Du er her

Dagtilbud 0-6 år

Her finder du information om Ringsted Kommunes dagtilbud på området 0-6 år.

NYHED

 

I perioden 9. november til 2. december er der lukket for digital selvbetjening. Det skyldes imple­mentering af et nyt institutionssystem.

 

Du kan benytte Min Pladsanvisning fra mandag den 3. december 2018

 

Følgende dage kan vi desværre ikke træffes på telefonen: 29. november - 3. december og 5. - 7. december

 

Indsender du ændringer til dit barns indmeldelsesforhold eller ansøger du om økonomisk fripladstilskud fra den 3. december til søndag den 16. december, vil den blive betragtet som modtaget i november.

 

Bliver dit barn otte uger i denne periode, skal du skrive dit barn op til institutionsplads enten senest den 8. november eller fra mandag den 3. december til søndag den 16. december. Dit barn vil da få anciennitetsdato fra fødslen.

 

 

Institutionskontoret skifter navn til Pladsanvisningen den 1. december 2018. Samtidigt vil Min Pladsanvisning være det nye selvbetjeningssystem til opskrivning til dagtilbud, SFO, ændring af tid samt økonomisk friplads-tilskud.

 

 

Kontakt Pladsanvisningen

 

Pr. 1. december: pladsanvisning@ringsted.dk

Tlf. 57 62 62 20, alle hverdage kl. 10.00-12.00

 

 

 

Ringsted Kommune har en bred vifte af dagtilbud på 0-6-årsområdet.

Vi har tilbud med både aften- og natåbent, så du har den størst mulige frihed til at planlægge dit arbejds- og familieliv.

Der er desuden pasningsgaranti, som betyder, at dit barn er sikret en plads i ét af vores mange dagtilbud.

Du finder mere information om de enkelte tilbud nedenfor.

Husk at du altid kan benytte vores selvbetjeningsløsning på Ringsted Kommunes hjemmeside til opskrivning og udmeldelser af dagtilbud og SFO. Det er også her du skal ansøge om pasning af eget barn, samt økonomisk friplads.

 

Dagtilbud 0-6 år

 • Ringsted Dagpleje

  Dagplejen i Ringsted er organiseret i ti legestuegrupper. Grupperne er dannet ud fra et geografisk fællesskab. Gruppernes størrelse varierer fra fem til ni dagplejere.
  En dagplejer passer tre-fire børn i eget hjem, hvor kommunen har godkendt de fysiske rammer til børnepasning. Børnene er mellem et halvt år og 2 år og 10 måneder.

  Du kan læse om Ringsted Dagpleje på deres hjemmeside

  Før barnet starter i dagpleje

  Inden barnet starter i dagpleje, besøger forældre og barn dagplejeren. Formålet med besøget er at give forældrene information om dagplejen, samt at give forældre og dagplejer mulighed for at lære hinanden at kende. Herefter arrangeres et indskrivningsmøde i dagplejehjemmet, hvor dagplejepædagogen deltager. Her laver parterne en plejetidsaftale, og de drøfter de gensidige forventninger. Målet med denne gensidige orientering er at give barnet den bedst mulige start i dagplejen. 

  Råd og vejledning til dagplejere

  Dagplejepædagogerne fører tilsyn med dagplejen og giver råd og vejledning til den enkelte dagplejer. Dagplejere har gennemgået et treugers grundkursus, der løbende følges op af diverse relevante kurser og temadage.

  Legestuegrupper og gæstedagpleje

  Dagplejere mødes ca. én gang om ugen i mindre "legestuegrupper", hvor de laver fælles aktiviteter, der varierer efter børnenes alder og årstiden. Samtidig lærer det enkelte barn de andre børn og dagplejere i gruppen at kende. Ved ferie og sygdom hos den faste dagplejer tilstræber vi, at barnet kommer i gæstedagpleje hos én af de andre dagplejere i "legestuegruppen". 

  Åbningstider

  Dagplejere har en ugentlig arbejdstid på 48 timer. Der er forskellige åbningstider hos dagplejen. De tidligste modtager børn kl. 6:00 om morgenen. De seneste lukker kl. 17:00. Fredag er åbningstiden kortere.

   

 • Dagtilbud i Ringsted Kommune

 • Institutionen med aftenpasning

  Hvis du som følge af din jobsituation har behov for aftenpasning, kan vi I Ringsted Kommune tilbyde dig pasning i institutionen Fristedet

  Her tilbydes aftenpasning mandag-torsdag til kl. 18 og fredag til kl.17.00

  Fra 1. januar 2016 tilbydes aftenpasning mandag-torsdag til kl. 19 og fredag til kl.18.00

  Læs mere på hjemmesiden

 • Døgnåben daginstitution

  Hvis du som følge af din jobsituation har behov for aften- og eller natpasning, kan vi I ringsted Kommune tilbyde dig pasning i institutionen Tinsoldaten

 • Madordning i Bastionen

  Madordningen består af fuld forplejning i løbet af dagen til alle børn i institutionen. Fuld forplejning betyder, at børnene får morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

  Der er ansat en ernæringsassistent i Bastionen, som tilbereder maden til børnene.

  Madordning opkræves 11 måneder om året. Se aktuel pris under takster. Beløbet dækker lønnen til ernæringsassistenten, til råvarer og til ekstraudgifter til vand og el. Beløbet opkræves sammen med betalingen for henholdsvis vuggestue- eller børnehavepladsen. Hvis du får søskendetilskud eller økonomisk fripladstilskud til dit barn i Bastionen, får du også nedslag i prisen for madordningen.

  Du er velkommen til at kontakte institutionens leder Kimie Jensen på tlf. 57 61 81 70 og få mere at vide om madordningen, eller du kan læse mere om madordningen på Bastionens hjemmeside.

 • Private institutioner

  Ringsted Kommune har fastsat godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner jf. Dagtilbudsloven. Kravene til private daginstitutioner er de samme krav som kommunen stiller til de kommunale daginstitutioner. Kommunen skal føre tilsyn med de private institutioner, herunder om institutionen overholder centrale bestemmelser og forsat lever op til godkendelseskriterierne.

  Private daginstitutioner optager selv børn gennem egen venteliste. Du skal dog være opmærksom på, at dit barn skal være skrevet på venteliste til et kommunalt dagtilbud og at du skal kontakte institutionskontoret, hvis du ønsker en plads i en privat daginstitution.  

  Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

  Ringsted Private Skovbørnehave
  Store Bøgeskovvej 30B
  4100 Ringsted
  tlf. 38 10 50 40
  www.ringstedskovborn.dk

  Børnehaven "Lillebjerggård"
  Bjergvej 61, Kværkeby
  4100 Ringsted
  tlf. 20 65 58 10
  Leder: Anne Mette Thomsen

  Femstjernen - afdeling Ringsted (0 - 6 års institution)
  Ole Hansensvej 7
  4100 Ringsted
  tlf. 32 16 55 55
  www.femstjernen.dk

   

 • Søskendetilskud

  Har du mere end et barn i kommunal pasning, får du søskendetilskud. Du betaler fuld pris for det dyreste pasningstilbud og halv pris for de øvrige børns pladser.

  Der gives også søskendetilskud til privat pasning, ring til institutionskontoret for information.

  Søskendetilskud tildeles automatisk.

 • Ansøg om fripladstilskud

  Ansøgning om fripladstilskud

  Hvis du som forælder af økonomiske eller sociale grunde har brug for det, kan kommunen stille en friplads til rådighed. Du kan få betalt dele af eller hele udgiften. Læs mere om ordningen og søg om tilskud på Borger.dk

  Der kan søges fripladstilkud til: Kommunal institution, kommunal dagpleje samt Privat institution.

   

 • Pasning af egne børn

  I Ringsted Kommune kan du få tilskud til at passe dine egne børn.

  Ansøg om Pasning af eget barn

  Tilskud til privat børnepasning 2017 2018
  Børn under 2 år og 10 mdr. 6.606 kr 6.643 kr
  Børn på 2 år og 10 mdr. til skolestart 3.770 kr 3.791 kr
 • Privat pasningsordning

  Privat pasning er en alternativ mulighed for forældre til at vælge anden pasning end kommunale eller selvejende dagtilbud.

  Hent skema til brug ved ansøgningen
  Ansøg om tilskud til privat pasningsordning

  Tilskud til privat pasningsordning 2017 2018
  Børn under 2 år og 10 mdr. 5.980 kr 6.229 kr
  Børn på 2 år og 10 mdr. til skolestart 3.770 kr 3.791 kr

  Privat pasningsordning

  Ringsted Kommune godkender de private pasningsordninger og fører tilsyn minimum 2 gange årligt.

   PDF icon Lister over private pasningsordninger i Ringsted kommune

   

 • Familiegruppe og Familiestue

  Familiegruppen er for familier, hvor forældre og børn har brug for nye vaner således, at barnet kan blive gladere og få det bedre i daginstitutionen.

  Tilbuddet er målrettet forældre til børn fra 0-6 år, der ikke trives i daginstitutionen.

  Det er den voksne – både forældre og pædagoger – der altid er ansvarlige for at hjælpe barnet til en bedre trivsel.

  Måske har dit barn  brug for hjælp til at lære:

  ● hvordan man er sammen med andre børn og er en del af et fællesskab på en positiv måde

  ● hvordan man med hjælp fra de voksne klarer situationer, hvor der stilles krav

  ● at blive bevidst om hvad det er dygtig til, og hvordan man kan bruge sine kompetencer i hverdagen i institutionen

  ● hvordan man kan fordybe sig og være koncentreret om en leg eller en aktivitet

  ● hvordan rutinen og hverdagen er i institutionen, så barnet med hjælp fra de voksne kan skabe sig overblik være i det

  Læs mere om Familiegruppen

Kontakt: Institutionskontoret

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 20
 • Mandag10.00-12.00
 • Tirsdag10.00-12.00
 • Onsdag10.00-12.00
 • Torsdag10.00-12.00
 • Fredag10.00-12.00

Sidst opdateret

11.12.2018