Du er her

Betingelser ved lån af elcykel af Ringsted Kommune

Hvis du ønsker at låne en elcykel af Ringsted Kommune, er der en række betingelser, som du skal overholde.

Der er en række betingelser, der skal overholdes, hvis du vil låne en elcykel af Ringsted Kommune. Læs venligst betingelserne, inden du reserverer.

Generelle betingelser:

 • Du skal være fyldt 18 år, for at kunne låne en elcykel af Ringsted Kommune.
 • Du kan kun låne elcyklen i en periode.
 • Når du reserverer en elcykel, er det for 14. dage. Du kan hente cyklen i cykelhandlerens åbningstid den dag du reserverer til, dog helst mellem kl. 10 og 12, og du skal aflevere den igen senest en time før lukketid på afleveringsdagen – dog helst efter kl. 12. Du skal reservere cyklen senest to dage før, du skal bruge cyklen – men reserver for din egen skyld i god tid!
 • Bliver du forhindret i at afhente elcyklen, skal du afmelde din reservation. Det skal ske senest kl. 10 dagen før afhentning. Bliver du forhindret på dagen, så kontakt cykelhandleren direkte på tlf.: 5761 3352.
 • Hvis elcyklen ikke er tilgængelig, selvom du har reserveret den, er Ringsted Kommune ikke forpligtet til at stille en anden elcykel til rådighed. Det kan f.eks. ske, hvis forrige lejer ikke har afleveret elcyklen til tiden.
 • Afhenter du ikke elcyklen på dagen, hvor du har reserveret den, bliver din reservation annulleret.
 • Du skal aflevere elcyklen i rengjort stand. Gør du ikke det, trækker vi et gebyr på 300 kr. fra dit depositum.

 

Aflevering

 • Du skal aflevere elcyklen senest en time før lukketid på afleveringsdagen. Efter lån af elcyklen forpligter du dig til at udfylde et spørgeskema i forretningen.
 • Afleverer du elcyklen for sent, trækker vi kr. 100 pr. påbegyndt døgn. Ringsted Kommune kan sætte sig i besiddelse af elcyklen gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for din regning.
   

Færdselsloven

 • Du har ansvaret for, at du kører efter færdselsloven, når du cykler på en elcykel fra Ringsted Kommune. Ringsted Kommune anbefaler, at du anvender cykelhjelm og cykelvest efter mørkets frembrud.
   

Punktering

 • Punkterer du med cyklen, skal du enten selv lappe den, eller aflevere den hos cykelhandleren, der lapper cyklen uden beregning.
   

Tyveri og skader

 • For at undgå tyveri skal du altid anvende cyklens lås og evt. en ekstra kædelås til at låse cykelstellet fast til et cykelstativ eller lignende. For at undgå tyveri er et godt råd, at undgå at stille cyklen natten over ved f.eks. en togstation og lignende steder.
 • Ved tyveri er du som bruger ansvarlig for at erstatte cyklen. Stjæles cyklen eller beskadiges den på anden vis, mens den er i din varetægt, er det dig, der er ansvarlig for at erstatte eller reparere cyklen. Det anbefales i den forbindelse, at du sikrer dig, at din forsikring omfatter den lånte cykel. Du skal politianmelde tyveriet.
 • Cykelhandleren vil kunne oplyse stelnummeret.
 • Afleverer du cyklen/batteriet i beskadiget eller mangelfuld stand, skal du betale for reparationsudgifterne eller cyklens/batteriets værdi, såfremt du i forbindelse med skaden har handlet ansvarspådragende.


Anden forsikring

 • Det anbefales at du har en ulykkesforsikring.

 

Ringsted Kommune er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om erstatnings- og produktansvar.

 

Sådan behandler Ringsted Kommune dine personlige oplysninger:

Du skal kun afgive information i følgende situationer:

 • Når du reserverer en cykel, bliver du bedt om at oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
 • Når du henter cyklen, bliver du ligeledes bedt om at fremvise billede legitimation.

Ved reservation af cykel giver du dit samtykke til, at Ringsted Kommune må opbevare og behandle de indsendte oplysninger. Dit samtykke til behandling af oplysningerne kan til enhver tid tilbagekaldes, men det vil samtidig betyde at du ikke kan låne elcyklen, da oplysningerne er nødvendige for at kunne låne en elcykel. Oplysningerne stammer fra bookingsystemet og spørgeskemaet, som du udfylder efter lån af en elcykel.

De oplysninger, som er medtaget i indberetningen vil blive videregivet til Fri BikeShop Ringsted, som er ansvarlige for driften af udlån en elcykel i Ringsted Kommune.

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling. I almindelighed betyder det, at vi gemmer oplysningerne i 5 år efter projektet ”Udlån af elcykler” i Ringsted Kommune ophør.
 

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Ringsted Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Ringsted Kommunes hjemmeside. Du kan også henvende dig skriftligt til Ringsted Kommune via E-Boks.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Ringsted Kommune om at få slettet oplysningerne, og vi skal tage stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig. Både i forhold til indberetninger, der falder uden for whistleblowerordningen og indberetninger, der falder inden for ordningen, har du mulighed for at komme med dine bemærkninger om berigtigelse til indberetningen.

Ringsted Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Ringsted Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig.

Sidst opdateret

09.06.2021