Du er her

Førtidspension

Personer der af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og forsørge sig selv, kan tilkendes førtidspension.


Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat. Det er din kommune, der vurderer, om din arbejdsevne er nedsat. 

Førtidspension - nye regler (efter 1. januar 2003)

Hvis kommunen startede din sag om førtidspension efter den 1. januar 2003 er du på de nyeregler. Her på siden kan du orientere dig om regler, procedre mv. hvis du skal have eller har fået tilkendt førtidspension.

Førtidspension - gamle regler (før 31. december 2002)

Hvis kommunen startede din sag om førtidspension før den 1. januar 2003 er du på de gamle regler.

Frem til 31. december 2013 var der mulighed for at skifte fra gammel ordning til ny ordning. Derfor kan du være på ny ordning, selvom kommunen startede din sag om førtidspension før den 1. januar 2003.

Et skift fra den ene ordning til den anden kræver dog et bevidst valg og en aktiv handling.

Derfor kan du, hvis du ikke har foretaget et skifte, regne med skæringsdatoen 1. januar 2003 for, om du er på nye eller gamle regler.

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension, men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt.

Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Klik her for at læse mere om førtidspension

Klik her for at kontakte Udbetaling Danmark

Pension, hvis du mister din arbejdsevne

Til- og framelding til frivillig indbetaling af ATP-bidrag

Tilbage til arbejdsmarkedet med delvis arbejdsevne

Hvis du delvis har mistet din arbejdsevne, kan du kontakte dit lokale jobcenter. Jobcentret kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du bedst kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Måske vurderer jobcentret, at din arbejdsevne ikke er god nok til, at du kan arbejde på normale vilkår eller efter de særlige vilkår, der er en del af alle overenskomster. Jobcentret skal så tilbyde dig et forløb, hvor du kan få forbedret din arbejdsevne. Eller måske kan du komme i fleksjob.

Førtidspension

Du kan søge om førtidspension, hvis din arbejdsevne er nedsat i et omfang, der betyder, at du ikke længere er i stand til at forsørge dig selv gennem et job – heller ikke på særlige vilkår som fx via et fleksjob.

Kan jeg få kompensation fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner?

Har du mistet din arbejdsevne helt eller delvist, kan du undersøge, om du kan få udbetalt kompensation for tab af arbejdsevnen gennem din arbejdsmarkedspension eller dine individuelle pensioner.

Bliver du så syg, at der ikke længere er udsigt til, at du kan arbejde, kan du som tjenestemand have ret til udbetaling af tjenestemandspension af helbredsmæssige grunde, en såkaldt 'svagelighedspension'. Størrelsen af din svagelighedspension er afhængig af, hvor meget din erhvervsevne er nedsat.

Din arbejdsgiver vil normalt have forelagt din sag for Helbredsnævnet/Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der tager stilling til, om du ved afsked på grund af sygdom kan få svagelighedspension. Nævnet vurderer bl.a. din sag ud fra oplysninger fra din læge eller eventuelle speciallæger om dit helbred. Du skal selv søge om at få en lovbaseret – social – førtidspension ved siden af.

Kontakt dit pensionsselskab eller din pensionskasse for at få mere at vide om, hvad du kan få udbetalt fra din arbejdsmarkedspension, hvis du ikke længere kan arbejde. Hvis du tidligere har været tjenestemand i staten, kan du få mere at vide i Udbetaling Danmark. Hvis du har været ansat som tjenestemand i en kommune eller region, kan du få mere at vide hos din tidligere arbejdsgiver eller dit fagforbund.

Supplerende opsparing til pension

Der findes forskellige muligheder for, at du kan fortsætte med at spare op til din pension, selvom du ikke længere er på arbejdsmarkedet.

Som førtidspensionist har du mulighed for at fortsætte indbetaling til den Supplerende arbejdsmarkedspension, SUPP. På den måde sikrer du dig en ekstra indtægt ud over folkepensionen.

Du indbetaler automatisk til ATP Livslang Pension, hvis du modtager førtidspension efter de nye regler fra 1. januar 2003. Du betaler selv en tredjedel af bidraget. Udbetaling Danmark trækker automatisk beløbet fra din førtidspension hver måned. Modtager du førtidspension efter de regler, der var gældende indtil den 1. januar 2003, kan du selv vælge, om du vil betale til ATP Livslang Pension.

Du kan typisk få præmiefritagelse, hvis du har ret til at få en forsikring udbetalt på grund af nedsat arbejdsevne fra en arbejdsmarkedspension eller en individuel pension. Dvs. at størrelsen af din pension ikke bliver mindre, selvom du mister arbejdsevnen og derfor ikke længere betaler til din pensionsordning. Du kan få vejledning om dine muligheder for at få præmiefritagelse i det pensionsselskab eller pengeinstitut eller den pensionskasse, der administrerer din arbejdsmarkedspension.

Det er en god ide at finde ud af, hvordan du er sikret, hvis du mister evnen til at arbejde

Sidst opdateret

14.09.2018