Du er her

Boligændringer

Her finder du information om, hvordan du søger om boligændringer, hvis du har et handicap eller ikke længere kan klare dig selv i hverdagen i din bolig.

Om boligændringer

Hvis du har et handicap eller ikke kan klare dig selv i hverdagen i din bolig, kan du søge om boligændringer. Boligændringer kan være mindre ændringer som fjernelse af dørtrin eller større ændringer som for eksempel opsætning af loftlift, udvidelse af døre samt ombygning.

Vores målgruppe

Hvis du har en varig nedsat funktionsevne, hvor der ikke er mulighed for at træning eller behandling vil øge din funktionsevne, kan du ansøge om en mere hensigtsmæssig indretning af din bolig.  Ændringen skal være nødvendig for at gøre din bolig bedre egnet som opholdssted for dig.

Sådan får du hjælp

Du søger om boligændringer på borger.dk.

Når du søger om boligændring, vil vi enten besøge dig i dit hjem eller ringe til dig for at tale med dig om din ansøgning. Vi vil sammen med dig gennemgå dit hjem og finde frem til, hvad du er berettiget til.
Det kan være nødvendigt at indhente oplysninger fra din læge eller speciallæge.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Yderligere information

Ydelsen gives efter Lov om social service § 116. Loven opdateres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Du kan også læse mere om serviceniveauet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Læs mere om boligændringer:

 • Hvad kan en boligændring være?

  Det kan for eksempel dreje sig om mindre ændringer som fjernelse af dørtrin, opsættelse af greb eller om større ændringer som for eksempel opsætning af  lifte , udvidelse af døre samt ombygning.

 • Pant

  Hvis der er tale om en større boligændring, der medfører værdiforøgelse af din ejerbolig, kan kommunen optage pant i form af rente- og afgiftsfrie lån.

 • Frit valg

  Ved boligindretning anvendes den bedste og billigste leverandør. Du kan frit vælge anden leverandør eller materialer. Hvis din valgte leverandør er dyrere end bedste og billigste leverandør eller materialer, betaler du differencen herimellem.

  Hvis du vælger anden leverandør/håndværker end den af kommunen valgte, skal du selv påtage dig bygherrerollen.

 • Reetablering

  Der kan indgås aftale om reetablering i lejeboliger. Dette aftales med boligudlejer, inden man går i gang med boligændringerne.

  Reetablering i ejer- og andelsbolig sker kun helt undtagelsesvist.

 • Reparation og vedligeholdelse

  Borgeren skal som udgangspunkt selv afholde udgifter til almindelig reparation og vedligeholdelse af en bevilget boligændring, dog undtaget:

  • lovpligtige serviceeftersyn af ex. lifte.
  • boligindretning, der benyttes af flere brugere, f.eks. væghængt klapsæde i fælles trappeopgang
 • Øvrige vilkår

  Hjælpen kan ydes uanset boligtype - lejebolig, andelsbolig og ejerbolig.

  Hjælpen ydes i eget hjem, der hvor man varigt opholder sig.

  Der skal søges, inden man går i gang med ændringer, og der skal foreligge bevilling.

  Der ydes ikke boligindretning, der alene eller overvejende har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til Myndighedsenheden inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.
  Hvis Myndighedsenheden fastholder afgørelsen, sendes din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

07.01.2021