Du er her

Affaldsplan og affaldsordninger

Her kan du se planerne for indsamling af affald

Ringsted Kommunes affaldsplan gælder for 2014-2024. Det er et mål at vi skal genbruge 50 % af vores husholdningsaffald i 2022. I dag ligger vi omkring 49 % - så vi er næsten i mål.

Vi er i gang med at revidere affaldsplanen, da der er kommet nye nationale mål og krav. De nationale krav går på, at vi skal blive bedre til at sortere vores affald, og vi skal brænde mindre affald af. Konkret skal vi til at sortere i 10 typer af husholdningsaffald:

  • Madaffald
  • Papir
  • Pap
  • Metal
  • Glas
  • Plast
  • Tekstilaffald
  • Drikke- og fødevarekartoner
  • Restaffald
  • Farligt affald.

Vi forventer at sende en ny affaldsplan i høring i løbet af 2021.

Se gældende affaldsplan

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

04.02.2021