Du er her

Ressourceforløb

Et ressourceforløb er en individuel og helhedsorienteret indsats, som skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet.

Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne.

I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet.

Hvad er målet med ressourceforløb? 

Ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Hvem skal have ressourceforløb?

Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.

Personer under 40 år, der allerede er på førtidspension, men som har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan også få et ressourceforløb.

Ressourceforløb – hvad indeholder det?

I ressourceforløbet, som varer et til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

Det kan fx være:

 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach
 • Kurser i at håndtere fx stress/angst
 • Aktivitetstilbud på væresteder 
 • Støtte- og kontaktperson
 • Hjælp til boligproblemer
 • Socialpædagogisk bistand
 • Behandling for misbrug
 • Mentorstøtte
 • Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
 • Motion

Får alle en koordinerende sagsbehandler?

I ressourceforløbet får alle en koordinerende sagsbehandler, der er gennemgående i forløbet. Den koordinerende sagsbehandler sikrer, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs, og bistår den enkelte med at gennemføre de indsatser, der bliver sat i værk.

Sagsbehandleren har også ansvaret for at varetage den enkeltes sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder.

Hvor længe varer et forløb?

Ressourceforløb kan vare i et til fem år. Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at den enkelte har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, og det derfor ikke er muligt, at den enkelte kan komme i fx revalidering eller starte i et fleksjob.

Hvilken ydelse modtager borgere i ressourceforløb?

Ressourceforløb og ydelsen under forløbet udspringer af reformen af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft 1. januar 2013. Personer, der deltager i et ressourceforløb, modtager under hele forløbet ressourceforløbsydelse. Ydelsen er på niveau med kontanthjælpen, men er uafhængig af ægtefælles/samlevers indkomst og formue.

For personer, der inden visitationen til et ressourceforløb, modtog sygedagpenge, udgør ressourceforløbsydelsen et månedligt beløb svarende til den hidtidige ydelse. Ydelsen på sygedagpengeniveau ophører dog på det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge. Derefter er ressourceforløbsydelsen på kontanthjælpsniveau.

Personer, der inden visitationen til et ressourceforløb, er omfattet af en forlængelsesregel i sygedagpengesystemet, fortsætter med at modtage en ydelse på sygedagpengeniveau indtil det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge efter den pågældende forlængelsesregel. Derefter modtager personen ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau.

Også personer, der kommer fra ledighedsydelse og førtidspension, fortsætter med at modtage en ydelse på hidtidig sats.

Modtagere af ressourceforløbsydelse har ret til ferie og har i ferieperioden ret til at tage til udlandet.

Kontakt: Ydelseskontoret

Ydelseskontoret
Nørregade 100
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 62
Fax: 57 62 64 99
 • Mandag11:00 - 15:00
 • Tirsdag11:00 - 15:00
 • Onsdag11:00 - 15:00
 • Torsdag11:00 - 15:00
 • Fredag11:00 - 13:00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

27.07.2021