Du er her

For boligselskaber og boligforeninger

Om affaldssortering, containere, takster, skilte, kurser mv.

Ringsted Kommune opstiller affaldscontainere til sortering af husholdningsaffald. Boligselskaber og boligforeninger kan vælge mellem ugetømning og 14. dages tømning af restaffald. 

Under Mit affald kan du:

 • se, hvornår vi henter jeres affald
 • give os besked, hvis jeres affald ikke er blevet hentet
 • tilmelde og afmelde ugetømning
 • ændre antal containere og størrelse

Containere må ikke fyldes mere end at lågene kan lukkes helt.

Sorteringsguide  er uddelt til alle husstande med containerordning.

Tilbud til boligselskaber og boligforeninger

 • Nedgravede affaldsløsninger

  Ringsted Kommune giver nu mulighed for, at boligselskaber, ejerforeninger, andelsboligforeninger mv. kan etablere nedgravede affaldsbeholdere på egen grund. Ordningen er, som udgangspunkt, for bebyggelser med ca. 70 husstande eller derover.

  Der gælder de samme regler for, hvordan affaldet skal sorteres, uanset om I benytter nedgravede affaldsbeholdere eller containere på hjul. Der skal derfor altid være et sæt af nedgravede beholdere - en beholder til hhv. restaffald og madaffald, så det er nemt at aflevere sorteret affald. Der er også mulighed for at benytte en nedgravet løsning til hhv. papir/pap samt glas/metal/hård plast, men det er ikke et krav at have nedgravede beholdere til alle affaldstyper.

  Der er en række tekniske forhold, der skal være opfyldt for, at en forening kan få nedgravede beholdere. Derfor skal I kontakte Teknik- og Miljøcenter for en nærmere drøftelse af forholdene, hvis I ønsker ordningen.

  I kan læse mere om ordningen i Vejledning til nedgravede affaldsbeholdere.

 • Skilte og lokal information

  Ringsted Kommune tilbyder boligforeninger og boligselskaber mulighed for at lave egne pjecer til beboerne eller bestille skilte til affaldsgårde og storskraldsrum. Du finder alt materialet på bestillingssiden hos AffaldPlus.

  For at få adgang til indholdet, skal du oprette jer som bruger. Herefter kan I gratis downloade materiale, bestille skilte eller lave jeres egen pjece i en skabelon. I skabelonen til pjecen er noget af indholdet udfyldt på forhånd og andre steder kan I indtaste lokale informationer. Skiltene kan fås i plast eller som klistermærkat. Ringsted Kommune betaler, hvis I ønsker at få trykt materiale tilsendt.

  Har du spørgsmål til bestillingssiden og informationsmaterialet, så kontakt Teknik-og Miljøcenter på 57 62 63 00.

 • Gratis kursus i affaldssortering

  AffaldPlus og Ringsted Kommune inviterer ejendomsfunktionærer og andre med ansvar for affaldshåndtering til et halvdagskursus om affald og affaldssortering. På kurset vil vi:

  • Præsentere de nye affaldsordninger og komme med idéer til konkrete løsninger i netop jeres boligforening
  • Gennemføre praktiske øvelser om sortering
  • Fortælle, hvorfor det gør en forskel, at jeres beboere sorterer deres affald.

  Kurserne bliver afholdt i AffaldPlus’ formidlingscenter, YderZonen, Elektrovej 2, Næstved. Vi tilbyder også at komme ud til jer, hvis I er flere end 8 personer, som vil deltage i kurset. I kan tilmelde jer hos AffaldPlus.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

22.07.2020