Du er her

Børn og unge med særlige behov

Her finder du information om den støtte og hjælp, Ringsted Kommune kan tilbyde børn og unge med særlige behov.

Har du brug for kontakt med en rådgiver? se kontaktoplysninger længere nede på siden

Længere nede på siden kan du også finde andre nyttige oplysninger og se tilbud til børn og deres forældre i kommunen

Børne og Familierådgivningen

 • Kontaktoplysninger på rådgivere

  Kontaktoplysninger på rådgivere

  Oversigt over direkte telefonnr. til rådgivere i Børn- og Familierådgivningen.
  Rådgiverne kan træffes mandag – onsdag kl. 8:00 – 15:15, torsdag kl. 8.00 – 17.00 og fredag kl. 8:00 – 14:15
   

  Modtagelsen

  Teamleder Lina Nawfal 57 62 69 17

  Jane Larsen 57 62 68 32
  Louise Rimer 57 62 82 19
  Betina Christensen 57 62 76 21

  Børneteamet

  Teamleder Christa Lægteskov 57 62 67 71

  Bjørn Petersen 57 62 69 63
  Peter Sørensen 57 62 66 94
  Roze Egholm 57 62 78 05
  Pia J Nøhr 57 62 76 20
  Camilla Petersen 57 62 76 26
  Maj-Britt S Wojcik 57 62 78 38
  Mona Mikkelsen 57 62 62 75
  Nanna Sørensen 57 62 78 30

  Specialiseret Børneteam

  Teamleder Berit Schaldemose 57 62 69 84

  Eva Rosschou 57 62 61 33
  Kalai Mariathas 57 62 66 75
  Pernille Wulf Hansen 57 62 61 42
  Sara Nielsen 57 62 61 53


  Ringstedmodellen

  Karoline Klinggaard 57 62 61 34

  Familieplejekonsulenter

  Mona Søndergaard 57 62 62 75
   
  Afdelingsleder for Børne- og Familierådgivningen

  Mia Kejlstrup Bak 57 62 69 79

 • Cool Kids - gratis gruppeforløb for børn og unge med angst og svære bekymringer

  Cool Kids

  Cool Kids er et gratis gruppeforløb for børn og unge med angst eller svære bekymringer, samt deres forældre

  Læs mere om tilbuddet her

  I Ringsted Kommune giver vi børn og unge med særlige behov den støtte og hjælp, der både fagligt og socialt gavner det enkelte barn bedst.

  For at sikre, at indsatsen bliver så god som muligt, tilrettelægger vi støtten i samarbejde med barnets eller den unges forældre, dagtilbud eller skole. Der er forskellige tilbud til børn og unge med særlige behov alt efter deres alder og funktionsniveau.

  Vi forsøger – så vidt det er hensigtsmæssigt – at undgå, at barnet eller den unge tages ud af fællesskabet i nærmiljøet. Vi forsøger derfor at skabe de bedste inkluderende miljøer for at skabe trivsel og udvikling for alle børn. Inklusion af børn med særlige behov er en vision for alle børn - både i special- og almenområdet.

  Hvis du har et barn med handicap, har du mulighed for at få rådgivning samt praktisk og økonomisk støtte fra kommunen.

 • Genoptagelse af sager om beregning af bidraget til pensionsordning

  Ringsted Kommune genoptager nogle sager om beregning af bidraget til pensionsordning. Det sker på baggrund af en ny principafgørelse. Vi genoptager en sag, vi før har afgjort, hvis en forælder, der modtager eller har modtaget tabt arbejdsfortjeneste og et bidrag til pensionsordning, beder om det.

  Siden 2010 har Ringsted Kommune afgjort sager om bidrag til pensionsordning ud fra den praksis, som er beskrevet i Ankestyrelsens principafgørelse 69-10. Ankestyrelsen har ændret nu praksis, og har lavet en ny principafgørelse. Den hedder 4-18 og ændrer til dels den administrative praksis, der fulgte af principafgørelse 69-10.

  Den nye principafgørelse 4-18 fastslår følgende principper, som kan betyde, at der tidligere er blevet indbetalt et enten for stort eller for lille pensionsbidrag til modtagerens pensionsordning:

  • Bruttoydelsen fastsættes på baggrund af modtagerens tidligere bruttoindtægt.

  • Den tidligere indtægt skal ikke op- eller satsreguleres for tidsrummet inden overgang til tabt arbejdsfortjeneste.

  • Modtageren, der ved seneste lønindtægt havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning, har ret til bidrag til pensionsordning. Dog kan bidraget ikke overstige det hidtidige indbetalte arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag i kroner og ører.

  • Modtagerens eget hidtidige bidrag til pensionsordningen indgår ikke ved beregningen.

  På den baggrund genoptager Ringsted Kommune sager om bidrag til pensionsordning, der er afgjort af kommunen på baggrund af principafgørelse 69-10. Det drejer sig om afgørelser efter den 31. marts 2010. Vi har desværre ikke mulighed for selv at finde alle relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sag. Berørte borgere er i denne forbindelse forældre, der har fået en afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordning efter den 31. marts 2010. Hvis sagen er behandlet af de sociale nævn eller Ankestyrelsen, vil Ankestyrelsen kunne genoptage sagen ved anmodning herom. Se mere herom på Ankestyrelsens hjemmeside.

  Forældelse

  Der vil være sager, hvor kravet på at få efterbetalt bidrag til pensionsordning er forældet. Det er fordi, borgeren efter tre år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som han eller hun ellers havde ret til. De tre år gælder fra den dag, hvor beløbet skulle være betalt til borgeren.

  Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt. Vi skal derfor i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling af bidrag til pensionsordning er forældet.

Kontakt: Børne- og Familierådgivningen

Børne- og Familierådgivningen
Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 00
 • Mandag10.00 - 15.00
 • Tirsdag10.00 - 15.00
 • Onsdag10.00 - 15.00
 • Torsdag10.00 - 15.00
 • Fredag10.00 - 13.00

Kontakt: Ringsted Kommunes Ungeenhed

Ringsted Kommunes Ungeenhed
Nørregade 100
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 87 30
Fax: 57 62 89 69
 • Mandag11:00 - 15:00
 • Tirsdag11:00 - 15:00
 • Onsdag11:00 - 15:00
 • Torsdag11:00 - 15:00
 • Fredag11:00 - 13:00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

02.09.2021