Du er her

Bolig efter sociale kriterier

Har du brug for en bolig af sociale årsager, har du mulighed for at søge om en bolig gennem Ringsted Kommune.

Om boliger efter sociale kriterier

Ringsted Kommune har anvisningsret til 25 % af de almene boliger i kommunen, hvor de normale ventelister kan fraviges. Formålet er at forebygge og løse en række sociale problemer, for eksempel i forbindelse med dødsfald, samlivsophør og skilsmisser eller af hensyn til børn i familien.

Vores målgruppe

Vil du søge om en bolig i Ringsted Kommune efter boligsociale kriterier, skal du være skrevet op til en lejebolig i et boligselskab på almindelige vilkår, og du skal have folkeregisteradresse i Ringsted Kommune.

For at søge om en bolig efter boligsociale kriterier, skal du have påtrængende boligsociale problemer. Derudover skal du opfylde de boligsociale kriterier og krav.

Følgende krav skal være opfyldt:

 • Du skal være skrevet op til lejebolig i et boligselskab, som har aftale om boliganvisning med Ringsted Kommune, på almindelige vilkår.
 • Du skal i forvejen være bosat- og have folkeregisteradresse i Ringsted Kommune. En co-adresse er ikke tilstrækkelig for at blive skrevet op til bolig efter boligsociale kriterier.
 • Der skal der være tale om en uforudsigelig hændelse. Det betyder, at du ikke kan søge om en bolig, fordi dit barn fylder 18 år, og du ikke længere har råd til at bo i din nuværende bolig på grund af mistet børne- og ungeydelse. Det betyder også, at en ung, som er fyldt 18 år, ikke kan søge om bolig efter boligsociale kriterier, fordi han/hun ønsker at flytte hjemmefra
 • Den begivenhed, som gør, at du er boligsøgende, skal som udgangspunkt være sket inden for de seneste tre måneder
 • Du kan ikke søge anden bolig på grund af skimmelsvamp eller anden mislighold i boligen. Dette skal i første omgang klares med udlejer – ellers med huslejenævn/beboerklagenævn.

Derudover skal du også have en boligsocial udfordring, som kan løses ved, at du får tildelt en bolig. Det kan fx være:

 • 1a. Voldsramte og borgere med ophold på krisecenter, hvis de før opholdet har været bosat i Ringsted Kommune.
 • 1b. Borgere med psykisk- eller fysisk funktionsnedsættelse og misbrugere.
 • 1c. Løsladte uden bolig, hvis de før opholdet har været bosat i Ringsted Kommune.
 • 1d. Borgere som deltager i exitprogram for bandemedlemmer.
 • 1e. Borgere på forsorgshjem og hjemløse/hjemløse unge, hvis de før opholdet har været bosat i Ringsted Kommune.
 • 1f. Flygtninge med ophold i midlertidige boliger i Ringsted Kommune. Familier med børn har førsteprioritet.  
 • 2a. Familier, hvor børn er anbragt uden for hjemmet, og fast bolig er en forudsætning for hjemtagelse.
 • 2b. Hvor boligskifte er af afgørende betydning for børns trivsel og udvikling, og hvor andre løsninger ikke er mulige.
 • 2c. Samlivsophør med børn under 18 år / Skilsmisseramte med børn under 18 år.
 • 3. Personer/familier som er i akut behov for en anden bolig på grund af tab af forsørger ved dødsfald.
 • 4. Andet

Sådan får du hjælp

Hvis du søger en bolig på baggrund af kriterie 1a-2b eller 4, skal du udfylde ansøgningen og en støtteerklæring i samarbejde med en sagsbehandler. Hvis du søger efter kriterie 2c og 3, kræves der ikke en støtteerklæring.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

 PDF icon Ansøgningsskema til bolig efter boligsociale kriterier

 PDF icon Støtteerklæring til ansøgning af bolig efter boligsociale kriterier

Yderligere information

Boliger efter boligsociale kriterier bevilges efter Lov om Almene Boliger § 59. Loven opdateres løbende, og du kan finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Publikationer

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

09.06.2021