Du er her

Arbejde i udlandet

Hvis du skal arbejde i udlandet, kan du være omfattet af de samme regler som i Danmark med hensyn til dagpenge og arbejdsløshedsforsikring.

Her kan du læse om hvilke rettigheder du har som jobsøgende i udlandet.

Er du medlem af en a-kasse og berettiget til dagpenge, kan du tage dem med ud, når du søger job i Norden eller Europa. Snak med din a-kasse om regler og muligheder.

Du kan også søge direkte på jobs i udlandet.

Klik her for at søge job i udlandet.

Læs mere om dine rettigheder ved arbejde i udlandet

Om at arbejde i udlandet

Dagpengeret i op til tre måneder i EØS

Du kan få dagpenge med til et EØS-land eller Schweiz i op til tre måneder, men du skal søge om det, inden du rejser.

Læs mere om social sikring i udlandet:

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende

Er du selvstændig erhvervsdrivende, og skal du i en begrænset periode arbejde i et andet land, kan du fortsat være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor din virksomhed normalt drives.

Kun forsikret ét sted

Hvis du skal arbejde i et EØS-land (EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein) eller Schweiz, skal du være forsikret i det land, du arbejder i. Ellers risikerer du at miste retten til dagpenge. Det gælder også, hvis du bor i ét land og arbejder i et andet, dvs. er grænsearbejder.

Du kan læse mere på Folketingets hjemmeside for EU-oplysning om EØS-samarbejdet:

Udstationeret

Er du udsendt og skal arbejde for en dansk arbejdsgiver, kan du fortsat være forsikret i Danmark. Udstationeres du til et andet EØS-land, skal du dog have udsendelsen godkendt af Udbetaling Danmark International Social Sikring, for at du kan bevare dit medlemskab af en dansk a-kasse.

Læs mere om social sikring i udlandet:

Hvis du er grænsearbejder

Hvis du bor i et land og arbejder i et andet, er du grænsearbejder, og du skal derfor være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder. Der gælder særlige regler for grænsearbejdere, der bliver arbejdsløse. Reglerne afhænger af, om du vender tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen eller ej, om der er tale om delvis, periodisk eller fuld ledighed.

Du skal kontakte din a-kasse for individuel vejledning.

Hvis du vil klage

Du kan klage over afgørelser fra din a-kasser eller jobcenter til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg:

Kontakt: Jobcenter Ringsted

Jobcenter Ringsted
Nørregade 100
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 62 62
Dir.: 57 62 62 62
Fax: 57 62 64 99
  • Mandag11:00 - 15:00
  • Tirsdag11:00 - 15:00
  • Onsdag11:00 - 15:00
  • Torsdag11:00 - 15:00
  • Fredag11:00 - 13:00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

27.07.2021