Du er her

Affaldsplan og affaldsordninger

Her kan du se planerne for indsamling af affald

En ny affaldplan er på vej

Byrådet skal vedtage en ny affaldsplan hvert 6. år. Forslag til Affaldsplan for 2020-2032 er i høring i perioden 14. september 2021 til 9. november 2021.

Planen beskriver bl.a., hvilke initiativer Ringsted Kommune vil iværksætte i de kommende 6 år.

Visionen for affald i Danmark er, at vi skal være klimaneutrale. Det skal vi bl.a. blive ved at genbruge og genanvende mere og brænde mindre. Alle borgere i Danmark skal derfor i gang med at sortere mere ensartet og i de samme 10 typer affald:

  1. madaffald
  2. restaffald
  3. metalaffald
  4. plastaffald
  5. glasaffald
  6. papiraffald
  7. papaffald
  8. mad- og drikkekartoner
  9. farligt affald
  10. tekstiler

Ringsted Kommune skal planlægge, hvordan vi kan indsamle, det affald du sorterer og få det afsat til behandlingsanlæg, der kan bruge affaldet. Affaldsplanen danner rammen for at indføre den nye ordning.

Ringsted Kommune har sat konkrete mål for, hvor mange procent vi skal genanvende i flere år frem. I 2025 er det 55%, i 2030 skal vi nå 60 % og i 2035 skal vi helt op på 65 %.

I lovgivningen er der lagt op til, at affald skal indsamles i fast materiel, som beholdere på hjul. Farligt affald skal indsamles i røde miljøkasser hos énfamilieboliger og i miljøskabe i ejendomme, der har fælles affaldscontainere. Byrådet er i gang med at se på, hvordan Ringsted Kommune kan hente de 10 typer affald ude hos dig.

Affaldsplanen skal bidrage til den grønne omstilling. I Affaldsplanen har Ringsted Kommune derfor lagt vægt på at synliggøre, hvordan planens initiativer bidrager til at nedbringe udledningen af CO2 og hvordan planen spiller sammen med Ringsted Kommunes øvrige planer og politikker.

Du kan allerede aflevere alle affaldstyperne på genbrugspladsen - på nær restaffald, der indsamles, så det kommer direkte til forbrænding.

Vi forventer at indføre en ny affaldsordning i efteråret 2023. En henteordning for farligt affald forventer vi dog allerede at indføre i sommeren 2022.

Forslag til Affaldsplan 2020-2032

Kort version af Affaldsplan 2020-2032

Se gældende affaldsplan

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

14.09.2021