Du er her

Har du ikke fået hentet din affaldssæk?

Hvis du ikke har fået hentet din affaldssæk, så kig efter om skraldemanden har efterladt en besked på dit stativ.

Hvis skraldemanden har problemer med at hente dit affald, får du en besked i form af et såkaldt "hængeskilt", som er sat på dit stativ. På skiltet har skraldemanden sat et kryds, så du kan læse, hvorfor din sæk ikke er taget med.

Er din affaldssæk ikke hentet og har du ikke fået en besked fra skraldemanden om hvorfor - såhar han glemt din sæk. Den oplysning vil vi gerne have så hurtigt som muligt, så vi kan hente din sæk. Du kan indberette den manglende afhentning af affald på "mit affald".

Nedenfor kan du få mere information om de forskellige årsager til, at vi ikke har taget din sæk med.

Derfor tog vi ikke sækken med

 • Affaldet var sorteret forkert

  Se hvordan du skal sortere dit affald i sorteringsguiden.

   

 • Sækken var overfyldt

  Din affaldssæk må kun være fyldt til den stiplede linje på sækken. Er sækken overfyldt tager skraldemanden ikke sækken med.

  Drejer det sig om restaffaldet, lægger skraldemanden i stedet 2 Ekstra-sække, så du kan pakke affaldet om. Skraldemanden tager sækkene med, næste gang han henter restaffald.

  Vil du gerne af med Ekstra-sækkene inden skraldemanden kommer, kan du aflevere dem på genbrugspladsen. Her skal du kontakte en medarbejder, for at få anvist den container, hvor affaldet skal i. 

  Hvis du igen får mere gråt affald end der kan være i sækken, har du følgende muligheder:

  • bestille ugetømning af en grå sæk. Se de gældende takster.
  • bestille et ekstra stativ, så du får hentet 2 sække om ugen. Se de gældende takster.
  • købe EKSTRA-sække til en pris på 35 kr./stk. Du kan købe dem stykvis på genbrugspladsen eller minimum 3 ad gangen under "Mit affald" på ringsted.dk.

  Drejer det sig om den hvide sæk til genbrugspapir, får du en ny sæk. Den overfyldte sæk skal du selv aflevere på genbrugspladsen. Har du generelt problemer med at få plads til papir til genbrug, må du kontakte os eller benytte genbrugspladsen.

 • Sækken var for tung

  Affaldssækken må højst veje 25 kg. Det gælder både den brune sæk til restaffald og sækken til madaffald. Vejer din sæk mere end 25 kg tager skraldemanden ikke sækken med.

  Drejer det sig om restaffald, lægger skraldemanden 2 Ekstra-sække. Sådan gør du:

  • Fordel affaldet i sækkene
  • Luk godt for sækkene
  • Stil sækkene ved siden af dit stativ

  Skraldemanden tager Ekstra-sækkene med, næste gang han henter restaffald.

  Vil du gerne af med Ekstra-sækkene inden skraldemanden kommer, kan du aflevere dem på genbrugspladsen. Her skal du kontakte en medarbejder, for at få anvist den container, hvor affaldet skal i.

  Få tips til hvordan du kan få mindre affald i pjecen "sortér lidt mer".

  Drejer det sig om sækken til papir, lægger skraldemanden en ny sæk. Papiret fra den overfyldte sæk kan afleveres på genbrugspladsen.

 • Sækken var revnet eller våd

  Din affaldssæk må ikke være i stykker eller meget våd, for så kan der falde affald ud, når skraldemanden løfter sækken over på kærren.

  Er din affaldssæk til restaffald gået i stykker, tager skraldemanden ikke sækken med.I stedet lægger han 2 Ekstra-sække og en almindelig sæk til restaffald. Sådan gør du:

  • Kom affaldet over i de to Ekstrasække
  • Luk godt for Ekstrasækkene
  • Stil Ekstrasækkene ved siden af dit stativ
  • Sæt den nye sæk til restaffald i stativet

  Skraldemanden tager Ekstra-sækkene med, næste gang han henter restaffald.

  Vil du gerne af med Ekstra-sækkene inden næste afhentning, kan du aflevere dem på Genbrugspladsen. Her skal du kontakte en medarbejder, for at få anvist den container, hvor affaldet skal i.

  Hvis du opdager, at sækken er revnet inden afhentningsdagen, kan du få leveret en ny sæk. Du kan enten indberette det på kommunens hjemmeside under "mit affald", eller ringe til os.

  Det er en god idé, at komme alt dit affald i plastposer og slå knude på, før du kommer det ned i affaldssækken. Det er mest hygiejnisk, for både dig og skraldemanden og du undgår, at der falder affald ud på fliserne eller inde i stativet.

  Drejer det sig om sækken til papir, lægger skraldemanden en ny sæk, som du kan ompakke affaldet i. Giver det anledning til mere papir end der kan være i sækken, kan du altid aflevere papir på genbrugspladsen.

 • Adgangsvejen var spærret

  Husk at der skal være fri passage på hele adgangsvejen til dit stativ, så skraldemanden kan komme til at hente dit affald, fx at der ikke holder biler, cykler og lignende på adgangsvejen.

 • Der var løs hund på grunden

  Der må ikke være løse hunde på adgangsvejen til dit stativ, når skraldemanden skal hente dit affald. Se hvornår du får hentet affald under "mit affald".

   

 • Andet

  Skraldemanden har skrevet grunden til, at din sæk ikke er taget med. Du er velkommen til at ringe til os, hvis du har behov for yderligere forklaring.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00

Sidst opdateret

16.10.2018