Du er her

Eget affaldsstativ

For dig, som bor i hus med eget affaldsstativ - om sortering, ekstrasække, stativ, adgangsvej mv.

Alle énfamilieboliger har fået udleveret sit eget affaldsstativ. Affaldsstativet indeholder plads til:

 • En brun sæk til gråt affald på 150 liter
 • 4 kassetter á 30 liter til glas og metal
 • En hvid sæk på 110 liter til papir til genbrug.

Som standard henter vi det grå affald hver 14. dag. Du kan mod betaling vælge at få det hentet hver uge. Du kan vælge mellem uge- eller 14. dagsafhentning under Mit affald.

Affaldssækken må højst veje 25 kg.

Du kan se, hvordan du skal sortere dit affald i pjecen: Sortér lidt mer'.

Ekstrasække

Har du i en kort periode meget affald, kan du købe Ekstra-sække. Ekstra-sække bestiller du under Mit affald. Luk godt for sækken og stil den ved siden af affaldsstativet, så tager skraldemanden den med næste gang, du får hentet det grå affald. Du får to gratis Ekstra-sække pr. år.

Du har mulighed for selv at aflevere gråt affald i Ekstra-sække på genbrugspladsen. Henvend dig til pladspersonalet for at få anvist container.

Her kan du få tips til, hvordan du kan få mindre affald.

Sådan sorterer du dit affald

 • Batterier

  Du kan aflevere dine brugte batterier i en klar plastpose på låget af dit affaldsstativ. Vi tager batterierne med hver 4. uge samtidig med at vi henter glas og metal. Se hvornår du får hentet under Mit affald.

 • Farligt affald

  Som tommelfingerregel er farligt affald alt giftigt, ætsende, brandfarligt, sundhedsskadeligt og miljøfarligt affald. Rester af maling, insektdræbemidler og opløsningsmidler er eksempler på farligt affald.

  Du kan aflevere dit farlige affald på Genbrugspladsen på Møllevej 14. Affaldet skal være forsvarligt emballeret, helst i originalemballagen, og altid med tydelig angivelse af, hvad der er i beholderen.

  El-sparepærer indeholder også giftige stoffer og skal afleveres på Genbrugspladsen.

  Medicinrester

  Rester af medicin kan du aflevere på apoteket.

 • Glas

  Glas og flasker skal du aflevere i en af kasserne i det midterste rum i affaldsstativet. Du må ikke blande glas og metal i den samme kasse. Glas og flasker skal være tomme og skyllede, men låg og etiketter må gerne blive siddende på.

  Flasker, konservesglas og glasskår smeltes om til nyt glas.

  Ja tak til:

  • Vinflasker
  • Spiritusflasker
  • Dressingflasker
  • Marmeladeglas
  • Konservesglas

  Nej tak til:

  • Glas med madrester
  • Porcelæn
  • Keramik
  • Stentøj
  • Vinduesglas
  • Elpærer
  • Lysstofrør

   

 • Metal

  Tom og ren emballage af metal skal du aflevere i én af kasserne i det midterste rum i affaldsstativet. Du må ikke blande metal og glas i den samme kasse. Husk at skylle konservesdåser og aluminiumbakker, før du lægger dem i kassen.

  De tomme dåser og andet metal bliver smeltet om og brugt i fremstillingen af nye produkter.

  Ja tak til:

  • Øldåser
  • Sodavandsdåser
  • Konservesdåser
  • Aluminiumsbakker
  • Metallåg
  • Metalkapsler

  Nej tak til:

  • Dåser med madrester
  • Spraydåser
  • Større jernstykker
  • Jern med olie
 • Papir

  Papir til genbrug skal i den hvide sæk i venstre side af dit affaldsstativ. Papiret skal være rent, tørt og uden pap og plastfolie.

  Det indsamlede papir sender vi til papirfabrikker, hvor det indgår i produktionen af nyt papir.

  Ja tak til:

  • Aviser
  • Reklamer
  • Ugeblade
  • Bøger
  • Breve
  • Kuverter

  Nej tak til:

  • Vådt papir
  • Papir med madrester
  • Pap
  • Karton
  • Pizzabakker
  • Mælkekartoner
 • Gråt affald

  Det grå affald er den rest, der er tilbage, når du har sorteret affald til genbrug og farligt affald fra.

  Det grå affald kommer du i den brune sæk til højre i affaldsstativet.

  Gråt affald er fx:

  • Mælke- og juicekartoner
  • Pizzabakker
  • Bleer
  • Hygiejnebind
  • Beskidt mademballage
  • Kattegrus og hundehøm-høm'er
  • Cigaretskodder
  • Flamingo
 • Grønt køkkenaffald

  Det grønne affald fra køkkenet kan du hjemmekompostere. Du må kun hjemmekompostere det vegetabilske affald, dvs.:

  • Grøntsager
  • Frugt
  • Blomster
  • Potteplanter
  • Teblade med filter
  • Kaffegrums med filter
  • Æggeskaller

  Du må ikke komme tilberedt mad i kompostbeholderen.

  Hvis du ikke allerede har en kompostbeholder, kan du få én ved at henvende dig på genbrugspladsen på Møllevej 12-14 i Ringsted.
  Kompostbeholdere udleveres ikke til kolonihaver og haveforeninger.

  Haveaffald

  Haveaffaldet må du også gerne hjemmekompostere, ellers kan du aflevere det på genbrugspladsen.

Affaldsstativ og adgangsvej

 • Standplads og adgangsvej

  Du skal sørge for en god standplads til dit affaldsstativ. Det skal stå på et plant underlag af fliser, asfalt eller beton. Der skal være mindst 1,1 meter fri plads foran stativet.

  Læs fly'eren Sådan justerer du stativet.

  Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred og højst 25 meter lang. Stiller du stativet helt ude ved skel, behøver du ikke bekymre dig om adgangsvejen.

  Se mere om reglerne i Regler for adgangsvej og Regulativ for husholdningsaffald.

 • Dit affaldsstativ

  Dit affaldsstativ rummer det meste af det daglige affald.

  Rummet til venstre er til papir. Det indeholder en hvid sæk på 110 liter. Det midterste rum er til glas og metal. Det indeholder fire plastkasser på hver 30 liter. Rummet til højre er til gråt affald. Rummet indeholder en brun sæk på 150 liter.

  Batterier kan du aflevere i en klar plastpose på låget af affaldsstativet. Batterier bliver hentet samme dag, som vi henter glas og metal.

  Dit stativ har følgende mål:

  Bredde: 171 cm
  Højde: 110 cm
  Dybde: 58 cm
  Vægt: 80 kg

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00

Sidst opdateret

16.01.2018