Du er her

Flersprogede elever

Ringsted Kommune giver alle flersprogede elever støtte og målrettet undervisning i et tæt samarbejde mellem skole og hjem.

Flersprogede elever, der bor i Ringsted Kommune og er indmeldt på en distriktsskole eller på en skole efter eget valg, modtager en særligt tilrettelagt danskundervisning, DA2. Skolen vurderer de enkelte tosprogede elevers behov og iværksætter den nødvendige undervisning.

Læs mere om de fælles mål for undervisningen i dansk som andetsprog på Undervisningsministeriets hjemmeside

Modersmålsundervisning

Ringsted Kommune tilbyder modersmålsundervisning i Polsk, tyrkisk og arabisk. Det organiseres i sammenhæng med faget "Dansk som andetsprog (DA 2)" og de øvrige undervisningsaktiviteter.

Undervisningen finder sted på Dagmarskolen.

Modtageklasser for flersprogede

Hvis dit barn endnu ikke forstår og taler tilstrækkeligt dansk til at få fuldt udbytte af undervisningen i den danske folkeskole, skal dit barn begynde skolegangen i en modtageklasse og dér modtage basisundervisning. Her er undervisningen tilrettelagt, så barnet lærer dansk.

I Ringsted Kommune findes modtageklasserne på Byskovskolen - afdeling Benløse

 

Modtageklasse

 • Målgruppe for modtageklasserne

  Målgruppen er børn i skolealderen, der kommer til Danmark fra et andet land, og som taler et andet sprog end dansk i hjemmet. Tilbuddet gælder alle børn, der lovligt opholder sig i Danmark i 6 mdr. eller derover.

  Tilbuddet gives til børn, der af sproglige årsager ikke kan følge undervisningen i en distriktsklasse.

   

 • Undervisning og indslusning

  Formålet med undervisningen i modtageklasserne er at give eleven de nødvendige dansksproglige forudsætninger, så eleven kan følge undervisningen i en distriktsklasse.

  Eleverne modtager basis undervisning i dansk som andetsprog samt undervisning i de fag, som aldersmæssigt passer til eleven.

  Forældrene bliver orienteret, når lærerne vurderer, at eleven er klar til delvis indslusning i enkelte fag eller indslusning i alle fag.

  Skolernes lærerpersonale varetager undervisningen i tæt samarbejde med Ringsted Kommunes flersprogskonsulent, Ulla Helsinghoff.

  Indenfor de første 12 uger vurderes elevens skolekompetencer med materialet "Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer" og herefter vurderer skolens leder i samarbejde med lærerne og flersprogskonsulenten i hvilken klasse eleven skal placeres.

  I de tre første måneder modtager eleverne undervisning i mindst 20 timer om ugen i modtageklassen. Eleverne indsluses gradvist til alderssvarende klasser og får dermed undervisning i timetal, der svarer til deres alder. Indslusningen sker ud fra et skøn af, hvorvidt den enkelte elev i det pågældende fag vil kunne få udbytte af undervisningen på årgangens niveau.

  Indslusning afhænger af elevens alder, tidligere skolegang samt tidligere alfabetisering. Fire gange årligt vurderer lærere, flerprogskonsulent og afdelingsleder, om der skal ske ændringer i graden af indslusning.

  For elever, der ankommer senere end det fyldte 14. år, kan der ikke forventes fuld indslusning. De vil blive undervist helt eller delvist i modtageklassen.

  Elever, der indsluses, kan ikke forventes at være på samme faglige niveau som de jævnaldrende danske børn. De har ofte behov for en periode med tilvænning til sprog, kammerater og dansk skoletradition. Efter fuld indslusning vil eleven kunne fortsætte skolegangen i distriktsskolen eller fortsætte på Dagmarskolen/Campusskolen, hvis der er plads på det pågældende klassetrin.
   

 • Normering

  Der kan højst gå 12 elever i hver modtageklasse. Såfremt der er flere end tre årgange repræsenteret, dog kun 7 elever.

   

 • Indskrivning til modtageklasse

  For information om og indskrivning i modtageklasse, skal du kontakte

  Martin Falkenberg Kofoed, skoleleder på Byskovskolen.
  Tlf. 57627450/ 20555309
  mafk@ringsted.dk

  Du /familien vil herefter blive inviteret til møde på skolen, hvor vi aftaler opstart i modtageklassen.

  Byskovskolen ligger i Benløse på
  Præstevej 19, 4100 Ringsted

 • Transport til og fra skole

  Børn på de yngste klassetrin kan under særlige omstændigheder blive transporteret til og fra skole. Tal med skolens afdelingsleder.

  Der er ligeledes mulighed for et gratis buskort efter de samme regler, som gælder for de øvrige børn på skolen.

  For at få buskort skal eleven i:

  • 0.- 3. klasse have mere end 2,5 km til skole.
  • 4.- 6. klasse have mere end 6 km til skole.
  • 7.- 9. klasse have mere end 7 km til skole.
  • 10. klasse have mere end 9 km til skole.

Kontakt: Skolecenter

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 82 20
 • Mandag10.00-15.00
 • Tirsdag10.00-15.00
 • Onsdag10.00-15.00
 • Torsdag10.00-15.00
 • Fredag10.00-13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

13.08.2020