Du er her

Den kommunale Ungeindsats

Her kan man se organiseringen af Den kommunale Ungeindsats og en beskrivelse af Ungeenheden.

Kommunen har det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunen har ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hovedformålet med den kommunale ungeindsats (KUI) er, at kommunen skal have ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, vejlednings, - beskæftigelses- og socialindsatsen.

Nedenfor finder du et skema, som beskriver opgaver og funktioner, som Den kommunale Ungeindsats omhandler.

PDF icon Oplysningsskema: Den kommunale Ungeindsats

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Den Forberedende Grunduddannelse er til unge under 25 år, som har behov for en ekstra forberedelse, inden de tager en ungdomsuddannelse eller kommer i job. Uddannelsen kaldes i daglig tale FGU. Det står for Forberedende Grunduddannelse.

Den nye uddannelse bygger på produktionsskolernes værkstedspædagogik kombineret med VUC’s almenundervisning, og skal ruste unge fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Uddannelsen kan sættes sammen af de fag, der har din interesse, og du kan justere den undervejs, så det sikres, at du efter FGU-forløbet kan komme videre med din uddannelsesplan. Og FGU vil samtidig give tilhørsforhold til et fast hold og et stabilt forløb med progressionsmål forhver enkelt elev. 

Hvis du tænker, at FGU kunne være noget for dig, så tal med din uddannelsesvejleder eller sagsbehandler, og læs mere på FGU Midt- og Østsjællands hjemmeside

Du kan også læse mere om FGU på Uddannelsesguiden, hvor du både kan læse om uddannelsen og se en film om FGU.

I menuen kan du klikke dig ind på den situation, som passer på dig:

Kontakt Ungeenheden 

Sidst opdateret

16.09.2021