Du er her

Sådan sorterer du dit affald

Se hvordan du sorterer dit affald og hvor rent det skal være. Slå op i Affalds-ABC.

Vores affald er fyldt med værdifulde resurser, som vi kan udnytte, når blot vi sorterer. Erfaringer viser, at vi bliver bedre til at sortere, hvis vi får hentet det sorterede affald ved husstanden. Derfor henter Ringsted Kommune flere typer affald der, hvor du bor: 

 • Restaffald - til forbrænding
 • Madaffald - til bioforgasning
 • Papir og småt pap - til genbrug
 • Glas, hård plast og metal - til genbrug
 • Batterier - til genbrug
 • Småt elektronikaffald - til genbrug.

Få et overblik over, hvordan du skal sortere dit husholdningsaffald under "Sådan sorterer du dit affald" neden for.

Affalds-ABC

Hvor skal affaldet hen? Er du i tvivl, så slå det op i Affalds-ABC'en. Her får du at vide, hvor du skal gøre af dit affald - både derhjemme og på genbrugspladsen.

Giver det mening at skylle affald der skal til genbrug?

Ja, ved at bruge en smule vand, kan vi sikre genbrug af ikke fornybar ressourcer som glas, plast og metal.

Se her, hvordan du skyller dit affald

Pak dit affald ind

Af hygiejniske grunde skal du komme både restaffald og madaffald i poser - restaffald i en valgfri affaldspose og madaffald i de grønne poser, som kommunen uddeler. Kom affaldet i posen og slå knude på.

Ringsted Kommune udleverer nye poser til madaffald en gang om året. Vi udleverer 4 ruller á 50 stk. Har du brug for flere poser til madaffald, kan du få dem på genbrugspladsen på Møllevej 14 eller hos Teknik- og Miljøcenter på Rønnedevej 9. 

I de større boligselskaber kan du få poser hos ejendomsinspektøren.

Sådan sorterer du dit affald

 • Jule- og nytårsaffald

  Sådan gør du med dit affald fra jul og nytår:

  • Gavepapir og gavebånd skal i beholderen til restaffald
  • Papæsker kan du lægge i rummet til papir og pap. Det samme gælder julekort
  • Fedt fra and eller flæskesteg er madaffald
  • Skyl sildeglasset og aflevér det i fraktionen "metal, glas og hård plast"
  • Juletræet kan flises og bruges som vinterafdækning i dine bede eller afleveres som haveaffald på genbrugspladsen
  • Affyret nytårsfyrværkeri skal til restaffald - eller småt brændbart
  • Ikke affyret, lovligt nytårskrudt, skal du aflevere som farligt affald på genbrugspladsen.
 • Batterier

  Batterier er miljøfarligt affald og skal derfor sorteres fra andet affald.

  Har du affaldsstativ kan du aflevere dine brugte batterier i en klar plastpose på låget af dit affaldsstativ. Posen må højst være på 8 liter og veje 2 kg. Vi henter batterierne hver 14. dag - samtidig med at vi henter madaffald.

  Har du affaldsordning med fælles containere, kan du aflevere batterier i den røde boks, mærket "batterier". Batterierne skal ikke være i pose.

   

 • Farligt affald

  Som tommelfingerregel er farligt affald alt giftigt, ætsende, brandfarligt, sundhedsskadeligt og miljøfarligt affald. Rester af maling, insektdræbemidler og opløsningsmidler er eksempler på farligt affald.

  Du kan aflevere dit farlige affald på Genbrugspladsen på Møllevej 14. Affaldet skal være forsvarligt emballeret, helst i originalemballagen, og altid med tydelig angivelse af, hvad der er i beholderen.

  El-sparepærer indeholder også giftige stoffer og skal afleveres på Genbrugspladsen.

  Medicinrester

  Rester af medicin kan du aflevere på apoteket.

 • Glas, hård plast og metal

    

  Har du affaldsstativ må du blande glas, hård plast og metal i en eller flere af kasserne i dit stativ. 

  Har du affaldsordning med fælles containere må du blande glas, hård plast og metal i containeren mærket "glas, hård plast og metal".

  Affaldet bliver efterfølgende sorteret på et automatiseret anlæg.

  Emballagerne skal være helt tømt og skyllet fri for de værste madrester. Husk også at skrue låget af emballagen.

  Ja tak til følgende glas, hård plast og metal:

  Glas Hård plast Metal
  glasflasker plastflasker konservesdåser
  syltetøjsglas plastbøtter øldåser
  konservesglas plastbakker sodavandsdåser
  drikkeglas plastdunke alubakker
    låg af plast låg af metal

   

 • Madaffald

  Madaffald skal emballeres i de grønne plastposer, som Ringsted Kommune har udleveret til din køkkenspand. Husk at slå knude på posen inden du kommer den i sækken/containeren.

  Ringsted Kommune udleverer nye poser til madaffald en gang om året. Har du brug for flere poser til madaffald, kan du få dem på genbrugspladsen på Møllevej 14 eller hos Teknik- og Miljøcenter på Rønnedevej 9. 

  I de større boligselskaber kan du få poser hos ejendomsinspektøren.

  Ja tak til:

  • Madrester
  • Grøntsager og frugt
  • Kød, ben- og knoglerester
  • Brød og gryn
  • Ris og pasta
  • Skaller fra æg og nødder
  • Køkkenrulle kaffefiltre og teposer
  • Afskårne blomster
 • Papir

   

  Har du affaldsstativ må du blande papir og småt pap i en eller flere af kasserne i dit affaldsstativ. 

  Har du affaldsordning med fælles containere, må du blande papir og småt pap i containeren mærket "papir & pap".

  Småt pap er emballage fra fx tandpasta, cornflakes og havregryn. Stort pap hører til storskrald.

  Ja tak til:

  • aviser
  • ugeblade og magasiner
  • breve og kuverter
  • kontorpapir
  • reklamer
  • bøger
  • bølgepap
  • karton
  • papæsker
 • Restaffald

  Restaffald er den rest, der er tilbage, når du har frasorteret affald til genbrug og farligt affald. Restaffald skal emballeres i en pose. Husk at slå knude på posen - det er mest hygiejnisk for alle. 

  Restaffald er fx:

  • mælke- og juicekartoner
  • pizzabakker
  • bleer
  • hygiejnebind
  • mademballage, der ikke kan genbruges
  • kattegrus og hundehøm-høm'er
  • cigaretskodder
  • flamingo
  • støvsugerposer.
 • Små elektronik

  Har du affaldsstativ, må du lægge småt elektronik i en klar plastpose på låget af dit stativ, ligesom med batterier. Batterier og småt elektronik skal i hver sin pose. Poserne må højst være på 4 liter og veje 2 kg. Husk at slå knude på poserne.

  Har du affaldsordning med fælles containere, kan du komme småt elektronik i den røde boks mærket "småt elektronik". Batterier og småt elektronik må ikke blandes sammen, men skal i hver sin boks.

  Ja tak til:

  • mobiltelefoner
  • opladere
  • fjernbetjeninger
  • el-tandbørster
  • barbermaskiner
  • lommekameraer
  • computermus
  • GPS'er.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor rent skal affaldet være?

  Her kan du se en video om, hvor rent dit affald skal være.

  Som udgangspunkt skal affald til genbrug være fri for rester, men affaldet behøver ikke være grundigt rengjort.

  Metal, glas og hård plast skal være tømt for indhold og skyllet. Som hovedregel skal du blot skylle i koldt vand og lade dryptørre. Kræver en emballage for meget rengøring af dig, anbefaler vi, at du i stedet kommer den til restaffald, fx tuber fra remoulade.

  Låg skal tages af - på den måde sikrer vi, at der ikke er indhold i og at de kan mases sammen. Lågene må gerne afleveres sammen med affaldet, men må altså ikke sidde på.

  Papir og småt pap: skal være rent og tørt og fri for rester/indhold.

 • Hvorfor skal jeg skrue låg af plastdunke og -flasker?

  Når den hårde plastemballage skal sendes videre på sin vej til at blive genbrugt, skal den forinden balles i en stor ballepresse. Ellers bliver det både miljømæssigt og økonomisk meget dyrt at køre affaldet. Hvis der er låg på dunke og flasker, og de indeholder en lille rest, sprøjter det ud over de medarbejdere, der betjener ballepressen, og det kan medføre alvorlige skader, hvis det er kradse sager, der er i dunkene og flaskerne.

  Ved at skrue låg af, undgår du, dels at dunke og flasker eksploderer ved sammenpresningen, dels er du med til at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejdere, der skal håndtere affaldet. Nogen emballager må faktisk kun transporteres ad landevej, hvis de er tømte. Plastiklåg må selvfølgelig gerne komme sammen med den øvrige plast – bare de er skruet af.

 • Hvorfor må jeg ikke blande blød og hård plast sammen?

  Blød plast som folier, bæreposer, bobleplast m.v. må du ikke aflevere sammen med det øvrige plastaffald i beholderen til metal, glas og hård emballageplast. Det skyldes, at sorteringsanlægget ikke kan håndtere den bløde plast. Den sætter sig nemlig fast rundt om de bevægelige dele på fx transportbånd mv. på sorteringsanlægget. Derfor skal du aflevere blød plast på genbrugspladsen eller komme det til restaffald.

 • Hvor gør jeg af store plastflasker og metaldåser?

  Plastflasker og metaldåser kan være så store, at de ikke kan komme gennem indkasthullet i containerne eller i kassetter i affaldsstativet. Det er et dilemma – for vi vil jo gerne have så mange emballager som muligt til genbrug.

  I containerordninen har vi valgt at have indkast i lågene, for at begrænse fejlsortering, fx at man kan komme storskrald i containerne til husholdningsaffald eller poser med restaffald. I affaldsstativet er der simpelthen ikke plads nok.

  Plast og metal, der er for stort til at komme gennem indkasthullet eller til at komme i kassetter, skal derfor enten på genbrugspladsen eller til restaffald. Fra foråret 2019 kommer der en storskraldsordning, hvor du kan aflevere stort affald til genbrug.

   

 • Hvorfor skal jeg komme restaffald og madaffald i poser?

  Alt madaffald og restaffald skal du komme i poser og slå knude på. Ved at komme affaldet i poser, bliver det mere hygiejnisk at opbevare og tømme affaldet. Samtidig minimerer du lugtgener og tiltrækning af skadedyr.

  Du bestemmer selv, hvilke poser du vil benytte til restaffald. Til madaffald får du udleveret poser af os, som passer til din nye køkkenspand. Løber du tør for poser, kan du få flere på genbrugspladsen eller hos Teknik- og Miljøcenter på Rønnedevej 9.

  Metal, glas og hård plast skal du aflevere i ’løs vægt ’ – det samme gælder for papir og pap. Altså, ingen poser her.

 • Hvordan får jeg flere poser til madaffald?

  Ringsted Kommune uddeler grønne poser til madaffald en gang om året. Du får udleveret 4 ruller á 50 stk. Løber du tør for poser før, kan du få flere poser på genbrugspladsen på Møllevej 14 eller hos Teknik- og Miljøcenter på Rønnedevej 9.  

  Har I ejendomsfunktionær, så spørg, om de har ekstra poser liggende.

 • Hvad sker der med madaffaldet?

  Madaffaldet fra borgerne i Ringsted bliver kørt til AffaldPlus' nye pulper-anlæg i Næstved. På pulper-anlægget bliver poserne sorteret fra og madaffaldet moset til en ”grød” (pulp), som efterfølgende bliver kørt til bioforgasning på et anlæg. Ved bioforgasningen bliver der fremstillet biogas, der bliver brugt til at producere elektricitet og varme. Restproduktet bliver brugt som gødning i landbruget

 • Hvorfor skal noget affald blandes sammen?

  For at begrænse antallet af affaldsbeholderne hvor du bor, må du blande nogle af de "tørre" affaldstyper sammen. Småt pap og karton skal sammen med papir. Metal skal sammen med glas og hård emballageplast. Affaldet bliver efterfølgende sorteret maskinelt på et behandlingsanlæg, så vi kan sende hver enkelt affaldstype videre til genbrug.

 • Hvor gør jeg af stort pap?

  I den nye affaldsordning må du aflevere papir, karton og småt pap i samme kasette/container – containeren til papir og pap. Karton er fx emballager af pap fra tandpasta, cornflakes og havregryn.

  Stort pap er storskrald og skal afleveres på genbrugspladsen eller gennem kommunens storskraldsordning.  

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

12.12.2019