Du er her

Hjemmeundervisning

Anmeldelse af hjemmeundervisning

Som forælder kan man vælge selv at stå for undervisningen af sit barn i den undervisningspligtige alder.
Dit barn skal modtage undervisning fra det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.
Hvis du selv vil stå for undervisningen af dit barn, skal undervisningen stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Du skal informere kommunen inden undervisningen starter. Dette gøres ved at udfylde Anmeldelsesskema for hjemmeundervisning, som du finder her på hjemmesiden. Skemaet sendes til Skolecentret i Ringsted Kommune på skolecenter@ringsted.dk.

Du vil herefter blive kontaktet af tilsynsførende om iværksættelse af hjemmeundervisning. Den tilsynsførende og hjemmeunderviseren aftaler et forventningsafklaringsmøde, hvor rammer for tilsynet drøftes og aftales.

Læs mere i retningsliner for hjemmeundervisning i Ringsted kommune nedenfor

Nyttige links:

Retsinformation - kapitel 8
EMU Grundskole
 

Sidst opdateret

07.10.2021