Du er her

Ledsagerordninger for 12-18 årige

Er du mellem 12 og 67 år, og har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om at blive ledsaget 15 timer om måneden. Ordningen fortsætter, efter du er fyldt 67 år.

Unge og voksne, der ikke kan færdes alene på grund af deres handicap kan af kommunen bevilges 15 timers ledsagelse om måneden.

Ledsagerordningen har til formål at øge mennesker med handicaps selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Ordningen skal give mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet.

Mennesker med handicap kan fx benytte ledsagelsen til  fritidsaktiviteter, tage på indkøb eller deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden at skulle bede familie og venner om hjælp.

Ansøgning om ledsagelse

Værd at vide om Ledsagerordning

 • Målgruppe

  Ledsageordning kan gives til personer mellem 12 år og folkepensionsalderen, dog kan aldersgrænsen ikke være mindre end 67 år. Voksne kan få ledsagelse uanset boform. Unge mellem 12 og 18 kan dog alene få ledsagelse, hvis de bor hjemme.

  Ledsagerordning kan gives til borgere, der af den ene eller anden grund er ude af stand til at færdes på egen hånd. Det kan fx være:

  •Kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap

  •Blinde og svagtseende

  •Mennesker med udviklingshæmning eller hjerneskade

  •Mennesker med personlighedsforstyrrelse

 • Opsparing af timer til ledsagelse

  En borger, der er bevilliget ledsagelse, kan inden for en periode på seks måneder opspare maksimalt 90 timer. Bliver de opsparede timer ikke brugt, bortfalder de efter seks måneder.

 • Dækning af udgifter

  Ledsagelse ydes gratis, men den pågældende borger skal selv betale sine egne og ledsagerens udgifter til transport og andre aktiviteter. Kommunen kan dog dækkes borgerens udgifter til ledsageren med op til 825 kr. årligt (2014-priser).

 • Ophold i udlandet

  Det er muligt at tage ledsagelsen med til udlandet. Det kan for eksempel dreje sig om kortvarige ferieophold eller nødvendig behandling, som den pågældende ikke kan få her i landet. Hvis det midlertidige udlandsophold ikke overstiger en måned, kan borgeren medtage sin ledsageordning uden på forhånd at søge kommunen herom. Overstiger udlandsopholdet en måned, skal borgeren søge kommunen på forhånd.

Kontakt: Børne- og Familierådgivningen

Børne- og Familierådgivningen
Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 00
 • Mandag10.00 - 15.00
 • Tirsdag10.00 - 15.00
 • Onsdag10.00 - 15.00
 • Torsdag10.00 - 15.00
 • Fredag10.00 - 13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

06.09.2021