Du er her

Integrationsrådet - 18-06-2020

Integrationsrådet - 18-06-2020

Dato: Torsdag den 18. juni 2020 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Integrationsrådet
Dokument: 22020.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutning i Integrationsrådet den 18-06-2020

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Hakima Lasham Lakhrissi, Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen, Victor Skånning Thomsen.

 • Punkt 2 Status på integrationsindsatsen juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet
  ringsted_integrationsbarometer-0620.pdf.pdf

  Indledning

  Souschefen for Arbejdsmarkedet giver en kort status på den aktuelle integrationsindsats.

  Et opdateret integrationsbarometer med data for repatriering er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 18-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Hakima Lasham Lakhrissi, Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen, Victor Skånning Thomsen.

   

 • Punkt 3 Aktiviteter under Integrationsrådets budget 2020 juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Aktiviteter og budgetforbrug behandles som fast punkt på hvert møde.

  Beskrivelse af sagen

  Der er i alt 27.600 kr. på Integrationsrådets budget for 2020. Heraf bliver ca. 7.500 kr. anvendt til diæter og mødeforplejning. De uforbrugte midler fra 2019, i alt 14.000 kr., er overført til 2020. Samtidig er der overført i alt 15.310 kr. til Folkeoplysningsrådet, hvilket giver i alt 24.210 kr. til aktiviteter i 2020. Se udtræk af økonomisystemet samt forklarende tekst nedenfor:

   

   

   

  Status på gennemførte aktiviteter i 2020:

  • Grundet nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen har alle aktiviteter været suspenderet fra den 12. marts til den 15. juni 2020.

   

  Der er for 2020 aftalt følgende arrangementer til senere afholdelse:

  • Deltagelse i Ringstednatten
  • Kontakt til den afghanske kvindeforening genoptages, da foreningen har skiftet formand / Mazlum
  • Kontakt til Aktive arabiske mødre / Mona
  • Der afventes svar fra de arabiske foreninger, Familieklubben på Ahorn Allé og Moskeen om de er interesserede i at afholde et møde i Forsamlingshuset ved blok 2 og 3 på Søndre Park. Der bestilles tolk til mødet / Mazlum
  • Forslag om oplæg om integrationsemner som et offentligt arrangement genoptages senere i 2020
  • Status på arbejdsgruppens planlægning af Mangfoldighedsdagen på Torvet en lørdag primo september med boder med alle foreninger, musik, cykelværksted, m.v./ Mona, Mikail, Mazlum, Victor, Carli.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at

  1. Evt. afholdte arrangementer evalueres, og
  2. Status på planlagte arrangementer opdateres.

  Beslutning i Integrationsrådet den 18-06-2020

  -          Der følges op på overførslen til Folkeoplysningsrådet – adm.

  -          Der følges op på om Ringstednatten gennemføres – Mazlum

  • hvis det afholdes:
  • tilmelding - Merethe
  • Vagtskema udsendes– helst 2 på hver vagt
  • Pølsehorn: Mona
  • Frugt: Carli

  -          Arabiske Mødre: Mona har kontakt

  -          Afghanske Kvindeforening: Henrik

  -          Arabiske Foreninger: Mazlum har haft kontakt til 2 foreninger ift. afholdelse af stormøde, men der er ikke aftalt møde. Kontakten genoptages med foreningerne, evt. enkeltvist

  -          Integrationsrådet arrangerer stormøde og inviterer alle foreninger i efteråret/Ahornhallen dels 20.11.20 kl. 18. arbejdsgruppe nedsættes på møde i september.

  -          Offentlige arrangementer genoptages på møde i september

  -          Mangfoldighedsdag genoptages mhp. Afholdelse maj 2021. Arbejdsgruppen påbegynder arbejdet i november efter stormødet.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Hakima Lasham Lakhrissi, Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen, Victor Skånning Thomsen.

   

 • Punkt 4 Orientering fra øvrige Råd juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indledning

  Repræsentanter i kommunalt nedsatte Råd og Udvalg giver en orientering om arbejdet siden

  Integrationsrådets seneste møde.

  Beskrivelse af sagen

  Frivilligrådet, ved Carli Hækkerup (Stedfortræder Lotte Birkestrøm)

   

  Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, ved Mona Musse

   

  Ungdomsforum, ved Victor Skånning Thomsen

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 18-06-2020

  Frivilligråd:

  -          Puljen til fritidsaktiviteter: ansøgere indstilles af skolen

  -          Forslag om adgang for foreninger til www.fonde.dk via kommunal finansiering

   

  Det Lokale Arbejdsmarkedsråd:

  Input til den kommunale beskæftigelsesindsats:

  -          opkvalificeringstiltag til ledige

  -          revalidering

  -          etablering af flere fleksjob

  -          brug den gode historie

  -          værdig sagsbehandling

   

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Hakima Lasham Lakhrissi, Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen, Victor Skånning Thomsen.

   

 • Punkt 5 Orientering fra Formand og Administration juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning i Integrationsrådet den 18-06-2020

  Der orienteredes om:

  • Kommende udbud af danskuddannelse for voksne udlændinge
  • Næste møde flyttes til torsdag den 3. september 2020.

   

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Hakima Lasham Lakhrissi, Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen, Victor Skånning Thomsen.

   

 • Punkt 6 Eventuelt juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 18/2732
  Sagen afgøres i: Integrationsrådet

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Integrationsrådet den 18-06-2020

  Gallaaftenen og prisuddelingen er udskudt på ubestemt tid.

   

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen, Hakima Lasham Lakhrissi, Lotte Birkestrøm, Monica S. Nielsen, Victor Skånning Thomsen.