Du er her

Regler for indsamling af affald

Her kan du se reglerne for indsamling af affald, herunder regler for adgangsvej og standplads.

Ringsted Kommune henter følgende typer affald ved din bopæl:

 • restaffald
 • madaffald
 • papir og småt pap
 • metal, glas og hård plast
 • batterier
 • småt elektronik.

Ordningerne for indsamling af affald er beskrevet i et regulativ.

Du skal sørge for en god standplads til din affaldsbeholder og at adgangsvejen overholder kravene i regulativet.

Se reglerne for adgangsvej og standplads neden for i en let tilgængelig form eller se dem i Regulativ for husholdningsaffald.

Standplads og adgangsvej

 • Dit affaldsstativ

  affaldsstativ og kassette

  Dit affaldsstativ rummer det meste af det daglige affald.

  Rummet til venstre er til madaffald. Det indeholder en sæk på 90 liter. Det midterste rum indeholder fire plastkassetter på hver 30 liter. Du må blande papir og småt pap i en elller flere kassetter eller blande glas, hård plast og metal i en eller flere kassetter. Du bestemmer altså selv, hvor mange kassetter du vil bruge til hver af de to affaldsfraktioner. Rummet til højre er til restaffald. Rummet indholder en sæk på 110 liter.

  Batterier kan du aflevere i en klar plastpose på låget af affaldsstativet. Småt elektronikaffald kan du også aflevere i en klar plastpose på låget af dit affaldsstativ. Batterier og småt elektronik skal i hver sin pose. Vi henter batterier og småt elektronik hver 14. dag, samtidig med at vi henter madaffald.

  Dit stativ har følgende mål:

  Bredde: 171 cm

  Højde: 110 cm

  Dybde: 58 cm

  Vægt: 80 kg

 • Standplads og adgangsvej

  Du skal sørge for en god standplads til dit affaldsstativ. Det skal stå på et plant underlag af fliser, asfalt eller beton og der skal være fri plads foran stativet.

  Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred og højst 25 meter lang. Stiller du stativet helt ude ved skel, behøver du ikke at bekymre dig om adgangsvejen.

  Se mere i:

  reglerne for adgangsvej

  Regulativ for husholdningsaffald

  Sådan justerer du stativet

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

01.10.2021