Du er her

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Er du ledig og ikke medlem af en a-kasse, kan du søge om kontant- eller uddannelseshjælp

Du kan modtage kontant- eller uddannelseshjælp, hvis du på grund af ændringer i dine forhold ikke kan forsørge dig selv og din familie og du ikke har andre muligheder for forsørgelse. Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet, det vil sige tilmeldt Jobnet.dk som ledig eller være til rådighed for en beskæftigelsesrettet eller uddannelsesrettet indsats.

Du søger kontanthjælp, hvis du er fyldt 30 år eller er under 30 år og har en erhvervsuddannelse. Modtager du kontanthjælp, skal du aktivt søge job og deltage i beskæftigelsesrettede tilbud (nyttejob, virksomhedspraktik eller anden indsats).

Du søger uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år og IKKE har en erhvervsuddannelse. Modtager du uddannelseshjælp, vil du blive mødt med krav om hurtigst muligt at gå i gang med en uddannelse. Indtil du kan starte på en uddannelse, skal du deltage i beskæftigelsesrettede eller uddannelsesrettede tilbud.

I menuen til højre kan du klikke dig ind på den situation, som passer på dig.

Studerendes muligheder for at få kontant-/uddannelseshjælp

Er du blevet student, HHXér, HFér, HTXér eller lignende, og har du søgt eller forventer at søge optagelse på en uddannelse med start efter sommerferien, er du ikke berettiget til hjælp.

Som hovedregel kan studerende ikke få kontant- eller uddannelseshjælp i ferieperioden mellem to uddannelser – heller ikke i sommerferien.

Du betragtes som studerende, når

 • Du har afsluttet en erhvervsgrunduddannelse (f.eks. handelsskole eller teknisk skole) og søger eller har fået praktikplads. Dette gælder også selv om der går to til tre måneder, indtil du får eller skal starte i praktikpladsen
 • Du er blevet student, HHXér, HTXér eller lignende og har søgt ind på en kompetencegivende uddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også, selvom du endnu ikke har fået besked, om du er optaget på uddannelsen

Enlige forsørgere under 30 år kan dog få hjælp i op til to måneder.

Du betragtes ikke som studerende, når

 • Du efter to til tre måneder stadig ikke har mulighed for skolepraktik eller ikke har fået læreplads
 • Du er blevet student, HHXér, HTXèr eller lignende og ikke har søgt optagelse på en kompetencegivende uddannelse

Aktivering

Hvis du er berettiget til hjælp, skal du være opmærksom på, at du vil blive aktiveret af Jobcentret, og du skal indgå i et samarbejde med dem om jobsøgning eller uddannelse for at få økonomisk hjælp.

Alternativer til kontant- og uddannelseshjælp

Et deltidsarbejde vil være et godt alternativ til kontant- og uddannelseshjælp. Hvis du f.eks. er hjemmeboende, vil et deltidsarbejde på ca. syv timer om ugen til overenskomstmæssig løn svare til, hvad du vil kunne få udbetalt i offentlig forsørgelse. Hvis du er udeboende, vil et deltidsarbejde på mellem tolv til femten timer om ugen svare til den offentlige forsørgelse.

Nye regler pr. 1. januar 2015 og 2016

Folketinget har vedtaget en række lovændringer som forbedrer økonomien for mange modtagere af kontant- og uddannelseshjælp. Se de væsentligste ændringer her.

Gensidig forsørgelsespligt for samlevere
Reglerne om gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende ophæves med virkning fra 1. januar 2016. Den overgangsordning som har været gældende i 2014, fortsætter i 2015. Overgangsordningen betyder, at du som minimum vil få halvdelen af den ydelse du ville have ret til, hvis ikke du var samlevende, selvom du er samlevende med en person som har indtægter eller formue.

På grund af en fejl i de nye regler vil din samlevers indtægter ikke blive modregnet i din ydelse for januar måned. Det betyder at:

 • Hvis din samlever har formue, vil du få halvdelen af den ydelse du ville have ret til, hvis ikke du var samlevende,
 • Hvis din samlever ikke har formue, vil du få den ydelse, som du ville have ret til, hvis ikke du var samlevende.

Alle samlevende, hvor Arbejdsmarkedscentret ikke har de nødvendige oplysninger om formueforhold, vil blive kontaktet hurtigst muligt.

Laveste forsørgersats afskaffes
Fra d. 1. januar 2015 er satsen til en forsørger under 30 år, der er samlevende, ikke længere afhængig af hvorfra samleveren får sin indkomst.
Hvis du tidligere har modtaget satsen for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og er gift eller bor sammen med en person, der ikke modtager SU, kontant- eller uddannelseshjælp for personer under 30 år, vil du nu få forhøjet din sats.

Enlige forsørgere med anbragte børn
Fra d. 1. januar 2015 vil du kunne få samme sats som en enlig forsørger der har hjemmeboende barn, hvis du modtager kontant- eller uddannelseshjælp, er enlig forsørger under 30 år og har et barn, der er anbragt udenfor hjemmet.

Kontakt: Jobcenter Ringsted

Jobcenter Ringsted
Nørregade 100
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 62 62
Dir.: 57 62 62 62
Fax: 57 62 64 99
 • Mandag11:00 - 15:00
 • Tirsdag11:00 - 15:00
 • Onsdag11:00 - 15:00
 • Torsdag11:00 - 15:00
 • Fredag11:00 - 13:00

Kontakt: Ringsted Kommunes Ungeenhed

Ringsted Kommunes Ungeenhed
Nørregade 100
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 87 30
Fax: 57 62 89 69
 • Mandag11:00 - 15:00
 • Tirsdag11:00 - 15:00
 • Onsdag11:00 - 15:00
 • Torsdag11:00 - 15:00
 • Fredag11:00 - 13:00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

09.07.2018