Du er her

Er du bekymret for et barn eller en ung under 18 år

Du skal altid reagere, hvis du er bekymret for et barn eller en ung under 18 år.

Er du bekymret for udviklingen eller trivslen hos et barn/en ung under 18 år, har du pligt til at underrette kommunen. Det kan eksempelvis være mistanke om vold eller omsorgssvigt.

Det er vigtigt, at du reagerer, hvis du fornemmer, at der er noget galt.

Underretningen er ikke betinget af, at der er tale om omsorgssvigt, overgreb eller lignende situationer. Det er tilstrækkeligt, at barnet eller den unge har vanskeligheder, som man ikke selv kan gøre noget ved.

Er du offentligt ansat eller udøver et offentligt hverv, har du en særlig og skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis du under udøvelsen af dit hverv får kendskab til at barnet/ den unge har behov for særlig støtte.

Handling er vigtig

Hvis du har fået kendskab til et barn eller en ung under 18 år, som du enten tror eller ved, lever under forhold, der kan bringe barnets sundhed og udvikling i fare, skal du sende en underretning til kommunen.

Det kan eksempelvis være at du har kendskab til eller mistanke om:

 • At et barn eller en ung bliver slået.
 • At et barn eller en ung udsættes for seksuelle overgreb.
 • At der tales hårdt og nedladende til barnet eller den unge af forældre eller andre, der tager sig af barnet eller den unge.
 • At barnet eller den unge er meget alene.
 • At barnet eller den unge ses ude på tidspunkter, hvor barnet eller den unge burde være hjemme.
 • At et barn eller en ung viser tegn på mistrivsel.

Du er altid velkommen til at kontakte Børne- og Familierådgivningen eller Ungeenheden for råd og vejledning, før du eventuelt sender en underretning.

Du kan godt sende en anonym underretning. Dvs. at du sender din underretning uden at oplyse din identitet. Anonyme underretninger modtages og behandles lige så seriøst som enhver anden underretning.

Vi kan ikke automatisk love dig anonymitet, hvis vi kender dit navn.  Den familie, som du underretter os om, har som hovedregel ret til at få oplyst, hvem der har underrettet, altså dit navn. Kender vi dit navn, skal der være helt særlige og specielle forhold til grund, før end kommunen kan beslutte anonymitet i forhold til den familie, du underretter om. For os er det en stor hjælp at kende både dit navn og din relation til den familie, du underretter om.

Efter underretningen

Du vil inden for seks hverdage modtage en kvittering på din underretning. Du har ikke krav på at få oplysninger om, hvad vi gør i den konkrete sag, da du ikke er part i sagen.

Kommunen undersøger sagen og foretager sig det nødvendige i forhold til at sikre barnets eller den unges trivsel og udvikling. Der gælder særlige regler for offentligt ansatte.

Når kommunen har modtaget en underretning, vil der inden for 24 timer ske en socialfaglig vurdering af underretningens alvor. Herefter tager kommunen kontakt til familien og orienterer om underretningens indhold, ligesom der afholdes en samtale med barnet / den unge. Herefter vurderer kommunen, om det er nødvendigt at undersøge forholdene nærmere. I underretninger af helt særlig og alvorlig karakter kontakter kommunen politiet, inden familien kontaktes.

Hvis det besluttes at undersøge forholdene nærmere, sker det i samarbejde med familien. Undersøgelsen kan føre til, at der bliver iværksat hjælp og støtte i forhold til både barnet, den unge og hele familien.

Publikationer

Beredskab og handle

Beredskab og handlevejledning - ved mistanke om overgreb mod børn og unge

Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på børne- og ungeområdet i Ringsted Kommune, Der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Beredskabet beskriver bl.a. hvordan man som ansat, eller leder skal reagere når der er viden eller fattes mistanke om overgreb på et barn eller en ung.

Kontakt: Børne- og Familierådgivningen

Børne- og Familierådgivningen
Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 00
 • Mandag10.00 - 15.00
 • Tirsdag10.00 - 15.00
 • Onsdag10.00 - 15.00
 • Torsdag10.00 - 15.00
 • Fredag10.00 - 13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

03.05.2021