Du er her

Har du ikke fået hentet din affaldssæk?

Hvis du ikke har fået hentet din affaldssæk, så kig efter om skraldemanden har efterladt en besked på dit stativ.

Hvis skraldemanden har problemer med at hente dit affald, får du en besked i form af et såkaldt "hængeskilt", som er sat på dit stativ. På skiltet har skraldemanden sat et kryds, så du kan læse, hvorfor din sæk ikke er taget med.

Er din affaldssæk ikke hentet og har du ikke fået en besked fra skraldemanden om hvorfor - så har han glemt din sæk. Den oplysning vil vi gerne have så hurtigt som muligt, så vi kan hente din sæk. Du kan indberette den manglende afhentning af affald i Mit affald

Nedenfor kan du få mere information om de forskellige årsager til, at vi ikke har taget din sæk med.

Derfor tog vi ikke sækken med

 • Affaldet var sorteret forkert

  Se hvordan du skal sortere dit affald i sorteringsguiden.

  Hjæp til typiske fejl i sorteringen:

  • papir og småt pap er blandet med metal, glas og hård plast. "Papir og småt pap" er en kategori. "Metal, glas og hård plast" er en anden kategori. De to kategorier må ikke komme i samme kasse i stativet.
  • Pizzabakker skal i restaffald.
  • Mælkekartoner og juicekartoner skal i restaffald.
  • Hård plast er plast man kan "tromme" på, og skal i kassen med metal, glas og hård plast. Blød plast kan man slå knude på og hører hjemme i restaffaldet.

   

 • Sækken var overfyldt

  Din affaldssæk til restaffald må kun være fyldt til den stiplede linje på sækken. Er sækken overfyldt tager skraldemanden ikke sækken med, men lægger blot en ny sæk.

  Tag det affald, der gør sækken overfuld og kom det over i den nye sæk. Skraldemanden tager begge sække med, næste gang han henter restaffald.

  Vil du gerne af med sække inden skraldemanden kommer, kan du aflevere dem på genbrugspladsen. Her skal du kontakte en medarbejder, for at få anvist den container, hvor affaldet skal i. 

  Hvis du har mere restaffald end der kan være i sækken, har du følgende muligheder:

  • købe EKSTRA-sække på genbrugspladsen.
  • bestille ugetømning af restaffald. Se de gældende takster.
  • bestille et ekstra stativ, så du får hentet 2 sække om ugen. Se de gældende takster.

   

 • Sækken var for tung

  Affaldssækken må højst veje 25 kg. Det gælder både sækken til restaffald og sækken til madaffald. Vejer din sæk mere end 25 kg tager skraldemanden ikke sækken med, men lægger blot en ny sæk.

  • Tag affald op af sækken til den kun vejer 25 kg
  • Kom det overskydende affald over i den nye sæk
  • Luk godt for sække
  • Stil ekstra sække ved siden af dit stativ.

  Skraldemanden tager sækkene med, næste gang han henter restaffald.

  Hvis du har mere restaffald end der kan være i sækkene, har du følgende muligheder:

  • købe EKSTRA-sække på genbrugspladsen.
  • bestille ugetømning af restaffald. Se de gældende takster.
  • bestille et ekstra stativ, så du får hentet 2 sække om ugen. Se de gældende takster.

  Vil du gerne af med fyldte sække inden skraldemanden kommer, kan du aflevere dem på genbrugspladsen. Her skal du kontakte en medarbejder, for at få anvist den container, hvor affaldet skal i.

 • Sækken var revnet eller våd

  Din affaldssæk må ikke være i stykker eller meget våd, for så kan der falde affald ud, når skraldemanden løfter sækken over på kærren.

  Er din sæk til restaffald gået i stykker, tager skraldemanden ikke sækken med, men lægger blot en ny sæk.

  Ringsted Kommune udleverer 2 Ekstrasække om året. Du kan benytte en af disse, hvis du har fået ødelagt en sæk eller købe Ekstrasække på genbrugspladsen.

  Hvis du opdager, at sækken er revnet inden du har taget den i brug, kan du få leveret en ny sæk. Du kan enten indberette det her på hjemmesiden under Mit affald, eller ringe til os.

  Husk at komme dit restaffald i plastposer og slå knude på, før du kommer det ned i affaldssækken. Det er mest hygiejnisk, for både dig og skraldemanden og du undgår, at der falder affald ud på fliserne eller inde i stativet.

 • Adgangsvejen var spærret

  Husk at der skal være fri passage på hele adgangsvejen til dit stativ, så skraldemanden kan komme til at hente dit affald, fx at der ikke holder biler, cykler og lignende på adgangsvejen.

 • Der var løs hund på grunden

  Der må ikke være løse hunde på adgangsvejen til dit stativ, når skraldemanden skal hente dit affald. Se hvornår du får hentet affald under Mit affald.

   

 • Andet

  Skraldemanden har skrevet grunden til, at din sæk ikke er taget med. Du er velkommen til at ringe til os, hvis du har behov for yderligere forklaring.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

22.07.2020