Du er her

Takster

Her finder du en oversigt over taksterne for forældrebetaling.

Nedenfor finder du taksterne for dagtilbud 0-6-årsområdet i Ringsted Kommune.

Der fratrækkes evt. søskendetilskud / økonomisk fripladstilskud / socialpædagogisk tilskud

Takster SFO

Forældrebetaling 2018Forældrebetaling 2019
Følgende takster betales 11 gange årligt
Kommunal dagpleje - 48 timer pr. uge3,020 kr3.051 kr
Kommunal dagpleje - 30 timer pr. uge2.003 kr
0-2 år og 9 måneder (vuggestue)
Deltid 25,75 timer pr. uge *2.353 kr2.388 kr
Deltid 30 timer pr. uge2.533 kr
Fuld tid3.221 kr3.269 kr
Fuld tid inkl. kl. 6.00 - 6.303.332 kr3.381 kr
Aftenpasning til kl. 19.00 i Fristedet (tillægges barnets dagstakst)691 kr
2 år og 10 måneder til skolestart (Børnehave)
Deltid 25,75 timer pr. uge *1.336 kr1.356 kr
Deltid 30 timer pr. uge1.438 kr
Fuld tid1.827 kr1.855 kr
Fuld til inkl. kl. 6.00 - 6.301.874 kr1.902 kr
Aftenpasning til kl. 19.00 i Fristedet (tillægges barnest dagstakst)397 kr
Madordning (besluttes i de enkelte institutioner)679 kr693 kr
Alle tilbud er betalingsfri i juli måned - alle takster er fripladstilskuds- og søskendetilskudsberet-tiget
Der gives 50% i søskendetilskud oprundet til hele kroner til alle børn i kommunalt tilbud, private daginstitutioner og hos private passere
Der gives ikke søskendetilskud til det dyreste benyttede tilbud i en søskendeflok
Aften- og natpasning i Tinsoldaten
For at kunne benytte aften- og natpasning skal barnet være indmeldt i en kommunal institution
Nattakst der dækker de 5 første overnatninger pr. måned inkl. bespisning486 kr541 kr
Takst pr. nat udover de 5 første nætter pr. mdr. afregnes efter forbrug også i juli måned96 kr98 kr
Aftentakst - til kl. 20.00
1-2 gange pr. uge433 kr482 kr
3-5 gange pr. uge637 kr709 kr
* kan ikke tilvælges

Kontakt: Pladsanvisningen

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 20
  • Mandag10.00-12.00
  • Tirsdag10.00-12.00
  • Onsdag10.00-12.00
  • Torsdag10.00-12.00
  • Fredag10.00-12.00

Sidst opdateret

06.05.2019