Du er her

Skoleindskrivning

Information om, hvordan du indskriver dit barn på en folkeskole i Ringsted Kommune, samt tilmelder barnet til SFO Spireordning. Det er også her du oplyser om I ønsker jeres barn på privatskole.

Folkeskole
Når du indskriver dit barn til folkeskolen, kan du vælge, om du ønsker at indskrive dit barn på distriktsskolen, eller søge om en anden folkeskole i kommunen. 

Frit skolevalg
I Ringsted kommune er der frit skolevalg – hvilket vil sige, at elever kan optages på en anden skole end distriktskolen, hvis der er plads.

Privat- eller friskole
Skal dit barn gå på en privat- eller friskole, skal du stadig "indskrive" dit barn via den digitale skoleindskrivning. Det vil sige, at du skal registrere at dit barn skal på en privatskole, for på denne måde at oplyse at barnet er tilmeldt undervisning. Det er IKKE en tilmelding til privatskolen, men kun en oplysning til kommunen om, at I har valgt en Privat- eller friskole. I skal selv tilmelde jeres barn til den Privat- eller friskole i har valgt.

Udsættelse af skolegang
Hvis du skal søge om udsættelse af skolegang for dit barn, skal du også gå ind og registrere det ved indskrivningen. En udsættelse af skolegang for dit barn, kræver en godkendelse fra skolelederen på distriktsskolen.

Hvornår og hvordan indskriver man
Den digitale indskrivning til børnehaveklasser i kommunens folkeskoler er lukket for indskrivning til skoleåret 21/22.

Henvendelse om tilmelding udenfor den digitale indskrivningsperiode skal rettes til distriktsskolen

Vejledning til digital skoleindskrivning

Læs meget mere om skolestart i pjecen herunder

 

PDF icon Pjece om skolestart 2021 "Velkommen til Folkeskolen"

PDF icon Brev til forældre om skoleindskrivning - skoleåret 2021/2022

PDF icon Bilag til forældrebrev - Vejledning digital skoleindskrivning 2021/2022

PDF icon Plakat med datoer for åbent hus arrangementer - skoleindskrivning - skoleåret 2021/2022

PDF icon Spireordning

 

Værd at vide om skoleindskrivning

 • Moden til skolestart?

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn er modent nok til at starte i skole, bør du tage en snak med skolen og, i samråd med dem og barnets daginstitution, træffe beslutningen.

  Skal dit barn vente med skolestart skal du tilkendegive dette på digital skoleindskrivning.

 • Tidlig skolestart

  Hvis skole og forældre sammen vurderer, at barnet er modent og kan følge skoleundervisningen, kan der gives dispensation til, at barnet kan begynde i skole tidligere end normalt. Barnet kan tidligst begynde i skole det kalenderår, hvor det fylder fem år inden 1. oktober.

  Det er skolelederen på dit barns skole, der træffer den endelige afgørelse.

 • Sen skolestart

  Hvis I som forældre, i samråd med skole og daginstitution, vurderer, at jeres barn ikke er modent til at starte i skole det år, det fylder seks år, kan I anmode om, at der sker et års udsættelse af skolestarten.

  Skal dit barn vente med skolestart skal du tilkendegive dette på digital skoleindskrivning

  Du skal samtidig meddele institutionskontoret at dit barn fortsætter i børnehave på tlf. 57 62 62 20 eller pr. mail Pladsanvisning@ringsted.dk.

 • Skolefritidsordninger

  Alle skoler har tilknyttet en skolefritidsordning.

  Ønsker du dit barn indmeldt i SFO, skal du opskrive på  Min pladsanvisning

  Når barnet begynder i 4. klasse overflytter vi automatisk barnet til SFO 2.

  Hvis du har brug for vejledning til at udfylde ansøgningen digitalt, kan du henvende dig telefonisk til Institutionskontoret, eller personligt til Borgerservice på biblioteket.

 • Frit skolevalg

  Skolerne i Ringsted Kommune hører til hvert deres skoledistrikt. Din bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt du hører til og dermed også, hvilken skole dit barn vil blive tilbudt en plads på.
  Der er dog frit skolevalg, hvilket betyder, at du kan søge om, at dit barn bliver optaget på en anden af kommunens folkeskoler eller en skole i en anden kommune, så længe den pågældende skole har plads til at modtage dit barn.

  Om optagelse i andet skoledistrikt - Uddrag fra Styrelsesvedtægterne for skolevæsenet

 • Fagligt indhold børnehaveklasse (0. klasse)

  Børnehaveklasse, eller 0. klasse, er obligatorisk for børn i Danmark.
  Det første skoleår er det skoleår, hvor børn bliver fortrolige med skolen og lærer nogle grundlæggende kundskaber som fx:

  • Lære tal og bogstaver at kende.
  • Lære at lytte til og genfortælle en historie.
  • Begynde at arbejde med skrift.
    

  Derudover arbejder børnene med musik, bevægelse, natur, IT m.m. Ét af målene for undervisningen er desuden at lære børnene nogle sociale færdigheder som fx at arbejde i grupper og blive fortrolige med reglerne i klassen og på skolen.

  På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse meget mere om målene for børnehaveklassen.

 • Undervisning og timetal i Børnehaveklasse (0. klasse)

  Undervisningen foregår først og fremmest gennem leg og lignende aktiviteter.
  Det er hovedsageligt pædagogisk uddannede børnehaveklasseledere, der underviser, men lærere kan også stå for en del af undervisningen.

  Det gennemsnitlige timetal i børnehaveklassen er 30 timer pr. uge.

 • Hjælp til skoleindskrivning

  Hvis du har brug for hjæp til den digitale skoleindskrivning kan du henvende dig til distriktsskolen.

  Link til Skoledistrikterne i Ringsted

 • Undervisningspligt

  I Danmark er der ti års undervisningspligt. Det betyder, at dit barn som hovedregel skal starte sit skoleliv i børnehaveklasse (0. klasse), når det er 6 år, eller bliver det i samme kalenderår.

  Det er dig som forældre, der vurderer, om dit barn skal starte i folkeskole eller på en privatskole. Vurderer du, at dit barn skal starte i folkeskole, er det jeres bopæl, der afgør, hvilket skoledistrikt og dermed hvilken folkeskole jeres barn er tilknyttet.

 • Privatskole eller friskole

  Skal dit barn gå på en privat- eller friskole skal du tilkendegive dette på digital skoleindskrivning

  Indskriver du dit barn i privatskole/friskole, skal du selv huske at udmelde dit barn fra børnehaven, med en måneds varsel til den 1. i en måned. Udmeldelsen skal ske via Min pladsanvisning

Kontakt: Skolecenter

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 82 20
 • Mandag10.00-15.00
 • Tirsdag10.00-15.00
 • Onsdag10.00-15.00
 • Torsdag10.00-15.00
 • Fredag10.00-13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

09.07.2021