Du er her

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud til dig, der ikke kan varetage et job på det ordinære arbejdsmarked, men som er i stand til at indgå i en hverdag på en arbejdsplads.

Om beskyttet beskæftigelse

Ringsted Kommune har tre tilbud om beskyttet beskæftigelse: Cafe Ingeborg, Rikova og Regnbuen. Du får udbetalt løn for de timer, du arbejder. Du skal selv sørge for transport til og fra arbejdet.

Vores målgruppe

Du kan få tilbudt beskyttet beskæftigelse, hvis du:

  • er under folkepensionsalderen
  • har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller du skal have særlige sociale problemer, som betyder, at du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet
  • ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning, for eksempel løntilskudsjob til pensionister

Ringsted Kommune tilbyder beskyttet beskæftigelse på:

Sådan bliver du visiteret

Du skal kontakte en sagsbehandler i Myndighedsenheden, Team sociale opgaver, hvis du ønsker at søge beskyttet beskæftigelse.
Hvis du er under 25 år, skal du kontakte Ungeenheden.

Yderligere information

Tilbud om beskyttet beskæftigelse ydes efter servicelovens § 103. Loven opdateres løbende, og du kan se den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Du kan også læse mere om serviceniveauet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Du kan læse mere om kørsel til beskyttet beskæftigelse i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00

Kontakt: Ringsted Kommunes Ungeenhed

Ringsted Kommunes Ungeenhed
Nørregade 100
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 87 30
Fax: 57 62 89 69
  • Mandag11:00 - 15:00
  • Tirsdag11:00 - 15:00
  • Onsdag11:00 - 15:00
  • Torsdag11:00 - 15:00
  • Fredag11:00 - 13:00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

22.05.2019