Du er her

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget består af syv medlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende folkeskolen og ungdomsskolen.

Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det sociale område.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af bistand til børn og tilsyn i henhold til den sociale lovgivning, herunder opgaver vedrørende:

 • Rådgivning af tilsyn, herunder frivillige hjælpeforanstaltninger.
 • Børnetilskud og børnefamilieydelse.
 • Pasning af børn i dag- og døgnpleje samt på institutioner, såvel kommunale som private og selvejende, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med.

Udvalget forestår samarbejde og opgaver vedrørende private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende indvendig drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger indenfor udvalgets område.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Takster for udvalgets område.
 • Anlægsønsker.
 • Idefase og programoplæg for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område.

Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer

 • Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer

  Formand Klaus Hansen (V)

  Næstformand Mette Ahm-Petersen (A)

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V)

  Sadik Zeki Topcu (A)

  Britta Nielsen (F)

  Finn Andersen (K)

  Daniel Nørhave (O)

  se kontaktoplysninger her

   

  Skriv en mail til alle udvalgets medlemmer
  Vær opmærksom på, at denne mail kun tilgår politikere. Her gælder kommunens sædvanlige svarfrister og andre regler for kommunal sagsbehandling derfor ikke.
   

Sidst opdateret

07.11.2019