Du er her

Anvisning til plejeboliger

Hvis dit behov for omsorg og pleje er omfattende, og du ikke kan klare dig i din nuværende bolig, kan du søge en plejebolig i Ringsted Kommune.

Om anvisning til plejebolig

En plejebolig er en bolig på et plejecenter. En plejebolig er en lille lejlighed med eget badeværelse og et tekøkken. Derudover er der et fælles opholdsrum for alle beboerne.

På plejecentrene er der personale hele døgnet, og du vil blive tilbudt den nødvendige pleje, praktisk hjælp, aktiviteter, psykisk støtte og sygepleje.

På plejecenter Solbakken er der enkelte boliger til ægtepar. Du kan læse mere om, hvilke plejecentre der er i Ringsted Kommune nederst på siden.

Vores målgruppe

Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis dit behov for omsorg og pleje er omfattende og ikke kan dækkes gennem hjemmepleje, hjælpemidler, dagtilbud og boligændringer i din nuværende bolig.

Sådan får du hjælp

Hvis du vil søge en plejebolig, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det til Team Visitation i Myndighedsenheden.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

PDF icon Ansøg om plejebolig.

Når din ansøgning er modtaget, vil en visitator foretage en vurdering af din situation og afklare dit behov for hjælp og støtte. Efterfølgende vil din ansøgning blive vurderet af boligudvalget, og du vil få besked, om du godkendes til en plejebolig. Hvis du godkendes til en plejebolig, kommer du på ventelisten til en plejebolig.

Yderligere information

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Visitation i Myndighedsenheden. Det kan også være din ægtefælle, pårørende, sygehuset eller andre, der kontakter Team Visitation, hvis de har fået samtykke fra dig.

Plejeboliger bevilges efter Almenboligloven og Lov om social service §§ 108 og 192. Loven ændres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk

Du kan også læse mere om serviceniveauet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Her kan du læse mere om anvisning til plejebolig

 • Hvor er der plejeboliger/plejecentre?

  I Ringsted Kommune er der tre plejecentre:

  • Plejecenter Ortved
  • Knud Lavard Centret
  • Plejecenter Solbakken

   

 • Hvilke typer af plejeboliger findes der?

  Der findes 3 forskellige typer af plejeboliger:

  • Almindelig plejebolig
  • Plejebolig for demente
  • Plejebolig for demente med særlige behov

  Det er boligudvalget, der afgør, hvilken type bolig du bliver godkendt til.

 • Hvornår får jeg en plejebolig?

  Hvis du godkendes til en plejebolig, kommer du på ventelisten. Når der er en ledig plejebolig, vurderer Team Visitation, hvilken borger på ventelisten, der har det største behov for en bolig. Denne borger vil få boligen tilbudt.

  Borgerne kan vælge, om de vil stå på den generelle venteliste, hvor man tilbydes den første ledige plads, der bliver på et af kommunens plejecentre. Eller de kan komme på den specifikke venteliste, hvis borgeren ønsker en bestemt plads eller bestemte plejecentre. I henhold til Serviceloven må ventetiden maksimalt være to måneder for borgere på den generelle venteliste. Der er ingen krav til maksimal ventetid for borgere på den specifikke venteliste.

  I tabellen nedenfor kan du se de aktuelle tal for Ringsted Kommunes venteliste. Tallene er opdateret den 9. september 2020.

  Antal personer på den generelle venteliste 3
  Antal personer på den specifikke venteliste 5
  Gennemsnitslig ventetid på den specifikke venteliste 17 uger
  Antal borgere i alt på ventelisterne fra Ringsted Kommune 8
  Antal borgere i alt på ventelisterne fra andre kommuner 0
 • Hvad gør jeg, hvis jeg vil søge en plejebolig i en anden kommune?

  Du har mulighed for at søge en plejebolig i en anden kommune. Du skal søge i den kommune, som du er bosiddende i.

  Du kan godkendes til en plejebolig i en anden kommune, hvis du opfylder kriterierne i begge kommuner.

  Hvis du godkendes til en plejebolig i Ringsted Kommune, sendes din ansøgning videre til den kommune, du ønsker at flytte til.

 • Kan jeg komme på venteplads, indtil der er en ledig plejebolig?

  Hvis du godkendes til en plejebolig, og visitator vurderer, at du ikke kan vente i eget hjem på en ledig plejebolig, kan du tilbydes en venteplads.

  En venteplads er en plads på et plejecenter, hvor du kan vente indtil der er en ledig plejebolig til dig.

  På en venteplads deler du en bolig med en anden borger (mand eller kvinde), og der er fælles bad og toilet.

 • Hvordan kan jeg klage?

  Ønsker du at klage over en afgørelse, skal klagen sendes til Myndighedsenheden senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Her vil din sag blive genvurderet, og hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

02.12.2020