Du er her

Byggeaffald og PCB

Hvornår skal du anmelde byggeaffald og screene for miljøfarlige stoffer, og hvordan er principperne for klassificering?

Inden du bygger om eller river ned, er det vigtigt at du får undersøgt, om der kan være miljøfarlige stoffer i bygningen, som fx asbest, PCB og tungmetaller. En undersøgelse eller screening skal sikre, at de farlige stoffer ikke bliver spredt i vores omgivelser, når materialerne  bliver til affald.

Læs vores folder Sådan sorterer du dit byggeaffald.

Hvornår skal du anmelde dit byggeaffald?

Du skal anmelde dit byggeaffald til kommunen når:

  • byggeprojektet skaber mere end ét ton affald
  • du udskifter termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977.

Du skal anmelde dit byggeaffald via Byg og Miljø eller direkte via Bygningsaffald.dk

Hvis du har et firma, fx rådgiver eller entreprenør til at stå for byggearbejdet, kan du aftale at firmaet anmelder affaldet.

Vejledning om anmeldelse af byggeaffald

Principper for klassificering og anvisning af byggeaffald

Fakta om PCB

Blandt de skadelige stoffer i byggeaffaldet er der særligt fokus på PCB (Poly-Chlorede Biphenyler).

Stoffet kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og hudkontakt. PCB er ikke akut helbredsskadeligt, men kan på længere sigt skade hud og forplantningsevne, ligesom stoffet kan være kræftfremkaldende.

PCB findes særligt i fuger, termoruder, lysstofarmaturer, slidstærke malinger og gulvbelægninger. I dag er det forbudt at bruge stoffet, men det blev anvendt  i en lang række byggematerialer mellem 1950 og 1977 og findes stadig i vores nærmiljø.

Du kan læse mere om PCB i PCB-guiden 

Tjek gamle lamper med lysstofrør for det sundhedsskadelige stof, PCB  

Ejere af gamle lamper med lysstofrør opfordres til at tjekke dem for det sundhedsskadelige stof, PCB. Gamle utætte lamper kan nemlig lække PCB. Opfordringen kommer fra Miljøstyrelsen. Det kan blive dyrt, at fjerne en PCB-forurening fra utætte kondensatorer, og en forurening kan på lang sigt skade helbredet.

Læs mere om Miljøstyrelsens kampagnen Få PCB frem i lyset

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

07.04.2021