Du er her

SFO

Ringsted Kommunes SFO tilbyder et udviklende og stimulerende pædagogisk fritidstilbud til alle børn.

SFO er et dagtilbud og en del af folkeskolen i Ringsted Kommune, hvor der fokuseres på udfordrende, kreative og fleksible læringsmiljøer ude og inde.

SFO’en tilgodeser derfor særlige dele af børnenes udvikling i deres fritidsliv i skolen. Det betyder, at:

 • Børnene skal have mulighed for at komme til udtryk gennem drama, musik og billedkunst.
 • Børnene skal have mulighed for at bruge deres krop gennem bevægelse både inde og ude.
 • Børnene skal lære om og være omgivet af et sundt miljø.
 • Børnene skal have kendskab til naturen og dens indflydelse på deres liv.
 • Børnene skal have mulighed for støtte til lektier i samarbejde med deres forældre og lærere.

SFO-medarbejdere i Ringsted Kommune arbejder derfor målrettet med at:

 • Styrke barnets selvværd og selvtillid.
 • Lære barnet, hvordan forskellige situationer kan håndteres.
 • Støtte barnet i udfordrende situationer.
 • Skabe kendskab til – og forståelse for – menneskers forskelligheder.
 • Give barnet en tryg hverdag med klare rammer og en anerkendende tilgang, hvor man bliver set, hørt og forstået.
 • Skabe et miljø, hvor der er plads til både leg og læring – at lære at være.

SFO'erne ligger i tilknytning til de enkelte folkeskoler og findes således på alle kommunens folkeskoler med undervisning for elever i 0.-6. klasse:

Byskovskolen

Dagmarskolen

Kildeskolen

Nordbakkeskolen

Søholmskolen

Valdemarskolen

Vigersted Skole

Værd at vide om SFO i Ringsted

 • SFO 1

  Alle elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse tilbydes automatisk – mod betaling – en plads i en skolefritidsordning, SFO 1.

  For børn, som skal begynde i børnehaveklasse i august, begynder SFO den 1. maj på den skole, hvor de skal begynde i børnehaveklasse. (I 2019 begynder de dog mandag den 29. april).

  Du kan tilmelde dit barn ét af følgende moduler:

  • Fra kl. 6.00 til undervisningens start. (ikke tilgængelig i Nordbakkeskolens SFO)
  • Fra kl. 6.30 til undervisningens start.
  • Fra undervisningens ophør til kl. 17, fredag til kl. 16.
  • Heldagsmodul fra kl. 6.00 til kl. 17.00, fredag kl. 16.
  • Heldagsmodul fra kl. 6.30 til kl. 17.00, fredag kl. 16

  Du kan ændre tiden efter behov. En udvidelse af tid kan ske fra dag til dag, mens du skal meddele en nedsættelse af tid med en måneds varsel til den 1. i en måned. Skal dit barn ned i tid fra 1. oktober, skal du altså meddele det til institutionen senest 31. august.

  Takster for SFO

   

 • SFO 2

  SFO 2 er et tilbud til børn i 4. kl. og opefter. Dit barn kan starte i SFO 2 den 1. juli det år, det starter i 4. klasse. Dit barn kan skrives på venteliste fra august det år, det starter i 3. klasse.

  Du kan finde mere information på den enkelte skoles hjemmeside. Du er også altid velkommen til at tage en snak med personalet i institutionen.

  Takster SFO

 • Tilmeldingen

  Tilmeldingen til SFO sker på Min Pladsanvisning

  Takster SFO

 • Udmeldelse

  Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned på den Digitale pladsanvisning.

 • Overflytning

  Hvis du ønsker at overflytte dit barn fra en kommunal SFO til en anden, skal du kontakte Instititutionskontoret på 57 62 62 20

 • Tilflyttere til Ringsted Kommune

  Hvis du er tilflytter og du ønsker dit barn indmeldt i en kommunal SFO, tilmelder du på den Digitale pladsanvisning.

 • Ansøgning om friplads

  Hvis du som forælder af økonomiske eller sociale grunde har brug for det, kan kommunen stille en friplads til rådighed. Du kan få betalt dele af eller hele udgiften.

  Læs mere om ordningen på Borger.dk

  Ansøg om friplads

   

 • Søskenderabat

  Hvis du har mere end ét barn i institution, kan du få søskenderabat. Det betyder, at du kun skal betale fuld pris for det dyreste dagtilbud. Søskenderabat gives automatisk.

Kontakt: Skolecenter

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 82 20
 • Mandag10.00-15.00
 • Tirsdag10.00-15.00
 • Onsdag10.00-15.00
 • Torsdag10.00-15.00
 • Fredag10.00-13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

03.09.2021