Du er her

Dagtilbud 0-6 år

Her finder du information om Ringsted Kommunes dagtilbud på området 0-6 år.

Ringsted Kommune har en bred vifte af dagtilbud på 0-6-årsområdet.

Vi har tilbud med både aften- og natåbent, så du har den størst mulige frihed til at planlægge dit arbejds- og familieliv.

Der er desuden pasningsgaranti, som betyder, at dit barn er sikret en plads i ét af vores mange dagtilbud.

Du finder mere information om de enkelte tilbud nedenfor.

Dagtilbud 0-6 år

 • Ringsted Dagpleje

  Dagplejen i Ringsted er organiseret i ti legestuegrupper. Grupperne er dannet ud fra et geografisk fællesskab. Gruppernes størrelse varierer fra fem til ni dagplejere.
  En dagplejer passer tre-fire børn i eget hjem, hvor kommunen har godkendt de fysiske rammer til børnepasning. Børnene er mellem et halvt år og 2 år og 10 måneder.

  Du kan læse om Ringsted Dagpleje på deres hjemmeside

  Før barnet starter i dagpleje

  Inden barnet starter i dagpleje, besøger forældre og barn dagplejeren. Formålet med besøget er at give forældrene information om dagplejen, samt at give forældre og dagplejer mulighed for at lære hinanden at kende. Herefter arrangeres et indskrivningsmøde i dagplejehjemmet, hvor dagplejepædagogen deltager. Her laver parterne en plejetidsaftale, og de drøfter de gensidige forventninger. Målet med denne gensidige orientering er at give barnet den bedst mulige start i dagplejen. 

  Råd og vejledning til dagplejere

  Dagplejepædagogerne fører tilsyn med dagplejen og giver råd og vejledning til den enkelte dagplejer. Dagplejere har gennemgået et treugers grundkursus, der løbende følges op af diverse relevante kurser og temadage.

  Legestuegrupper og gæstedagpleje

  Dagplejere mødes ca. én gang om ugen i mindre "legestuegrupper", hvor de laver fælles aktiviteter, der varierer efter børnenes alder og årstiden. Samtidig lærer det enkelte barn de andre børn og dagplejere i gruppen at kende. Ved ferie og sygdom hos den faste dagplejer tilstræber vi, at barnet kommer i gæstedagpleje hos én af de andre dagplejere i "legestuegruppen". 

  Åbningstider

  Dagplejere har en ugentlig arbejdstid på 48 timer. Der er forskellige åbningstider hos dagplejen. De tidligste modtager børn kl. 6:00 om morgenen. De seneste lukker kl. 17:00. Fredag er åbningstiden kortere.

   

 • 0-6 års-institutioner

  Ringsted Kommune har 18 integrerede daginstitutioner til børn fra 0 år og til den 1. august det år barnet starter skole

  Ønsker du at besøge én af daginstitutionerne, kan du aftale et tidspunkt med den pågældende institution.

  Den enkelte institution har sin egen hjemmeside, hvor du kan finde yderligere oplysninger.

  Allindelille Børnehus
  Børnehuset Bastionen 
  Børnehuset Fristedet -Aftenåbent
  Børnehuset Heimdal
  Børnehuset Tinsoldaten  -Døgnåben
  Børnehuset Kastaniehaven
  Børnenes hus i Jystrup
  Bengerds Børnehus  
  Benløse Børnegård
  Det Grønne Børnehus
  Fælleshuset Åkanden
  Højbohus Vuggestue og Børnehave
  Klostermarkens Børnehus
  Nordbakkens Børnehus 
  Sneslev Landbørnehus
  Snurretoppen
  Vigersted Børnehus

 • Børnehaver

  Børne kan, fra de er 2 år og 10 mdr. og til den 1. august det år barnet starter skole, få plads i en børnehave.

  I Ringsted Kommune er der et varieret udbud af forskellige børnehaver.

  Den enkelte børnehave har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om institutionens værdier og hverdag.

  Bøgely Skovbørnehave 
  Børnehuset Toften
  Dagmarasylet
  Den Frie Børnehave
  Kildeskolens Børnehave
  Ringsted Idrætsbørnehave
  Sct. Bendts Børnehave
   

 • Institutionen med aftenpasning

  Hvis du som følge af din jobsituation har behov for aftenpasning, kan vi I Ringsted Kommune tilbyde dig pasning i institutionen Fristedet

  Her tilbydes aftenpasning mandag-torsdag til kl. 18 og fredag til kl.17.00

  Fra 1. januar 2016 tilbydes aftenpasning mandag-torsdag til kl. 19 og fredag til kl.18.00

  Læs mere på hjemmesiden

 • Døgnåben daginstitution

  Hvis du som følge af din jobsituation har behov for aften- og eller natpasning, kan vi I ringsted Kommune tilbyde dig pasning i institutionen Tinsoldaten

 • Madordning i Bastionen 2017 og 2018

  Forældrebestyrelsen i Bastionen har valgt at indføre madordning for en to-årig periode fra d. 1. januar 2017 til og med d. 31. december 2018.

  Madordningen består af fuld forplejning i løbet af dagen til alle børn i institutionen. Fuld forplejning betyder, at børnene får morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

  Der er ansat en ernæringsassistent i Bastionen, som tilbereder maden til børnene.

  Madordning opkræves 11 måneder om året. Se aktuel pris under takster. Beløbet dækker lønnen til ernæringsassistenten, til råvarer og til ekstraudgifter til vand og el. Beløbet opkræves sammen med betalingen for henholdsvis vuggestue- eller børnehavepladsen. Hvis du får søskendetilskud eller økonomisk fripladstilskud til dit barn i Bastionen, får du også nedslag i prisen for madordningen.

  Du er velkommen til at kontakte institutionens leder Kimie Jensen på tlf. 57 61 81 70 og få mere at vide om madordningen, eller du kan læse mere om madordningen på Bastionens hjemmeside.

 • Private institutioner

  Ringsted Kommune har fastsat godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner jf. Dagtilbudsloven. Kravene til private daginstitutioner er de samme krav som kommunen stiller til de kommunale daginstitutioner. Kommunen skal føre tilsyn med de private institutioner, herunder om institutionen overholder centrale bestemmelser og forsat lever op til godkendelseskriterierne.

  Private daginstitutioner optager selv børn gennem egen venteliste. Du skal dog være opmærksom på, at dit barn skal være skrevet på venteliste til et kommunalt dagtilbud og at du skal kontakte institutionskontoret, hvis du ønsker en plads i en privat daginstitution.  

  Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

  Ringsted Private Skovbørnehave
  Store Bøgeskovvej 30B
  4100 Ringsted
  tlf. 38 10 50 40
  www.ringstedskovborn.dk

  Børnehaven "Lillebjerggård"
  Bjergvej 61, Kværkeby
  4100 Ringsted
  tlf. 20 65 58 10
  Leder: Anne Mette Thomsen

  Femstjernen - afdeling Kværkeby (0-6 års-institution)
  Kværkebyvej 2B, Kværkeby
  4100 Ringsted
  tlf. 32 16 55 55
  www.femstjernen.dk

  Femstjernen - afdeling Ringsted (0 - 6 års institution)
  Ole Hansensvej 7
  4100 Ringsted
  tlf. 32 16 55 55
  www.femstjernen.dk

   

   

   

   

 • Søskendetilskud

  Har du mere end et barn i kommunal pasning, får du søskendetilskud. Du betaler fuld pris for det dyreste pasningstilbud og halv pris for de øvrige børns pladser.

  Der gives også søskendetilskud til privat pasning, ring til institutionskontoret for information.

  Søskendetilskud tildeles automatisk.

 • Ansøg om friplads

  Ansøgning om friplads

  Hvis du som forælder af økonomiske eller sociale grunde har brug for det, kan kommunen stille en friplads til rådighed. Du kan få betalt dele af eller hele udgiften. Læs mere om ordningen på Borger.dk

  Ansøg om friplads

 • Pasning af egne børn

  I Ringsted Kommune kan du få tilskud til at passe dine egne børn.

  Ansøg om Pasning af eget barn

  Tilskud til privat børnepasning 2017 2018
  Børn under 2 år og 10 mdr. 6.606 kr 6.643 kr
  Børn på 2 år og 10 mdr. til skolestart 3.770 kr 3.791 kr
 • Privat børnepasning - Private børnepassere

  Privat pasning er en alternativ mulighed for forældre til at vælge anden pasning end kommunale eller selvejende dagtilbud.

  Hent skema til brug ved ansøgningen
  Ansøg om tilskud til privat børnepasning

  Tilskud til privat børnepasning 2017 2018
  Børn under 2 år og 10 mdr. 5.980 kr 6.229 kr
  Børn på 2 år og 10 mdr. til skolestart 3.770 kr 3.791 kr

  Private børnepassere

  Ringsted Kommune godkender de privat børnepasser og føre tilsyn 2 gange årligt.

   Liste over godkendte private dagplejere i Ringsted

   

 • Familiegruppe og Familiestue

  Familiegruppen er for familier, hvor forældre og børn har brug for nye vaner således, at barnet kan blive gladere og få det bedre i daginstitutionen.

  Tilbuddet er målrettet forældre til børn fra 0-6 år, der ikke trives i daginstitutionen.

  Det er den voksne – både forældre og pædagoger – der altid er ansvarlige for at hjælpe barnet til en bedre trivsel.

  Måske har dit barn  brug for hjælp til at lære:

  ● hvordan man er sammen med andre børn og er en del af et fællesskab på en positiv måde

  ● hvordan man med hjælp fra de voksne klarer situationer, hvor der stilles krav

  ● at blive bevidst om hvad det er dygtig til, og hvordan man kan bruge sine kompetencer i hverdagen i institutionen

  ● hvordan man kan fordybe sig og være koncentreret om en leg eller en aktivitet

  ● hvordan rutinen og hverdagen er i institutionen, så barnet med hjælp fra de voksne kan skabe sig overblik være i det

  Læs mere om Familiegruppen

Kontakt: Institutionskontoret

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 20
 • Mandag9.00-15.00
 • Tirsdag9.00-15.00
 • Onsdag9.00-15.00
 • Torsdag9.00-15.15
 • Fredag9.00-13.00

Sidst opdateret

21.12.2017