Du er her

Vielse, separation og skilsmisse

Her finder du information om, hvad du skal gøre, hvis du og din partner vil giftes, eller du og din ægtefælle vil separeres eller skilles.

Vielse

Når I vil giftes, skal I udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i. Det gælder, uanset om vielsen skal foregå i kirke eller på rådhuset.

I skal udfylde erklæringen digitalt. Har I ikke mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I bestille tid til Borgerservice.

Gå direkte til tidsbestilling

I bør sende ægteskabserklæringen minimum tre uger før en ønsket vielse.

I forbindelse med vielsen kan I søge om at ændre navn på Borger.dk - Navneændring

Separation og skilsmisse

Hvis du og din ægtefælle vil separeres eller skilles, skal I kontakte Statsforvaltningen. Du kan læse mere nedenfor eller på Statsforvaltningens hjemmeside.

Læs om vielse

 • Hvilke dokumenter skal vi aflevere?

  Hvis du er født før 1. januar 1960, skal du vedlægge dansk dåbsattest, navneattest eller navnebevis.

  Hvis du er fraskilt, vil det fremgå af CPR-registret og du behøver derfor, som udgangspunkt, ikke at vedlægge dokumentation for dette. Hvis dit tidligere ægteskab blev opløst ved udenlandsk skilsmisse eller død, skal du vedlægge dokumentation.

  Hvis din tidligere ægtefælle er død, skal du vedlægge skifteretsattest med oplysning om, at fællesboet er skiftet.

  Er du udlænding og har fået dansk statsborgerskab, skal du vedlægge dansk pas eller indfødsretsbevis. Er du født eller døbt i udlandet, skal du vedlægge pas.

  Hvis du er udenlandsk statsborger kan du se mere under "Se også", i højre menu.

 • Borgerlig vielse

  Hvis I ønsker at blive viet på Ringsted Rådhus, kan I aftale dato og tidspunkt for vielsen med Borgerservice, så snart samtlige papirer er i orden.

  I kan blive viet på de fleste hverdage inden for kontortiden, samt på de fleste lørdag formiddage.

 • Kirkelig vielse

  I kan blive viet enten i Folkekirken eller i et godkendt trossamfund, når du eller din partner er medlem af folkekirken eller trossamfundet. Borgerservice udsteder en prøvelsesattest, der bliver sendt direkte til parret.

  Prøvelsesattesten må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.

 • Skal vi selv sørge for vidner?

  Hvis I ønsker at blive viet på Ringsted Rådhus, skal I, som udgangspunkt, selv stille med to vidner. Vi skal have vidnernes fulde navn og adresse.

  Hvis I ikke selv har vidner, kan Borgerservice sørge for vidner. 

 • Vielse i udlandet

  Hvis I skal giftes i udlandet, skal I også udfylde en ægteskabserklæring for at få en ægteskabsattest. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen. Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab.

  Indgåelse af ægteskab i udlandet

Separation og skilsmisse

Sådan søger du om separation og skilsmisse

Hvis du og din ægtefælle vil separeres eller skilles, skal I udfylde og sende en ansøgning til Statsforvaltningen.

I skal ansøge om separation eller skilsmisse digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice, på biblioteket og i Statsforvaltningen.

I kan vælge at komme til et møde i Statsforvaltningen - en såkaldt vilkårsforhandling - hvor en sagsbehandler fortæller jer om, hvad det indebærer at blive separeret eller skilt. For at bevillige separationen eller skilsmissen skal Statsforvaltningen sikre sig, at I er enige om, hvorvidt én af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvis I bor i lejebolig, skal I være enige om, hvem der eventuelt skal blive boende.

Hvis I er enige om det, behøver I ikke at komme til vilkårsforhandling.

I kan blive skilt uden først at være separeret, hvis I er enige om det. Hvis I ikke er enige, kan I normalt først blive skilt, når I har været separeret i seks måneder. Det koster 370 kr. (2019) at få behandlet en sag om separation eller skilsmisse. Hvis der samtidig tilvælges en vilkårsforhandling, skal der yderligere betales et gebyr på 1.630 kr. (2019).

De samme regler gælder for separation og skilsmisse i et registreret partnerskab som for ægteskaber.

Hvad koster det at blive separeret eller skilt?

Det koster 370 kr. (2019) at få behandlet en sag om separation eller skilsmisse i Statsforvaltningen. Hvis der skal holdes vilkårsforhandling i Statsforvaltningen, skal I betale yderligere 1.630 kr. (2019).

Hvis I ikke kan blive enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen og vælger at sende sagen videre til retten, skal I selv betale sagens omkostninger. Der er dog mulighed for at søge fri proces.

Hvad indebærer det at blive separeret og skilt?

Når I gifter jer med hinanden, får I som udgangspunkt det, der kaldes delingsformue eller formuefællesskab. Det betyder, at jeres formuer skal deles, hvis I senere bliver separeret eller skilt. Det gælder dog ikke, hvis I har aftalt særeje. I arver desuden hinanden, hvis en af jer dør.

Når I bliver separeret eller skilt ophører formuefællesskabet. Det betyder, at I skal dele de ting, I ejer. Når I bliver separeret, arver I heller ikke længere hinanden. I er dog stadig gift, selvom I er separeret, og det betyder, at I ikke kan gifte jer igen med en anden, før I er blevet skilt.

Separation forudsætter, at I flytter fra hinanden. I kan dog blive ved med at bo sammen i op mod 2-3 måneder, hvis årsagen er, at en af jer skal finde noget andet at bo i. Hvis I flytter sammen igen i separationstiden, gælder jeres separation ikke. Det vil sige, at den gensidige troskabspligt gælder igen, at I igen har fælleseje og at I igen arver hinanden, hvis en af jer dør.

”Skilsmisse” for ikke-gifte

Der findes ingen særlige regler for bodeling for papirløse forhold. Det betyder i princippet, at I tager det med, som I ejer, og at I hver især skal betale de penge, I eventuelt skylder væk.

Der er dog undtagelser, eksempelvis hvis I har købt en ejendom sammen, har købt ting sammen for et større beløb, eller hvis en af jer står som eneejer af en fast ejendom, som I begge to har boet i og bidraget til.

Hvis I bor i lejebolig og har boet sammen i mindst to år, har en af jer ret til at blive boende og overtage lejekontrakten. Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal blive boende, kan retten afgøre, hvem der har mest behov for lejeboligen.

Der er ikke mulighed for at pålægge den ene at betale ægtefællesbidrag til den anden, når man har levet i et papirløst forhold. I skal desuden være opmærksomme på jeres pensionsordninger, gruppelivsforsikringer og ATP. Kontakt eventuelt jeres pensionsselskab og forsikringsselskab og hør nærmere.

Hvis I er uenige

Statsforvaltningen kan kun bevillige separation eller skilsmisse, hvis I overordnet er enige om, at I vil separeres eller skilles. I skal også være enige om, hvorvidt den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden eller ej. Hvis I bor i lejebolig, skal I desuden være enige om, hvem af jer, der skal overtage lejemålet.

Hvis I ikke er enige, indkalder Statsforvaltningen jer til et møde, en såkaldt vilkårsforhandling. Dette møde kan I ikke fravælge. På mødet hjælper Statsforvaltningen jer med at finde en løsning, så I kan undgå en retssag. Hvis I alligevel ikke bliver enige, kan I bede Statsforvaltningen om at sende sagen videre til retten, der træffer de endelige afgørelser i sagen.

Hvis sagen bliver sendt i retten, skal I selv betale sagens omkostninger. Der er dog mulighed for at søge om fri proces.

Bodeling og skilsmisse

Når I bliver separeret eller skilt, skal jeres fælles formue som udgangspunkt deles lige over. Hvis I har lavet en ægtepagt, som giver den ene eller jer begge særeje over særlige ting eller formuer, skal de værdier trækkes ud af boet, inden det gøres op og deles mellem jer.

Jeres nettoformue – altså de værdier, der er tilbage i boet, når eventuel gæld er trukket fra – deles lige over. Hvis den ene af jer har personlig gæld, overtager den anden dog ikke halvdelen af gælden.

Som hovedregel beholder du retten til din egen pensionsopsparing. Det gælder også rate- og kapitalpensioner.

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, er det Skifteretten, som afgør sagen.

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse om separation eller skilsmisse, skal du klage til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. I første omgang skal du sende klagen til Statsforvaltningen. Herefter sender Statsforvaltningen din klage og alle sagens papirer videre til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

De fleste af de afgørelser, som Statsforvaltningen træffer i separations- og skilsmissesager, kan der ikke klages over. Det skyldes, at Statsforvaltningen ikke kan afgøre en sag, hvis du og din partner er uenige om forholdene for separationen eller skilsmissen. Så skal Statsforvaltningen lukke sagen, og det er herefter op til jer at bestemme, om sagen skal videre til retten.

Hvis din sag er en af den slags sager, du ikke kan klage over, fremgår det tydeligt af afgørelsen eller brevet fra Statsforvaltningen, hvad du skal gøre, hvis du vil gå videre med sagen.

Kontakt: Borgerservice

Tværallé 1-3
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 60
 • Mandag11:00 - 18:00
 • Tirsdag11:00 - 15:00
 • Onsdag11:00 - 15:00
 • Torsdag11:00 - 18:00
 • Fredag11:00 - 15:00
 • Lørdag11:00 - 14:00

Sidst opdateret

10.02.2019