Du er her

Eget affaldsstativ

Affaldsordning for dig som har affaldsstativ. Om stativet, adgangsvej, normering og takster.

Dit affaldsstativ indeholder plads til:

 • en sæk på 90 liter til madaffald - sækken til venstre
 • 4 kassetter á 30 liter - i midten af stativet. Du må blande papir og småt pap i en eller flere kassetter eller blande glas, hård plast og metal.  
 • en sæk til restaffald på 110 liter - sækken til højre.

Batterier og småt elektronik kan du aflevere i klare plastposer på låget af dit stativ. Batterier og småt elektronik skal i hver sin pose. Poserne må højst være på 8 liter.

Hvor ofte får jeg hentet affald?

I standardløsningen får du hentet restaffald hver 14. dag. Har du brug for mere plads, kan du bestille afhentning af restaffald hver uge. Du kan se taksterne her og ændre afhentningsinterval under Mit affald.

Madaffald henter vi hver 14. dag. Kassetter med affald til genbrug bliver tømt hver 14. dag.

Batterier og småt elektronik bliver hentet hver 14. dag - samme dag som madaffald.

Poser til madaffald

Ringsted Kommune leverer en køkkenspand til madaffald og tilhørende poser. Vi uddeler hvert år 4 ruller poser til madaffald á 50 stk. Har du brug for flere poser til madaffald, kan du få dem på genbrugspladsen på Møllevej 14 eller hos Teknik- og Miljøcenter på Rønnedevej 9. 

Ekstrasække

Har du i en kort periode meget affald, kan du købe Ekstra-sække på Genbrugspladsen. Luk godt for sækken og stil den ved siden af affaldsstativet, så tager skraldemanden den med næste gang, du får hentet restaffald. Vi uddeler to gratis Ekstra-sække pr. år - som regel sidst på året.

Du har mulighed for selv at aflevere restaffald i Ekstra-sække på genbrugspladsen. Henvend dig til pladspersonalet for at få anvist container.

Mål for indsamling af affald?

Fremover skal vi genbruge 50 % af vores husholdningsaffald - det er den danske målsætning for 2022. I dag ligger gennemsnittet i AffaldPlus-kommunerne på ca. 34 %.

Se den husstandsomdelte Sorteringsguide énfamilieboliger.

Se svar på ofte stillede spørgsmål nedenfor og hvordan du sorterer dit affald. 

Sådan sorterer du dit affald

 • Batterier

   

  Batterier er miljøfarligt affald og skal derfor sorteres fra andet affald.

  Du kan aflevere dine brugte batterier i en klar plastpose på låget af dit affaldsstativ. Vi tager batterierne med hver 14. dag - samtidig med at vi henter madaffald. Se hvornår du får hentet under Mit affald.

   

 • Farligt affald

  Som tommelfingerregel er farligt affald alt giftigt, ætsende, brandfarligt, sundhedsskadeligt og miljøfarligt affald. Rester af maling, insektdræbemidler og opløsningsmidler er eksempler på farligt affald.

  Du kan aflevere dit farlige affald på Genbrugspladsen på Møllevej 14. Affaldet skal være forsvarligt emballeret, helst i originalemballagen, og altid med tydelig angivelse af, hvad der er i beholderen.

  El-sparepærer indeholder også giftige stoffer og skal afleveres på Genbrugspladsen.

  Medicinrester

  Rester af medicin kan du aflevere på apoteket.

 • Glas, hård plast og metal

    

  Du må blande glas, hård plast og metal i en eller flere kassetter. Affaldet bliver efterfølgende sorteret på et automatiseret anlæg.

  Emballagerne skal være helt tømt og skyllet fri for de væreste madrester. Husk også at skrue låget af emballagen.

  Ja tak til følgende glas, hård plast og metal:

  Glas Hård plast Metal
  glasflasker plastflasker konservesdåser
  syltetøjsglas plastbøtter øldåser
  konservesglas plastbakker sodavandsdåser
  drikkeglas plastdunke alubakker
    låg af plast låg af metal

   

 • Madaffald

  Madaffald skal emballeres i en plastpose. Husk at slå knude på posen. Ringsted Kommune udleverer nye poser til madaffald en gang om året.

  Ja tak til:

  • Madrester
  • Grøntsager og frugt
  • Kød, ben- og knoglerester
  • Brød og gryn
  • Ris og pasta
  • Skaller fra æg og nødder
  • Køkkenrulle kaffefiltre og teposer
  • Afskårne blomster
 • Papir og pap

  Du må blande papir og små pap i en eller flere kassetter. Affaldet bliver efterfølgende  sorteret på et automatiseret anlæg. Småt pap er emballage fra fx tandpasta, cornflakes og havregryn. Stort pap hører til storskrald.

  Ja tak til:

  • aviser
  • ugeblade og magasiner
  • breve og kuverter
  • kontorpapir
  • reklamer
  • bøger
  • bølgepap
  • karton
  • papæsker
 • Restaffald

  Restaffald er denrest, der er tilbage, når du har frasorteret affald til genbrug og farligt affald. Du skal komme restaffald i en pose. Husk at slå knude på posern - det er mest hygiejnisk for alle.

  Restaffald er fx:

  • mælke- og juicekartoner
  • pizzabakker
  • bleer
  • hygiejnebind
  • mademballage, der ikke kan genbruges
  • kattegrus og hundehøåm-høm'er
  • cigaretskodder
  • flamingo
  • støvsugerposer.
 • Småt elektronik

  Du må lægge småt elektronik i en klar plastpose på låget af dit stativ, ligesom med batterier. Batterier og småt elektronik skal i hver sin pose. Poserne må højst være på 8 liter og veje 2 kg. Husk at slå knude på poserne. Vi henter småt elektronik hver 14. dag - samtidig med at vi henter madaffald. Se hvornår vi henter affald hos dig under Mit affald.

  Ja tak til:

  • mobiltelefoner
  • opladere
  • fjernbetjeninger
  • el-tandbørster
  • barbermaskiner lommekameraer
  • computermus
  • GPS'er.

Standplads og adgangsvej

 • Dit affaldsstativ

  affaldsstativ og kassette

  Dit affaldsstativ rummer det meste af det daglige affald.

  Rummet til venstre er til madaffald. Det indeholder en sæk på 90 liter. Det midterste rum indeholder fire plastkassetter på hver 30 liter. Du må blande papir og småt pap i en elller flere kassetter eller blande glas, hård plast og metal i en eller flere kassetter. Du bestemmer altså selv, hvor mange kassetter du vil bruge til hver af de to affaldsfraktioner. Rummet til højre er til restaffald. Rummet indholder en sæk på 110 liter.

  Batterier kan du aflevere i en klar plastpose på låget af affaldsstativet. Småt elektronikaffald kan du også aflevere i en klar plastpose på låget af dit affaldsstativ. Batterier og småt elektronik skal i hver sin pose. Vi henter batterier og småt elektronik hver 14. dag, samtidig med at vi henter madaffald.

  Dit stativ har følgende mål:

  Bredde: 171 cm

  Højde: 110 cm

  Dybde: 58 cm

  Vægt: 80 kg

 • Standplads og adgangsvej

  Du skal sørge for en god standplads til dit affaldsstativ. Det skal stå på et plant underlag af fliser, asfalt eller beton og der skal være fri plads foran stativet.

  Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred og højst 25 meter lang. Stiller du stativet helt ude ved skel, behøver du ikke at bekymre dig om adgangsvejen.

  Se mere i:

  reglerne for adgangsvej

  Regulativ for husholdningsaffald

  Sådan justerer du stativet

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor rent skal affaldet være?

  Her kan du se en video om, hvor rent dit affald skal være.

  Som udgangspunkt skal affald til genbrug være fri for rester, men affaldet behøver ikke være grundigt rengjort.

  Metal, glas og hård plast skal være tømt for indhold og skyllet. Som hovedregel skal du blot skylle i koldt vand og lade dryptørre. Kræver en emballage for meget rengøring af dig, anbefaler vi, at du i stedet kommer den til restaffald, fx tuber fra remoulade.

  Låg skal tages af - på den måde sikrer vi, at der ikke er indhold i og at de kan mases sammen. Lågene må gerne afleveres sammen med affaldet, men må altså ikke sidde på.

  Papir og småt pap: skal være rent og tørt og fri for rester/indhold.

 • Hvorfor skal jeg skrue låg af plastdunke og -flasker?

  Når den hårde plastemballage skal sendes videre på sin vej til at blive genbrugt, skal den forinden balles i en stor ballepresse. Ellers bliver det både miljømæssigt og økonomisk meget dyrt at køre affaldet. Hvis der er låg på dunke og flasker, og de indeholder en lille rest, sprøjter det ud over de medarbejdere, der betjener ballepressen, og det kan medføre alvorlige skader, hvis det er kradse sager, der er i dunkene og flaskerne.

  Ved at skrue låg af, undgår du, dels at dunke og flasker eksploderer ved sammenpresningen, dels er du med til at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejdere, der skal håndtere affaldet. Nogen emballager må faktisk kun transporteres ad landevej, hvis de er tømte. Plastiklåg må selvfølgelig gerne komme sammen med den øvrige plast – bare de er skruet af.

 • Hvorfor må jeg ikke blande blød og hård plast sammen?

  Blød plast som folier, bæreposer, bobleplast m.v. må du ikke aflevere sammen med det øvrige plastaffald. Det skyldes, at sorteringsanlægget ikke kan håndtere den bløde plast. Den sætter sig nemlig fast rundt om de bevægelige dele på fx transportbånd mv. Derfor skal du aflevere blød plast på genbrugspladsen eller komme det til restaffald.

 • Hvorfor skal jeg komme restaffald og madaffald i poser?

  Alt madaffald og restaffald skal du komme i poser og slå knude på. Ved at komme affaldet i poser, bliver det mere hygiejnisk at opbevare og tømme affaldet. Samtidig minimerer du lugtgener og tiltrækning af skadedyr.

  Du bestemmer selv, hvilke poser du vil benytte til restaffald. Til madaffald får du udleveret poser af os, som passer til din nye køkkenspand. Løber du tør for poser, kan du få flere på genbrugspladsen eller hos Teknik- og Miljøcenter på Rønnedevej 9.

  Metal, glas og hård plast skal du aflevere i ’løs vægt ’ – det samme gælder for papir og pap. Altså, ingen poser her.

 • Hvordan får jeg flere poser til madaffald?

  Ringsted Kommune uddeler grønne poser til madaffald en gang om året. Du får udleveret 4 ruller á 50 stk. Løber du tør for poser før, kan du få flere poser på genbrugspladsen på Møllevej 14 eller hos Teknik- og Miljøcenter på Rønnedevej 9.  

   

 • Hvad sker der med madaffaldet?

  Madaffaldet fra borgerne i Ringsted bliver kørt til AffaldPlus' nye pulper-anlæg i Næstved. På pulper-anlægget bliver poserne sorteret fra og madaffaldet moset til en ”grød” (pulp), som efterfølgende bliver kørt til bioforgasning på et anlæg. Ved bioforgasningen bliver der fremstillet biogas, der bliver brugt til at producere elektricitet og varme. Restproduktet bliver brugt som gødning i landbruget. Se vores film om behandling af madaffald.

 • Hvorfor skal noget affald blandes sammen?

  For at begrænse antallet af affaldsbeholdere hos dig, må du blande nogle af de "tørre" affaldstyper sammen. Småt pap og karton skal sammen med papir. Metal skal sammen med glas og hård emballageplast. Affaldet bliver efterfølgende sorteret maskinelt på et behandlingsanlæg, så vi kan sende hver enkelt affaldstype videre til genbrug.

 • Hvor gør jeg af stort pap?

  I den nye affaldsordning må du aflevere papir, karton og småt pap i samme kassette. Karton er fx emballager af pap fra tandpasta, cornflakes og havregryn.

  Stort pap er storskrald, og skal afleveres på genbrugspladsen. Fra foråret 2019 indfører Ringsted Kommune en storskraldsordning, hvor du også kan aflevere pap.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

08.07.2020