Du er her

Børne- og ungeydelser

Børne- og ungeydelsen - også kaldet børnechecken - udbetales automatisk til børnefamilier.

Børne- og ungeydelsen bliver som udgangspunkt udbetalt til moren. Hvis faren har forældremyndigheden alene, bliver ydelsen udbetalt til ham. Dog ikke hvis han bor sammen med barnets mor.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler børne- og ungeydelsen – også kendt som børnechecken.

Hvis du har spørgsmål til udbetalingen af børne- og ungeydelsen skal du kontakte udbetaling Danmark.

Børne- og ungeydelsen er inddelt i satser, som afhænger af barnets alder.

Det siger loven:

Lov om Børne- og ungeydelser

 

Værd at vide om Børne- og ungeydelser

 • Kan jeg få børne- og ungeydelsen?

  Du får automatisk udbetalt børne- og ungeydelse, hvis:

  • du bor i Danmark
  • du er fuldt skattepligtig i Danmark
  • dit barn er under 18 år
  • dit barn opholder sig i Danmark. Kontakt Udbetaling Danmark ved længerevarende ophold i udlandet.
  • dit barn ikke er forsørget af det offentlige
  • dit barn ikke er gift.

  Du kan læse mere om, hvilke regler der gælder for dig, hvis du:


  Du kan ikke få børne- og ungeydelse, hvis du flytter permanent fra Danmark, medmindre du fortsat arbejder i Danmark.

  Du skal kontakte Udbetaling Danmark for at få børne- og ungeydelse, hvis dit barn bor i et andet EU-/EØS-land end Danmark, men du arbejder i Danmark. Se hvordan under 'Hvordan får jeg børne- og ungeydelse?'.

  Læs mere om, hvilke regler der gælder for dig, hvis du er udlænding:

 • Hvor meget kan jeg få i børne- og ungeydelse?

  Børne- og ungeydelsen er inddelt i satser, som afhænger af dit barns alder. Du får et fast beløb per barn.

  Satserne for 2014 er:

  • 0-2-årige: 4.404 kr. per kvartal
  • 3-6-årige: 3.486 kr. per kvartal
  • 7-14-årige: 2.745 kr. per kvartal
  • 15-17-årige: 915 kr. per måned.

  Børne- og ungeydelsen er fra 1. januar 2014 blevet gjort indkomstafhængig. Det betyder, at hvis din og/eller din eventuelle ægtefælles indkomst er over 712.600 kr., så vil din børne- og ungeydelse blive sat ned med 2 pct. af det beløb, hver af jeres indkomster overstiger 712.600 kr. med.

  Børne- og ungeydelsen er skattefri. Vær opmærksom på, at satserne bliver ændret hvert år.

 • Hvem bliver børne- og ungeydelsen udbetalt til?

 • Hvornår bliver børne- og ungeydelsen udbetalt?

  Udbetaling Danmark overfører automatisk børne- og ungeydelsen til din NemKonto.

  Hvis dit barn er under 15 år, bliver pengene udbetalt hvert kvartal. Ydelsen er forudbetalt. Det betyder, at du fx får pengene for januar, februar og marts udbetalt i januar.

  Pengene bliver overført til dig på datoerne nævnt nedenunder. Falder en af datoerne på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

  • 20. januar
  • 20. april
  • 20. juli
  • 20. oktober

  Hvis dit barn er mellem 15 og 17 år, får du pengene udbetalt hver måned. De bliver udbetalt den 20. i måneden eller den sidste hverdag inden den 20. 

  Læs mere om:

 • Hvorfor får jeg mindre udbetalt, end jeg plejer?

  Hvis du har fået mindre i børne- og ungeydelse, kan det være, fordi dit barn er blevet ældre. Børne- og ungeydelse er inddelt i takster, og din ydelse bliver sat ned, når dit barn fylder 3 og 7 år. Du kan læse mere om taksterne under punktet ’Hvor meget kan jeg få i børne- og ungeydelse?’

  Når dit barn fylder 15 år, får du ydelsen udbetalt hver måned i stedet for hvert kvartal. Når dit barn fylder 18 år, får du kun udbetalt ydelsen frem til den dag, dit barn fylder 18.

  Børne- og ungeydelsen er fra 1. januar 2014 blevet gjort indkomstafhængig. Det betyder, at hvis din og/eller din eventuelle ægtefælles indkomst er over 712.600 kr., så vil din børne- og ungeydelse blive sat ned med 2 pct. af det beløb, hver af jeres indkomster overstiger 712.600 kr. med.

  Du kan også have fået mindre udbetalt, fordi du skylder kommunen penge for dagtilbud. Læs mere om det under punktet ’Kan jeg få stoppet eller blive trukket i min børne- og ungeydelse?’.

 • Hvorfor har jeg fået et brev fra SKAT?

  Du har fået et brev fra SKAT i forbindelse med udbetaling af børne- og ungeydelsen, fordi du, ifølge SKAT, skylder penge. Hvis du skylder penge til dit barns daginstitution, kan SKAT trække det beløb, du skylder, fra din børne- og ungeydelse. Hvis du ikke skylder penge i dit barns daginstitution, men har anden gæld, vil du stadig få børne- og ungeydelsen. Men det er SKAT, der står som afsender af udbetalingen.

  Hvis du har spørgsmål til modregningen i din ydelse eller det brev, du har fået fra SKAT, kan du ringe til SKAT på telefon 70 15 73 04.

 • Kan jeg få stoppet eller blive trukket i min børne- og ungeydelse?

  Børne- og ungeydelsen er fra 1. januar 2014 blevet gjort indkomstafhængig. Det betyder, at hvis din og/eller din eventuelle ægtefælles indkomst er over 712.600 kr., så vil din børne- og ungeydelse blive sat ned med 2 pct. af det beløb, hver af jeres indkomster overstiger 712.600 kr. med.

  Hvis du skylder penge til daginstitution

  Hvis du skylder penge til den daginstitution, dit barn går eller har gået i, kan det beløb, du skylder, blive modregnet din børne- og ungeydelse. 

  Hvis du har spørgsmål til din gæld til dit barns daginstitution, skal du kontakte din kommune. Det er SKAT, der træffer afgørelse om at modregne gælden i din børne- og ungeydelse. Hvis du har spørgsmål til modregningen, kan du kontakte SKAT på tlf. 70 15 73 04.

  Din børne- og ungeydelse kan også blive stoppet helt. Det kan ske, hvis:

  • din kommune har vurderet, at du ikke har overholdt et forældrepålæg, fx hvis du ikke har sørget for, at dit barn kommer i skole
  • du som forælder ikke sørger for, at dit barn får den sprogstimulering, som kommunen har vurderet nødvendig
  • dit barn er fyldt 15 år og ikke arbejder eller er i gang med en uddannelse.


  Du bliver kontaktet af din kommune, hvis børne- og ungeydelsen stoppes på grund af forældrepålæg, manglende sprogstimulering eller manglende arbejde eller uddannelse.

  Børne- og ungeydelsen stopper automatisk, når dit barn fylder 18 år.

 • Hvordan får jeg børne- og ungeydelse?

  Du får automatisk børne- og ungeydelse udbetalt, hvis du og dit barn bor i Danmark.

  Hvis dit barns anden forælder får børne- og ungeydelse, og du mener, at den i stedet skal udbetales til dig, kan du kontakte Udbetaling Danmark via Digital Post til 'Familieydelser' eller på telefon 70 12 80 62.

  Bor du og dit barn ikke i Danmark, men er du EU-/EØS-borger og arbejder i Danmark, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at få børne- og ungeydelse.

  Du vil blive bedt om at udfylde et oplysningsskema, som du skal sende til Udbetaling Danmark sammen med en kopi af:

  • din ansættelseskontrakt fra din danske arbejdsgiver
  • dit barns fødselsattest/personbevis

  Når du har udfyldt skemaet, skal du enten:

  • Sende skemaet og dokumentationen via Digital Post til ’Familieydelser’ eller 
 • Hvornår får jeg første gang udbetalt børne- og ungeydelse, hvis jeg lige er blevet forælder?

  Du får udbetalt børne- og ungeydelse (børnecheck) første gang i kvartalet efter, du er blevet forælder.

  Eksempel:
  Hvis du bliver forælder den 31. marts, vil du få børne- og ungeydelsen udbetalt første gang den 20. april. Hvis du derimod føder den 1. april, vil du få ydelsen udbetalt første gang den 20. juli.

  ​Dit barn er født i perioden Børnechecken udbetales​
  ​1. januar til 31. marts ​20. april
  ​1. april til 30 juni ​20. juli
  ​1. juli til 30 september ​20. oktober
  1. oktober til 31. december​ ​20. januar
 • Kan jeg få andre ydelser som forælder?

  Det er muligt, at du som forælder også kan få andre ydelser. Mens børne- og ungeydelse udbetales til alle, er der en række børnetilskud, som gives til forskellige grupper eller i særlige situationer. Nogle af børnetilskuddene vil du automatisk få udbetalt. Andre skal du selv søge om.

  Læs mere om børnetilskud, som du selv skal søge:

   Læs mere om børnetilskud, som du automatisk får udbetalt:

 • Hvad sker der, hvis jeg skylder Udbetaling Danmark penge?

  Hvis du har fået for meget i tilskud eller en for høj ydelse fra Udbetaling Danmark, skal du betale pengene tilbage.

  Har du fået for meget udbetalt, opkræver Udbetaling Danmark de penge, du skylder. Hvis du ikke betaler, sender Udbetaling Danmark din gæld til inddrivelse hos SKAT.

 • Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

  Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den hjælp, du søger om eller modtager. Det kan nemlig have betydning for, hvilke ydelser og hvor meget du kan få.

  Hvis der sker ændringer i din situation, kan du give Udbetaling Danmark besked med Digital Post på www.borger.dk eller ved at ringe til Udbetaling Danmark.

  Udbetaling Danmark vil gerne sikre, at du får de ydelser og tilskud, du har ret til. Det er derfor vigtigt, at Udbetaling Danmark har de rigtige oplysninger om dig og din situation.

  Når du får børne- eller ungeydelse, skal du fx give Udbetaling Danmark besked, hvis:

  • barnet flytter over til den anden forælder
  • du får arbejde i udlandet
  • dit barn skal opholde sig i udlandet i en periode

  Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

  Hvis du får mere udbetalt, end du har ret til, fordi du bevidst har undladt at give Udbetaling Danmark besked om ændringer eller har givet forkerte oplysninger, kan du blive meldt til politiet for bedrageri . Hvis du er klar over, at du måske får en ydelse på et forkert grundlag, kan du blive meldt til politiet for groft uagtsomt bedrageri.

  Sådan kontrollerer Udbetaling Danmark dine oplysninger

 • Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

  Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om børne- og ungeydelsen og ikke kan finde svar her på borger.dk.

  Har du spørgsmål, så ring på tlf. 70 12 80 62 eller send Digital Post til 'Familieydelser'.

  Har du spørgsmål til opkrævning, så ring til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 65.

  Udbetaling Danmarks telefoner er åbne:

  man-ons kl. 8-16

  tors kl. 8-18

  fre kl. 8-15

  Kontakter du Udbetaling Danmark for at få svar på et spørgsmål, får du svar, senest 15 arbejdsdage efter de har modtaget din henvendelse.

 • Hvis du vil klage

  Du kan klage til Ankestyrelsen over en afgørelse om børne- og ungeydelsen. Det gør du ved at sende klagen med Digital Post eller som brev til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Hvis ikke du har mulighed for at klage på skrift, kan du ringe til Udbetaling Danmark.

  Udbetaling Danmark skal have modtaget klagen senest 4 uger efter, du har fået afgørelsen, og du hører fra Udbetaling Danmark senest 3 uger efter, Udbetaling Danmark har modtaget din klage.

  Læs, hvordan du klager til Udbetaling Danmark:

   

  Hvis du er utilfreds med den service, du har fået af Udbetaling Danmark, kan du kontakte en kundeambassadør.

  Læs, hvordan du klager til kundeambassadøren: 

Kontakt: Børnecenter

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 00
 • Mandag10.00-15.00
 • Tirsdag10.00-15.00
 • Onsdag10.00-15.00
 • Torsdag10.00-15.00
 • Fredag10.00-13.00

Sidst opdateret

13.10.2014