Du er her

Sundhedstjenesten

Her finder du information om Sundhedstjenestens mange sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.

Sundhedstjenesten arbejder med børn, unge, gravide og familier for at sikre, at alle udvikler sig og trives i en god og sund hverdag.

De sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, du finder nedenfor, er tilbud til alle børnefamilier, og de ydes i et tæt tværfagligt samarbejde med andet fagpersonale i kommunen.

Sundhedstjenestens tilbud

 • Gravid - forældreforberedelse

  Baby i familien:      

  Er du gravid?      

  Baby i familien et nyt tilbud til ALLE gravide og deres partner samt småbørnsfamilier. Første hjemmebesøg planlæges til at foregå allerede i 12.- 18. graviditetsuge.

  Formålet er at:

  • Du/I skal lære din/jeres sundhedsplejerske at kende før fødslen.
  • Du/I bliver introduceret til Ringsted Kommunes tilbud til gravide og småbørns familier.
  • Du/I kan sammen finde ud af, hvilke tilbud der passer til dig/jer.
  • Du/I kan få skræddersyet tilbud udviklet i et samarbejde mellem sundhedsplejersker, socialrådgivere og psykologer, mhp. at styrke dine/jeres forældrekompetencer, babyens sundhed og famiiens trivsel.

  Ring selv med den gode nyhed på 57 62 75 90 eller mail til: sundhedstjenesten@ringsted.dk og oplys navn, adresse, telefonnummer og terminsdato

   

  Klar til barn kursus:

  Du/I har som FØRSTEGANGSGRAVID mulighed for at deltage i vores spændende kursus ”klar til barn”. Her får du/I et indblik i, hvordan et spædbarn er og hvad har det brug for. At få et barn er en stor ændring i dit liv. Det vil give dig/jer mange glæder og nye udfordringer.

  På vores kursus ”klar til barn” får du/I indblik i spædbarnets forunderlige verden.

  Kontakt os på telefon 57 62 75 90, eller send os en mail på sundhedstjenesten@ringsted.dk og hør hvornår vi afholder det næste kursus.

   

  Baby på vej:

  Baby på vej er et SÆRLIGT tilbud udviklet i samarbejde mellem jordemødre, praktiserende læger og sundhedsplejersker. Tilbuddets fokus er på den tidlige tilknytning mellem forældre og barn gennem graviditeten, for en særlig opmærksomhed på den periode kan nemlig have en livslang positiv effekt på barnets trivsel og udvikling.

  Ved deltagelse i Baby på vej får du/I som kommende forældre en række ekstra tilbud gennem graviditeten, i form af både individuelle samtaler, gruppeundervisning og hjemmebesøg.

  Tilbuddet henvender sig til dig/jer, der kan genkende dig/jer selv i målgruppen og har et ønske om at blive klædt bedre på til at skulle være nybagte forældre.

  Se mere her, om du/I kan deltage tilbuddet Baby på vej

   

 • Fødsel og hjemmebesøg

  Sundhedstjenesten får besked fra hospitalet eller jordemoderen, når du/I har født. Familier, der er udskrevet mindre end 72 timer efter fødslen, får et tidligt hjemmebesøg, som ligger på 4. til 5. dagen efter fødslen. Der er også besøg på lørdage. Besøget varer ca. 30 minutter.

  Derefter får du/I hjemmebesøg af en sundhedsplejerske, indtil barnet er 8 mdr.

  Fredag, lørdag, søn- og helligdage mellem 17.00 – 20.00 kan du/I kontakte Sundhedsplejersketelefonen på 70 22 76 23. Se mere på Sundhedsplejersketelefonen

  Dit/jeres barns journal

  Alle informationer om dit/jeres barn finder du/I på Sundhedsvejen. Her kan du/I se noter fra alle besøg, mål, vægt, samt hvem du er i mødregruppe med, hvis du har valgt dette. Har du/I spørgsmål om dit barn, kan du/I også maile direkte med din egen sundhedsplejerske.

  Læs mere på Sundhedsvejen

 • Adoption

  Hvis du/I skal adoptere, tilbyder vi et besøg, inden dit/jeres barn kommer, så du/I kan få den bedst mulige vejledning.

   

 • Mødregrupper

  I løbet af de første måneder efter barnets fødsel hjælper sundhedsplejersken mødrene med at finde sammen i grupper med ca. 7 personer. I mødregruppen er der god mulighed for at lære andre familier med småbørn at kende, udveksle erfaringer og danne netværk. Sundhedsplejersken inviterer første gang, hvorefter de fleste grupper fortsætter med at mødes privat.

  Sundhedstjenesten tilbyder ligeledes støtte, vejledning og grupper for forældre med et særligt behov.

 • Åbent hus

  Hvis du er i tvivl om dit barns trivsel og udvikling, kan du komme til åbent hus hver onsdag hos sundhedsplejersken mellem kl. 12.30 og 13.30. Her kan du få vejledning, undersøgelse, måling og vejning af dit barn. Der afsættes ca. 10 min. pr. barn. Åbent hus finder du på Hækkerupsvej 1, 4100 Ringsted.

 • Tilflytter

  Alle familier, der flytter til vores kommune med børn under 18 måneder, tilbydes hjemmebesøg af sundhedsplejersken.

  Vi kan hjælpe dig/jer med at opbygge et netværk, hvis du/I ønsker dette, og vi hjælper dig/jer med at sikre dit/jeres barns trivsel og udvikling.

  Familier, der flytter hertil med børn mellem 8 måneder og 3 år, får et velkomstbrev med tilbud om at henvende sig til os ved behov.

  Alle er velkomne til at ringe på telefon 57 62 75 90 mellem 12.00 – 13.00 for råd og vejledning.

 • Efterfødselsreaktion

  Sundhedsplejerskerne tilbyder i samarbejde med kommunens familieterapeuter hjælp til efterfødselsreaktioner i gruppeforløb for mor eller far.

  Vil du høre mere om dette tilbud, så kontakt Bjarne Rask Andersen på 22 71 59 13, Vicky Kerff på 22 71 63 37 eller på sundhedstjenesten@ringsted.dk

 • Etniske mødregrupper

  Tilbud til tosprogede mødre. Vi taler hver gang om et emne, som er vigtigt for dit barns udvikling. F.eks. sprog, søvn, kost eller andet som gruppen synes er vigtig. Vil du være med, så kontakt kontoret på telefon 57 62 75 90 eller på sundhedstjenesten@ringsted.dk

 • For tidligt fødte

  Er dit/jeres barn født for tidligt (tidligere end 36. uge) vil du/I få tilknyttet en sundhedsplejerske med særligt fokus på dette. Der kan i nogle tilfælde tilbydes mødregruppe for børn, der er født for tidligt. Hvis du/I vil høre mere kan du/I kontakte Gitte Weber på telefon 41 26 43 39 eller maile til os på sundhedstjenesten@ringsted.dk

 • Ung mor

  Vi holder mødregruppe for unge mødre ca. hver 14. dag. Her har du mulighed for møde andre unge mødre, få råd og vejledning og skabe netværk. Vil du høre mere om dette, så kontakt Annette Larsen på telefon 22 71 62 57eller på sundhedstjenesten@ringsted.dk

 • Marte Meo

  Ved brug af videooptagelser i hjemmet giver sundhedsplejersken vejledning til det gode samspil mellem den voksne og barnet. Vil du/I høre mere, så kontakt ledende sundhedsplejerske Bente Haargaard på 20 77 84 38 eller på sundhedstjenesten@ringsted.dk

 • Netværket

  Tilbud til unge gravide og mødre op til 29 år, hvor man får en personlig mentor som kan støtte i forhold til bolig, økonomi, familiesituation. Få ideer og vejledning i forhold til job og uddannelse, hjælp til at skabe netværk, støtte til at skabe de optimale muligheder samt aktiviteter, hygge og samvær. Vil du høre mere, så kontakt projektkoordinator Anne Madsen, Netværket på 40 14  81 75 eller på sundhedstjenesten@ringsted.dk

 • Skolebørn

  Vi samarbejder først og fremmest med forældre og børn. Derudover samarbejder vi med lærere og pædagoger – samt andre faggrupper, der har betydning for barnets sundhed og trivsel i hverdagen.

  1. klasse: Her indskoler sundhedsplejersken eleven med deltagelse af forældrene.

  2. klasse: Sundhedssamtale og undersøgelse ved sundhedsplejersken

  4. klasse: Gruppeundervisning om trivsel og udvikling i puberteten.

  6. klasse: Sundhedssamtale og undersøgelse ved sundhedsplejersken.

  8. klasse: Temadag om seksualitet.

  9. klasse: Sundhedssamtale og udskolingsundersøgelse ved sundhedsplejersken.

  Sundhedssamtalen tager udgangspunkt dels i børnenes oplysninger om hvordan de trives i skole, hjem og blandt kammerater, dels i den fysiske og psykiske udvikling de står midt i.

  På 3., 4., 5., 7. og 8. klasse ser vi eleverne efter behov. Det kan være efter aftale med elev eller forældre, lærer, pædagog eller andre samt efter sundhedsplejerskens vurdering.

 • Udviklingsmodellen 0-16 år

  Alle børn i Ringsted Kommune skal trives og udvikle sig og lære så meget, de kan.

  Det stiller krav til sundhedsplejersker, pædagoger og lærere, som er tæt på børnene i  hverdagen. Det er dem, som – sammen med dig/jer som forælder – har ansvaret for at skabe et udviklings- og læringsmiljø i børnenes hverdag, som gør, at dette kan ske.

  Derfor har Ringsted Kommune udviklet en udviklingsmodel for 0-16 årsområdet, der skal understøtte medarbejdere, forældre og børn i denne fælles opgave.

  Udviklingsmodellen generelt

  Trivselsvurderinger

  Tværfaglige dialogmøder

 • Konsulentfunktion i dagtilbud

  Sundhedstjenesten tilbyder råd og vejledning til skole og dagtilbud.

  Vi rådgiver i hygiejne, smitsomme sygdomme, indeklima og miljømæssige forhold i institutionen, ligesom Sundhedstjenesten er bindeled til embedslæge institutionen.

 • Kontakt

  Sundhedsplejerske

  Mobil

  Anne Bjørnsson

  22 71 58 55

  Annette Larsen

  22 71 62 57

  Birgitte Ege Johansen

  22 71 68 09

  Bjarne Rask Andersen

  22 71 59 13

  Charlotte Bitz

  25 47 70 86

  Dorthe Nybo Demant

  22 71 70 74

  Gitte Weber

  41 26 43 39

  Grith Szuster

  21 58 96 89

  Karin Hartvig

  20 30 71 15

  Kristina Storm Melander

  25 23 04 42

  Lise Brøndum Pedersen

  22 71 69 80

  Margit Kofod

  22 71 60 24

  Søs Bertelsen

  22 71 62 07

  Vicky Kerff

  22 71 63 37

  Ledende sundhedsplejerske Bente Haargaard kan træffes på 20 77 84 38

  Netværkskoordinator Anne Madsen kan træffes på telefon 40 14 81 75

  Socialpædagog Maj-Britt Mogensen kan træffes på mobil 30 70 37 50.

  Administrativ medarbejder Tine Kristiansen kan træffes på 57 62 75 90 eller på sundhedstjenesten@ringsted.dk alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00 – 13.00

  Fredag, lørdag, søn- og helligdage mellem 17.00 – 20.00 kan du kontakte Sundhedsplejersketelefonen på 70 22 76 23.

Kontakt: Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten
Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 75 90

Sidst opdateret

20.04.2017