Du er her

Den kommunale Ungeindsats

Her kan man se organiseringen af Den kommunale Ungeindsats og en beskrivelse af Ungeenheden.

Kommunen har det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunen har ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hovedformålet med den kommunale ungeindsats (KUI) er, at kommunen skal have ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, vejlednings, - beskæftigelses- og socialindsatsen.

Siden er under konstruktion i øjeblikket.

Skema

Nedenfor finder du skema, som beskriver opgaver og funktioner, som Den kommunale Ungeindsats omhandler.

PDF icon Oplysningsskema: Den kommunale Ungeindsats

Sidst opdateret

31.10.2019