ikke generelt vil være muligt, at imødekomme ønsker om daglige besøg hos de enkelte beboere.

   

  Det er administrationens vurdering, at besøg skal tilrettelægges så risiko for smittespredning begrænses mest muligt. Dette er vigtigt med hensyn til, at beboerne generelt har en forøget risiko for smitte samt for at blive alvorligt syge, hvis de smittes. Det er samtidig vigtigt for, at undgå smitte blandt medarbejderne, som blandt andet kan føre til, at der kan blive pres på ressourcerne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at de gives mulighed for udendørs besøg på botilbud.

  Supplerende sagsfremstilling

  Til sagen er tilføjet:

  • Bilag 1: Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner, som er den vejledning af 24. april 2020, som der henvises til i dagsordenspunktet.
  • Høringssvar Handicaprådet om besøg botilbud
  • Høringssvar Pårørenderåd Bengerds Huse
  • Høringssvar LMU Socialpsykiatrien

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Anbefales godkendt, med den tilføjelse at vi afventer Sundhedsstyrelsens retningslinier med baggrund i den politiske aftale blandt Folketingets partier 1. maj 2020.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020

  Anbefales godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 04-05-2020

  Godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning.

 • Punkt 3 Besøg på Ringsted Kommunes plejecentre (ÆGU)

  SagsID/Sagsnummer: 17/18545
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-covid-19-paa-plejecentre_-bosteder-og-andre-instutioner.pdf_0.pdf hoeringssvar_fra_aeldreraadet_om_besoeg_paa_plejecentre.pdf.pdf hoeringssvar_fra_lmu_solbakken_vedr.pdf.pdf hoeringssvar_fra_lmu_plejecenter_ortved.pdf.pdf hoeringssvar_brugerpaaroerenderaad_klc.pdf.pdf hoeringssvar_1_lmu_klc.pdf.pdf hoeringssvar_2_lmu_klc.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til om- og hvordan, der skal åbnes for besøg hos beboere på Ringsted Kommunes plejecentre.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med de mange restriktioner for at håndtere Covid-19 udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed et påbud til kommunerne om at indføre besøgsforbud på alle plejecentre, beliggende i kommunen (jf. § 1 stk. 2 og § 12c i Lov om foranstaltninger mod smittesomme og andre overførbare sygdomme).

   

  Efterfølgende er der udstedt en række bekendtgørelser og vejledninger, som uddyber besøgsforbuddet, og indskærper, hvordan det kan administreres. I Sundhedsstyrelsens seneste vejledning (nr. 2 af 24. april 2020), er det tydeliggjort, at besøgsforbuddet gælder alle indendørs arealer. Det er således både fællesarealer og beboernes egne arealer. Samtidig fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, om besøgsforbuddet også skal gælde udendørsarealer, fx fælles haveanlæg og beboerenes små haver.

   

  Det betyder, at der er mulighed for at tilbyde udendørs besøg for pårørende, med den forudsætning, at det tilrettelægges, så de generelle krav til afstand, fysisk kontakt og hygiejne overholdes. Det er fortsat vigtigt, at beboerne, som er nogle af de mest sårbare befolkningsgrupper, beskyttes mod smitte af Covid-19.

   

  På grund af forskelligheden i de fysiske rammer, beboersammensætning og ønsker fra pårørende vil administrationen udarbejde besøgsprocedurer for de enkelte plejecentre. Disse procedurer vil løbende blive opdateret i forhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og vil være tilgængelige på Ringsted Kommunes hjemmeside.

  Inddragelse og høring

  Sagen sendes til høring i Ældrerådet. Sagens sendes endvidere til høring hos Bruger – pårørende råd samt i LMU’erne på hvert af de tre plejecentre. Høringssvarene vil foreligge inden sagen behandles.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det vil være muligt at åbne op for udendørs besøg og samtidig efterleve sundhedsmyndighedernes vejledninger. Det vurderes samtidig, at åbning for besøg vil være ensbetydende med, at der vil være en forøget risiko for smitte blandt både beboere og medarbejdere. Det anses for vigtigt, at Byrådet træffer beslutning om åbning for besøg samt anerkender, at dette giver forøget risiko for smitte.

   

  Alle beboere skal have lige mulighed for at få besøg. Det vurderes, at det derfor ikke generelt vil være muligt, at imødekomme ønsker om daglige besøg hos de enkelte beboere.

   

  Det er administrationens vurdering, at besøg skal tilrettelægges så risiko for smittespredning begrænses mest muligt. Dette er vigtigt med hensyn til, at beboerne generelt har en forøget risiko for smitte samt for at blive alvorligt syge, hvis de smittes. Det er samtidig vigtigt for, at undgå smitte blandt medarbejderne, som blandt andet kan føre til, at der kan blive pres på ressourcerne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der gives mulighed for at, der gives mulighed for udendørs besøg på plejecentrene.

  Supplerende sagsfremstilling

  Til sagen er tilføjet:

  • Bilag 1: Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner, som er den vejledning af 24. april 2020, som der henvises til i dagsordenspunktet
  • Høringssvar fra Ældrerådet
  • Høringssvar fra LMU Solbakken
  • Høringssvar fra LMU Plejecenter Solbakken
  • Høringssvar Brugerpårørenderåd KLC
  • Høringssvar 1 LMU KLC
  • Høringssvar 2 LMU KLC

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 04-05-2020

  Anbefales godkendt, med den tilføjelse at der ikke åbnes for udendørs besøg før Sundhedsstyrelsens retningslinjer foreligger, og udvalget har truffet en beslutning med baggrund i den politiske aftale blandt Folketingets partier 1. maj 2020 kendes.

   

   

  A

  Benny Christensen

  A

  Per Flor

  O

  Per Nørhave

  O

  Tina-Mia Eriksen

  V

  Line Lynnerup

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Jan Jakobsen

  For

  x

  x

   

   

   

  x

  X

  Imod

   

   

  x

  x

  X

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Per Nørhave, Tina-Mia Eriksen og Line Lynnerup stemmer imod, med den bemærkning, at de stemmer for en genåbning, når Sundhedsstyrelsens retningslinier foreligger. Det præciseres, at Sundhedsstyrelsens retningslinier ikke skal godkendes af udvalget.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020

  Økonomiudvalget kan ikke tilslutte sig Ældre- og Genoptræningsudvalgets indstilling efter afstemning.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

   

   

   

  X

  X

   

   

  Ej til stede

  X

  Imod

  X

  X

  X

   

   

  X

  X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Økonomiudvalget godkender åbning for udendørs besøg med den tilføjelse, at vi afventer Sundhedsstyrelsens retningslinjer med baggrund i den politiske aftale blandt Folketingets partier 1. maj 2020.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

  x

  x

  x

   

   

  x

  x

  Ej til stede

   

  Imod

   

   

   

  X

  X

   

   

  x

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Beslutning i Byrådet den 04-05-2020

  Ældre- og Genoptræningsudvalgets indstilling blev ikke godkendt efter afstemning.

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

   

  X

   

  V

  Line Lynnerup

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

   

  X

   

  O

  Per Nørhave

   

  X

   

  O

  Daniel Nørhave

   

  X

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

   

  X

   

  K

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

   

  X

   

  Ø

  Henrik Kjær

  X

   

   

  Ø

  Jan Jakobsen

  X

   

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  X

   

   

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

   

  X

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Herefter blev Økonomiudvalgets indstilling godkendt efter afstemning

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

  X

   

   

  V

  Klaus Hansen

  X

   

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  X

   

   

  V

  Line Lynnerup

  X

   

   

  V

  Mazlum Øz

  X

   

   

  V

  Timo Jensen

  X

   

   

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  K

  Finn Andersen

   

  X

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Jan Jakobsen

   

  X

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

  X

   

   

  F

  Britta Nielsen

  X

   

   

  A

  Lisbeth Andersen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X