Du er her

Anlægsarbejde i Nørregade

Fra april 2018 får Nørregade og Markedspladsen udskiftet forsynings- og kloakledninger samt lavet klimatilpasning. Arbejdet er afslutningen på projekt for omdannelsen af Torvet.
 • Visualisering af Nørregade/Markedspladsen

  Visualiseringen viser den nye profil for Markedspladsen og Nørregade

Nørregade og Markedspladsen skal fremtidssikres, som et attraktivt sted at opholde sig, være turist, butiksdrivende og handlende. Den 3. april 2018 begyndte Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning arbejdet med at udskifte forsynings- og kloakledninger under Nørregade samt sidste etape af klimatilpasning på strækningen.

Da både klimasikringen og kloakeringen vil medføre omfattende anlægsarbejde i Nørregade og på Markedspladsen, er det oplagt at rette den eksisterende vejbelægning op og forskønne området med ny og mere grøn beplantning samtidig.

Arbejdet i Nørregade opdeles i seks etaper. Under alle etaper vil der være adgang til alle forretninger.

PDF icon Etapeplan for alle seks etaper

Arbejdet i Nørregade udgør den tredje og sidste etape af det samlede projekt for omdannelsen af Torvet.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at sende en mail til Ringsted Kommune på vejogejendom@ringsted.dk.

Seneste nyt om trafikken ved gravearbejdet

På kortet nedenfor kan du se de største parkeringspladser, som du kan benytte omkring Nørregade og Torvet. Der er også indtegnet hvilke adgangsveje, som er tilgængelige til den enkelte parkeringsplads. Disse parkeringspladser vil ikke blive spærret under etape 3.

Kort over parkering

Bus 401A omlægges til at køre ad Bøllingsvej

Mens der arbejdes i Nørregade, kører bus 401A ad Sct. Knudsgade og Bøllingsvej.

På grund af omlægningen af busrute 401A bliver der ændrede parkeringsregler på Bøllingsvej.

Læs mere i nyheden om rute og stop for 401A samt parkeringsregler på Bøllingsvej.

På DOT's hjemmeside kan du se den ændrede busrute for bus 401A både i køreplan og på kort:

DOT's hjemmeside med køreplan og kort for 401A

Spørgsmål til anlægsarbejdet i Nørregade

 • Hvordan fremtidssikrer I Nørregade og Markedspladsen?

  Vi udskifter gamle spildevands-, fjernvarme- og vandledninger. I den forbindelse retter vi den eksisterende vejbelægning op og forskønner med ny og mere grøn beplantning. Vi klimatilpasser området ved at etablere dræn og planteområder, der kan opsamle regnvand. Vandet leder vi væk gennem vandrender og dræn til ”bowlerne” på Torvet og i åbne små vandløb gennem Klosterlunden til søen ved Klosteralleen. Herfra ledes vandet via rør under jorden videre til bassiner i ådalen for så til sidst at blive udledt til Ringsted å.

  Læs mere om bassinerne i ådalen hos Ringsted Forsyning.

  Når det sydøstlige område af Markedspladsen er færdigt, vil der blive afmærket torvepladser med mulighed for alle mulige slags torvehandel.

 • Hvorfor skal Nørregade klimatilpasses?

  Nørregade skal klimatilpasses på grund af risiko for oversvømmelser og vandindtrængning ved kraftige regnskyl i fremtiden. Derfor bliver Nørregade forsynet med dræn og vandrender til bortledning af regnvandet, så gaden kan håndtere det danske klima, der nu oftere bliver ramt af ekstrem regn og skybrud.

 • Hvorfor skal der laves nye forsynings- og kloakledninger under Nørregade?

  Der er behov for at udskifte kloakledningerne, da de er gamle og udtjente. Hvis vi ikke udskifter dem, er der risiko for utætte rør, hvor spildevand kan trænge ud og forurene.

  Da både klimatilpasningen og den nye kloakering vil medføre store og omfattende anlægsarbejder i Nørregade og på Markedspladsen, synes vi også, det giver rigtig god mening at gennemføre forskønnelse af Nørregade samtidig.

 • Hvornår laves de enkelte strækninger?

  Nørregade vil være spærret for gennemkørende trafik fra 3. april 2018 til maj 2019. For at give plads til julehandlen standses arbejdet i Nørregade i december 2018, og der åbnes for gennemkørsel og færdsel på strækningen fra Torvet til Dronning Margrethesvej.

  Arbejdet i Nørregade opdeles i seks etaper, så hele Nørregade vil ikke blive berørt af anlægsarbejde på samme tid. Under alle etaper vil der være adgang til alle forretninger. Første etape af gravearbejdet er nu i gang i Sct. Bendtsgade, i rundkørslen ved Torvet og frem til Nørregade 5. Her kan du se et udsnit af etapeplanen, der viser etape 1, som er første etape, og en etapeplan, der viser alle seks etaper:

  PDF icon Udsnit af etapeplan, etape 1

  PDF icon Etapeplan for alle seks etaper

  Det kan ikke undgås at arbejdet vil påføre ejere, beboere, handelsdrivende og borgere nogle gener, men Ringsted Kommune håber på forståelse for dette, og håber på et godt samarbejde alle parterne imellem. Entreprenøren vil være behjælpelig med at sikre bedst mulige adgangsforhold til og fra ejendommene i Nørregade.

 • Hvad sker der med parkeringspladserne?

  Vi forventer ikke, at der vil værre færre parkeringspladser i Nørregade, når anlægsarbejdet er færdigt, end der var inden.

 • Hvornår er arbejdet færdigt?

  Anlægsarbejdet forventes færdig i juni 2019.

 • Hvordan vil der blive informeret om arbejdet?

  • Vi afholder et informationsmøde for beboere, de enkelte handelsstrøg og øvrige borgere, inden vi går i gang med anlægsarbejdet. På mødet vil repræsentanter fra Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning deltage. Derudover vil der blive arrangeret møder efter behov.
  • Vi vil gå rundt på Nørregade og tale med de handlende og beboerne løbende
  • Vi vil løbende opdatere denne side med nye informationer
  • Vi vil løbende informere om projektet via nyheder her på ringsted.dk
  • Vi vil løbende informere gennem lokalpressen
  • Ringsted Forsyning laver løbende nyhedsbreve om fremgangen.
 • Hvem står for arbejdet?

  Det er entreprenøren Arkil A/S, der står for arbejdet i Nørregade.

  Rambøll er rådgiveren, ligesom for første og anden etape i omdannelsen af Torvet.

 • Hvad er baggrunden for projektet?

  Formålet med projektet er at klimatilpasse og skybrudssikre Nørregade, Torvet og Klosterlunden. Ringsted Kommune ønsker at udnytte den synergieffekt, der opstår ved den igangværende proces med omdannelsen af Torvet, hvor vand indgår som et rekreativt element. Samtidig er der behov for at øge kapaciteten af forsyningen og renovere de gamle ledningssystemer. Sagen blev forelagt på byrådsmøde nr.5/2015, - 7.april 2015 som punkt 23: "Klimatilpasning af Torvet". Du kan læse referatet her.

  Anlægsarbejdet i Nørregade og på Markedspladsen er den tredje og sidste etape af det samlede projekt for omdannelsen af Torvet.

  Første etape af omdannelsen af Torvet var arbejdet i Klosterlunden i 2016. Anden etape er arbejdet på selve Torvet, som blev påbegyndt i 2017 og forventes endeligt afsluttet til april i år. Senere i 2018 begynder anlæggelsen af den nye bygning på Torvet, hvor der tidligere var parkeringsplads.

Sidst opdateret

15.07.2019