Du er her

Afbrænding

Se reglerne for afbrænding af haveaffald.

Som udgangspunkt er det ikke tilladt for borgere og grundejere at afbrænde haveaffald. Affaldet skal i stedet afleveres på genbrugspladsen eller bruges i haven, fx som kompost.

Det er dog tilladt at:

  • Brænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser.
  • Lade haveaffald indgå i et bål Sankt Hans aften.
  • Afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts i landzone.

Vær i disse tilfælde opmærksom på brandmyndighedens afstandsregler, og at afbrændingen ikke må være til ulempe for omgivelserne.

Forbud mod afbrænding af haveaffald indgår i Miljøministeriets affaldsbekendtgørelse af 18. december 2012.
 

Afstandsregler 

  • 30 meter til nåletræsplantager.
  • 30 meter til bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af letantændelige materialer, herunder oplag af træ, brændsel, brandbar emballage samt oplag af brandfarlige væsker, flaskegas o. lign.
  • 30 meter fra siv og højt græs.
  • 30 meter fra træbygninger.
  • 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag (tegl, plader og lign.).

 

Sidst opdateret

26.07.2018