Du er her

Batterier og andet farligt affald

Her finder du information om, hvordan du skal håndtere batterier og andet farligt affald.

Batterier

Har du affaldsordningen med sække i stativ kan du aflevere  brugte batterier i en klar plastpose på låget af dit affaldsstativ. Vi tager batterierne med hver 4. uge samtidig med at vi henter glas og metal. Se hvornår du får hentet under Mit affald.

Har du en affaldsordning med containere er der ofte en særlig batteriboks eller batterispand til brugte batterier.

 

Andet farligt affald

Som tommelfingerregel er farligt affald alt giftigt, ætsende, brandfarligt, sundhedsskadeligt og miljøfarligt affald. Rester af maling, insektdræbemidler og opløsningsmidler er eksempler på farligt affald.

Du kan aflevere dit farlige affald på genbrugspladsen på Møllevej 14. Affaldet skal være forsvarligt emballeret, helst i originalemballagen, og altid med tydelig angivelse af, hvad der er i beholderen.

El-sparepærer indeholder også giftige stoffer og skal afleveres på genbrugspladsen.

 

Medicinrester

Rester af medicin kan du aflevere på apoteket. 

 

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00

Sidst opdateret

02.11.2017