Du er her

Feriedagpenge

Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du under visse betingelser få udbetalt feriedagpenge, når du skal holde ferie.

Du kan læse mere om feriedagpenge nedenfor. Bemærk, at feriedagpenge ikke er det samme som feriepenge.

Feriedagpenge

Hvad er betingelserne for udbetaling af feriedagpenge?

For at have ret til feriedagpenge skal du blandt andet:

 • have optjent ret til feriedagpenge
 • være lønmodtager - fx som fastansat eller vikar - eller ledig
 • være medlem af en dansk a-kasse både under optjening af feriedagpengeretten og på udbetalingstidspunktet
 • som udgangspunkt have afholdt den ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver
 • opfylde betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed
 • have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land og være i Danmark, når ferien begynder.

Da det er en betingelse for ret til feriedagpenge, at du ville have haft ret til dagpenge i tilfælde af ledighed, kan du, som hovedregel, ikke få feriedagpenge, hvis du på ferietidspunktet fx er:

 • selvstændig
 • tilmeldt en uddannelse
 • sygemeldt eller på barsel
 • frihedsberøvet
 • omfattet af konflikt
 • på orlov
 • i fleksjob eller under revalidering
 • på efterløn eller fleksydelse
 • ikke er medlem af en a-kasse.

Feriedagpenge er kun relevant for dig, som er medlem af en a-kasse og modtager dagpenge, eller dig, som er i arbejde som lønmodtager og ikke har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse.  

Hvis du er ledig, kan du kun få feriedagpenge, hvis a-kassen har fået besked om din ferie senest på feriens første dag. Hvis du senere i ferien giver a-kassen besked, er det fra dette tidspunkt, at du kan modtage feriedagpenge.

Jobcenteret skal have besked om ferien senest 14 dage, før du holder den, ellers kan det have konsekvenser for din ret til dagpenge.

Sådan optjener du ret til feriedagpenge

Du optjener ret til feriedagpenge på baggrund af a-kassens udbetaling af dagpenge under ledighed og udbetaling af barselsdagpenge i optjeningsåret, som er kalenderåret forud for ferieåret. Ferieåret er fra 1. maj til 30. april.

Det er en betingelse, at du ikke samtidig har optjent ret til feriegodtgørelse eller løn under ferie.

Feriedagene med ret til feriedagpenge kan kun bruges i ferieåret (1. maj-30. april) og kan ikke overføres fra et ferieår til et andet. Hvis du i et helt optjeningsår har fået ydelser, der svarer til maksimale dagpenge, vil du normalt have optjent ret til 25 dage med feriedagpenge.

Hvor meget får jeg udbetalt?

Hvis du har fået udbetalt ydelser i perioden fra optjeningsårets begyndelse (kalenderåret forud for ferieårets start i det følgende år) og frem til ferien, får du det samme beløb i feriedagpenge med eventuelle reguleringer.

Hvis du ikke har fået ydelser eller barselsdagpenge med en beregnet dagpengesats, vil du få feriedagpenge med en fast sats svarende til 82 pct. af maksimale dagpenge. Der kan udbetales op til fem dage pr. uge.

Hvornår kan jeg få udbetalt feriedagpengene?

Du kan tidligst få feriedagpenge udbetalt en uge før ferien. Hvis du skal have feriedagpengene en uge før ferien, skal a-kassen have din ansøgning en måned før feriens start.

Retten til feriedagpenge falder væk, hvis a-kassen ikke har fået ansøgningen om feriedagpenge for et ferieår senest den 31. maj i det efterfølgende ferieår.

Hvordan ansøger jeg om feriedagpenge?

Du skal søge om feriedagpenge i den a-kasse, som du er medlem af på det tidspunkt, hvor ferien skal holdes.

Giv besked, når du vil holde ferie

Hvis du er ledig, skal du give a-kassen besked om din ferie senest på feriens første dag. Jobcenteret skal have besked senest 14 dage før ferien, ellers kan det få konsekvenser for din ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis jobcenteret allerede inden, du melder din ferie, har indkaldt dig til møde eller aktivering, har du pligt til at deltage i mødet eller aktiveringen.

Under ferie skal du fortsat have et tilgængeligt CV. Husk at bekræfte, at du er aktivt jobsøgende senest syv dage efter, at ferien er slut.

Optjent ferie hos en arbejdsgiver

Hvis du har optjent ferie efter ferieloven hos en arbejdsgiver, skal du som hovedregel holde denne ferie, før du kan få feriedagpenge.

Overførsel af ferie – ikke af feriedagpenge

Har du aftalt med din arbejdsgiver at overføre optjent ferie efter ferieloven fra sidste ferieår til dette ferieår, skal du holde denne ferie sammen med anden optjent ferie, før du kan få udbetalt feriedagpenge.

Kontakt: Ydelseskontoret

Ydelseskontoret
Nørregade 100
4100 Ringsted
Dir.: 57626262
Fax: 57626499
Day of week: 
Mandag
Tid: 
11:00 - 15:00
Day of week: 
Tirsdag
Tid: 
11:00 - 15:00
Day of week: 
Onsdag
Tid: 
11:00 - 15:00
Day of week: 
Torsdag
Tid: 
11:00 - 15:00
Day of week: 
Fredag
Tid: 
11:00 - 13:00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

19.10.2018