Du er her

Ledighedsydelse

Hvis du er blevet godkendt til et fleksjob men endnu ikke har fået et, kan du få ledighedsydelse.

Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige. Det betyder, at personer, der er visiteret til et fleksjob, modtager ledighedsydelse, så længe de venter på at få et fleksjob.

Nedenfor kan du læse mere om reglerne mv. for ledighedsydelse.

Spørgsmål og svar om ledighedsydelse

 • Få ledighedsydelse – før eller efter et fleksjob

  Ledighedsydelse på 89 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, dvs. 15.708 kr. (2014), udbetales til dig, der er godkendt til fleksjob, men endnu ikke ansat, og som opfylder en af disse betingelser:

  • du har hidtil modtaget dagpenge eller sygedagpenge
  • du har deltaget i revalidering efter en jobplan
  • du har inden for de sidste 18 måneder har haft et fleksjob i mindst ni måneder – og det var ikke din egen skyld, at du mistede det
  • du er blevet arbejdsløs efter et fleksjob og kunne få ledighedsydelse inden arbejdets start.

  Hvis du bliver ledig efter et fleksjob og opfylder ovennævnte betingelser, modtager du 89 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb i ledighedsydelse.

  Hvis du ikke opfylder ovennævnte betingelser, modtager du ledighedsydelse på niveau med kontanthjælp.

  Forsørgere modtager kontanthjælpssatsen for forsørgere, dvs. 14.203 kr. (2014)
  Ikke-forsørgere modtager kontanthjælpssatsen for ikke forsørgere, dvs. 10.689 kr. (2014).

  Hvis du har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder og tidligere har modtaget ledighedsydelse på kontanthjælpsniveau, får du ret til ledighedsydelse på 89 pct. af dagpenges højeste beløb.

  Ledighedsydelse udbetales uafhængigt af formue eller ægtefællens indkomst. 

  Læs mere om ledighedsydelse (nyt vindue)
  Ledighedsydelse – se de aktuelle satser (nyt vindue)

 • Ledighedsydelse efter fleksydelsesalderen

  Du kan modtage ledighedsydelse som hidtil i sammenlagt 6 måneder efter, at du har nået fleksydelsesalderen. Derefter kan du modtage ledighedsydelse på kontanthjælpssatsen for ikke-forsørgere, dvs. 10.689 kr. (2014), frem til du når folkepensionsalderen.

 • Ledighedsydelse ved ferie

  Ledighedsydelse ved ferie udbetales til borgere, der er godkendt til fleksjob, og som ønsker at holde ferie.

  Ledighedsydelse ved ferie er til dig, der

  • modtager ledighedsydelse, mens du søger et fleksjob.
  • ønsker at holde ferie i det første år, du søger eller er ansat i et fleksjob, og som ikke, eller kun delvist, har optjent feriepenge i et tidligere job.

  Du får

  • ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, du er ansat i eller søger et fleksjob. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april, og alt efter hvornår du bliver godkendt til eller ansat i fleksjob, kan du afholde følgende antal feriedage med ledighedsydelse:
  1. 15 dage, hvis du bliver godkendt til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. maj og d. 31. juli
  2. 10 dage, hvis du bliver godkendt til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. august og d. 31. december
  3. 5 dage, hvis du bliver godkendt til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. januar og d. 30. april
  • i det følgende ferieår ret til 25 feriedage med ledighedsydelse
  • trukket feriepenge, du har optjent i et tidligere job, fra din ferie-ledighedsydelse – men kun, hvis din optjente ferie og din ret til feriedage med ledighedsydelse sammenlagt bliver mere end 25 feriedage
  • samme beløb i ledighedsydelse ved ferie, som du får ved ledighed i ledighedsydelse

  Du skal, i henhold til lovgivningen,

  • fortælle din sagsbehandler, hvis du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse, mens du søger fleksjob. Sagsbehandleren skal modtage dit ferieønske senest 14 dage før, du ønsker ferie
  • afholde ferie med ledighedsydelse, inden ferieåret slutter d. 30 april. Du kan ikke overføre din ferie med ledighedsydelse fra et ferieår til det næste
  • fortælle din sagsbehandler, hvis du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse, mens du er ansat i fleksjob. Sagsbehandleren skal modtage dine ferieønsker senest 14 dage før, du begynder ferien
  • ansøge om ledighedsydelse under ferie på et skema, når du er i job.
  • fortælle jobcentret, hvis der sker ændringer i dit liv, som kan have betydning for din ret til ledighedsydelse ved ferie
  • fortælle din sagsbehandler, hvis du tager på ferie i udlandet med din ferieydelse

  Du kan

  • højst afholde 25 feriedage med ledighedsydelse på et år
  • klage over de beslutninger, din kommune har taget i forbindelse med din sag. Du skal indsende din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse
 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt: Ydelseskontoret

Ydelseskontoret
Nørregade 100
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 62
Fax: 57 62 64 99
 • Mandag11:00 - 15:00
 • Tirsdag11:00 - 15:00
 • Onsdag11:00 - 15:00
 • Torsdag11:00 - 15:00
 • Fredag11:00 - 13:00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

19.10.2018