Du er her

Byggeaffald og PCB

Hvornår skal du anmelde byggeaffald og screene for PCB?

Inden du bygger om eller river ned, er det vigtigt at du får undersøgt, om der kan være miljøfarlige stoffer i bygningen, som fx PCB og bly. Undersøgelsen eller screeningen skal sikre, at de farlige stoffer ikke bliver spredt i vores omgivelser, når materialerne  bliver til affald.

Læs vores folder Sådan sorterer du dit byggeaffald.

Hvornår skal du anmelde dit byggeaffald?

Du skal anmelde dit byggeaffald til kommunen når:

  • byggeprojektet skaber mere end ét ton affald
  • bygningen eller den del af bygningen du nedriver eller renoverer, er større end 10 m2
  • du udskifter termoruder

Du skal anmelde dit byggeaffald via Byg og Miljø eller ved at maile et anmeldeskema til Teknik- og Miljøcenter. Anmeldeskema finder du på borger.dk eller her på hjemmesiden. Se anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald.

Hvis du har et firma, fx rådgiver, entreprenør eller håndværker, til at stå for byggearbejdet, kan du aftale at firmaet anmelder affaldet.

Her finder du vejledning om anmeldelse af byggeaffald

På anmeldeskemaet oplyser du, hvor du gerne vil aflevere affaldet. Hvis du ikke oplyser nogen modtager af affaldet, vil vi oplyse dig om, hvor affaldet skal afleveres. De fleste typer af byggeaffald, kan du aflevere på genbrugspladsen. 

Fakta om PCB

Blandt de skadelige stoffer i byggeaffaldet er der særligt fokus på PCB (Poly-Chlorede Biphenyler).

Stoffet kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og hudkontakt. PCB er ikke akut helbredsskadeligt, men kan på længere sigt skade hud og forplantningsevne, ligesom stoffet kan være kræftfremkaldende.

PCB findes særligt i fuger, termoruder, lysstofarmaturer, slidstærke malinger og gulvbelægninger. I dag er det forbudt at bruge stoffet, men det blev anvendt  i en lang række byggematerialer mellem 1950 og 1977 og findes stadig i vores nærmiljø.

Du kan læse mere om PCB i PCB-guiden 

Tjek gamle lamper med lysstofrør for det sundhedsskadelige stof, PCB  

Ejere af gamle lamper med lysstofrør opfordres til at tjekke dem for det sundhedsskadelige stof, PCB. Gamle utætte lamper kan nemlig lække PCB. Opfordringen kommer fra Miljøstyrelsen. Det kan blive dyrt, at fjerne en PCB-forurening fra utætte kondensatorer, og en forurening kan på lang sigt skade helbredet.

Læs mere om Miljøstyrelsens kampagnen Få PCB frem i lyset

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

12.05.2020