Du er her

BBR og ejendomsdata

Her får du information om ejendomsdata, BBR, husnummer, opslag af informationer mv.

Vi har samlet informationer omkring Bolig- og Bygningsregisteret (BBR), ejendomsrapport, synligt husnummer, tinglysning mv. således at du via en række selvbetjeningsløsninger har mulighed for at indhente størstedelen af informationerne når det bedst passer dig.

Ret BBR-oplysninger for din bolig

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, så kan du selv rette dem og indberette dem i den nye selvbetjeningsløsning "Ret BBR"

Der er udviklet en selvbetjeningsløsning, så du som boligejer, med dit NemID, selv kan gå ind og rette oplysninger om egen ejendom og sende ændringsforslagene til kommunen. Kommunen behandler og godkender herefter ændringerne, inden de opdateres i BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Det er dit ansvar som grundejer at alle oplysninger i BBR svarer til de faktiske forhold på din grund. Ringsted Kommune registrerer oplysningerne, men det er dig som grundejer, som til enhver tid er ansvarlig for at de er korrekte og lovlige - også selvom det er gamle registreringer fra tidligere ejer.

Teknisk support til Ret BBR for boligejere

Ret BBR supporten i SKAT yder support til boligejere, der har brug for teknisk hjælp i forhold til Ret BBR.

Den tekniske support indebærer:

 • Hjælpe ejer med at logge sig på Ret BBR med NemID og navigere rundt i Ret BBR.
 • Guide ejer frem til det relevante felt, som ejer ønsker at ændre i.
 • Henvise til den kommune, hvor ejendommen ligger, hvis ejer har BBR faglige spørgsmål o.lign.

Da det er kommunen, der er BBR-myndighed, giver SKAT ikke BBR-faglig eller forvaltningsmæssig support. SKATs support henviser boligejere med BBR-faglige spørgsmål til den kommune, hvor ejendommen ligger.

Telefonnummer til SKAT Ret BBR Support: 72 22 28 55

Åbningstiden er:

 • Mandag - torsdag 9:30-15:00
 • Fredag 9:30-12:00

 

Informationer om ejendomsdata og BBR

 • Hvad er BBR og hvordan retter jeg det?

  I BBR-registret findes oplysninger om alle bygninger i Danmark. Det er bl.a. oplysninger om:
   

  • ejendomsnummer
  • ejerforhold
  • adressebetegnelse
  • antal bygninger, lejligheder og erhvervsenheder
  • opførelsesår, om- og tilbygningsår
  • antal værelser pr. bolig- og erhvervsenhed
  • diverse arealstørrelser (herunder bebygget areal, boligareal og erhvervsareal)
  • bygningsmaterialer
  • opvarmning, vandforsyning, bad, toilet og køkken
  • afløbsforhold
  • adgangsforhold
  • dato for energiattest og varmesynsrapport
  • årlig leje m.v.

  Hvem opdaterer registret?

  Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for registreringen i BBR - men det er den enkelte ejendoms ejer, der har pligt til at sørge for, at oplysningerne i BBR altid er rigtige. Oplysningerne i BBR skal altid stemme overens med de faktiske forhold på ejendommen. Derfor er det vigtig, at ejeren giver kommunen besked, hvis der sker ændringer på ejendommen i forhold til, hvad der står registreret i BBR.

  Du skal sende rettelser til din BBR-meddelelse via selvbetjeningsløsningen Ret min BBR.
   

  Kan jeg få adgang til oplysninger i BBR-registret?

  Du kan - som ejer eller lejer - få oplysninger om, hvad der er registreret på ejendommen på den offentlige informationsserver.
   

 • Information om ejendomsdatarapport

  Hvis du er boligadvokat, ejendomsmægler eller privat person, og efterspørger ejendomsoplysninger til brug for en ejendomshandel, kan du på hjemmesiden Boligejer.dk, rekvirerer en ejendomsdatarapport for en ejendom. En ejendomsdatarapport koster 325 kr.

  Ejendomsrapporten indeholder godt 40 ejendomsoplysninger fra forskellige offentlige myndigheder. Hvilke oplysninger der findes i rapporten, kan du se på siden om Ejendomsdata.

  Har du spørgsmål til rapporten?

  Har du spørgsmål til selve ejendomsrapporten, hvad den indeholder, hvilke bilag der følger med m.v., skal du kontakte supporten i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på telefon: 41 71 78 70 eller E-mail: support@ejendomsdatarapport.dk.

  Har du spørgsmål til informationer i rapporten?

  Har du spørgsmål til data, der står nævnt i rapporten, skal du kontakte den ansvarlige myndighed.

 • Synligt og korrekt husnummer

  Synlige og korrekte adresser er praktiske i det daglige, og uundværlige hvis ulykken er ude, og ambulance, politi og brandvæsen skal finde hurtigt frem.

  Det er ejeren af en ejendom, der har ansvaret for at opsætte synlige husnummerskilte, som passer med den adresse, kommunen har fastsat og registret.

  Kommunerne er adressemyndighed i Danmark, og det er her du skal henvende dig, hvis der er problemer med din adresse. I folderen ”Synlige adresser – Danmarks vigtigste vejviser” kan du få gode råd om, hvordan et husnummerskilt bør sidde, hvordan en korrekt adresse ser ud, og hvordan du kan undersøge kommunens registrering af din adresse.

  Opdager du fejl eller mangler, skal du derfor henvende dig til Teknik- og Miljøcenter via teknikogmiljo@ringsted.dk.

  Der er yderligere information på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside om Danmarks adresser

 • Skorstensfejning i Ringsted Kommune

  Skorstensfejermester i Ringsted Kommune er:

  Keld Lützhøft Jensen
  Rugvænget 16
  4100 Ringsted
  Tlf. 5767 0148

  Al henvendelse om skorstensfejning samt skorstensfejergebyr skal ske til skorstensfejermesteren.

  Gebyret opkræves for skorstensfejermesteren via ejendomsskattebilletten.

Ejendomsdata

Hvor kan du finde ejendomsdata?

På Boligejer.dk kan du lave opslag i alle de store ejendomsdataregistre. Dvs.

 • BBR (Bygning- og Boligregistret) – Oplysninger om bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje m.v.
 • SVUR (Statens Vurderingsregister) – Oplysninger om ejendomsvurdering, grundværdi og salg
 • Matrikelregistret - Oplysninger om grund
 • PlansystemDK - Oplysninger om lokalplaner

Du kan også finde energimærker og BBR-meddelelser.

Desuden kan du som ejer finde dine tilstandsrapporter og el-eftersynsrapporter samt eftersynsrapporter fra den obligatoriske byggeskadeforsikring, hvis du er logget på med NemID.

Plantegninger

En af de tidligere ejere kan have gemt plantegninger af ejendommen. Hvis der har været en byggesag på en ejendom, kan du sandsynligvis finde plantegninger i kommunens byggesagsarkiv.

Hvis der ikke findes tegninger, skal du have fat i en landinspektør, som er ekspert i at opmåle og kortlægge.

Hvordan får du data til brug for bolighandel?

Ejendomsrapporten samler og formidler ca. 50 forskellige ejendomsoplysninger, som borgeren og den professionelle skal bruge ved ejendomshandel.

Ejendomsdatarapporten er digital og afløser det kommunale oplysningsskema, hvor oplysningerne blev indhentet i kommunerne.

Ejendomsdatarapporten indeholder en lang række oplysninger, der vedrører:

 • bygninger: tilstandsrapport, energimærke, elinstallationsrapport og BBR-oplysninger mv.
 • økonomi: ejendomsskat, ejendomsværdi, indefrysning af grundskyld, forfalden gæld til kommunen mv.
 • planer: kommune- og lokalplaner, zonestatus, varmeforsyning og spildevandsplaner mv.
 • vand: afløbsforhold, vandforsyning og grundvand
 • jordforurening: kortlagt og lettere jordforurening mv.
 • natur, skov og landbrug: beskyttet natur, fredskov mv.
 • fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, sø- og åbeskyttelse, strandbeskyttelse mv

Rapporten koster 100 kr. og kan købes på Boligejer.dk. (2020)

Tinglysning.dk

Tinglysning af skøder og servitutter mv. foregår digitalt. På Tinglysning.dk kan du gratis se den såkaldte uofficielle tingbogsattest på din egen ejendom, hvis du er logget ind med NemID. Det samme gælder en andelsboligattest

Hvad er registrenes formål?

Myndighederne bruger oplysningerne i de store landsdækkende registre til administrative opgaver. De er altså ikke lavet med henblik på borgerinformation. Derfor kan det af og til være lidt svært at forstå oplysningerne. Men alligevel er der en guldgrube af information om din bolig og dit lokalområde at hente.

I myndighedernes registre kan du finde en lang række oplysninger om din bolig og dit lokalområde

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

01.09.2020