Du er her

Hjemmeundervisning

Anmeldelse af hjemmeundervisning

Som forælder kan man vælge selv at stå for undervisningen af sit barn i den undervisningspligtige alder.
Dit barn skal modtage undervisning fra det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Hvis du selv vil stå for undervisningen af dit barn, skal undervisningen stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Du skal informere kommunen inden undervisningen starter. Dette gøres ved at rekvirere Anmeldelsesskema for hjemmeundervisning, som får ved henvendelse til Skolecentret på skolecenter@ringsted.dk.

Du vil herefter blive kontaktet af tilsynsførende om iværksættelse af hjemmeundervisning. Den tilsynsførende og hjemmeunderviseren aftaler et forventningsafklaringsmøde, hvor rammer for tilsynet drøftes og aftales.
Der føres tilsyn med hjemmeundervisning efter gældende lovgivning.

Nyttige links:


https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/823
https://emu.dk/grundskole
https://hjemmeundervisning.dk/

 

Sidst opdateret

11.08.2020