Du er her

Ejendomsskat og vurdering

Her finder du information om din ejendomsskat og ejendomsvurdering

*Har du spørgsmål til indefrysning af grundskyld og indbetaling af grundskyld - så henviser vi dig til at kigge længere nede under "Spørgsmål vedrørende indefrysning af grundskyld", hvor der er yderligere information og link til selvbetjenings-løsningen på borger.dk*

Ejendomsskattebilletten er tilgængelig i E-boks medio januar. Hvis du er fritaget for digital post, sendes ejendomsskattebilletten som almindelig post.

Der tilsendes ejendomsskattebillet til alle, der i henhold til Tinglysningen, er ejere af ejendommen. Den originale ejendomsskattebillet sendes til hovedejer,  medejere modtager en kopi.

Ejendomsskattebilletten – hvad opkræves?

 • Grundskyld – 24,74 promille – beregningsgrundlag fremgår af ejendomsskattebilletten
 • Renovation – beløb afhænger af art og tømningsfrekvens
 • Rottebekæmpelsesgebyr – Ringsted Kommune opkræver et mindre gebyr for rottebekæmpelse. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien.
  Dette gælder for både bebyggede og ubebyggede grunde.
 • Skorstensfejerafgift - opkræves på vegne af skorstensfejermesteren

Betaling

Betalingen sker i 2 rater, med forfald henholdsvis 1. februar og 1. august. Hvis ejendommen ikke er tilmeldt BetalingsService, fremsendes giroindbetalingskort til 1. rate særskilt, ca. den 20. måneden før betaling til hovedejer. Indbetalingskort til 2. rate sendes til hovedejer i juli, ca. 20 dage før forfaldsdato. Tilmelding til BetalingsService kan foretages i dit pengeinstitut.

Betaling fra udlandet:

 • SWIFT CODE: NDEADKKK – IBAN NR.: DK2220007230250500 – BANKKONTO: 2186 7230 250500.

Hvis beløbet ikke indbetales rettidigt, beregnes der 0,4 % i rente for hver påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdatoen.

Der opkræves et gebyr på kr. 250,- for hver rykkerskrivelse der fremsendes.

Betales ejendomsskatten fortsat ikke, vil kravet blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Eventuelle skyldige renter og gebyrer opkræves sammen med ejendomsskatten, på 1. rate efterfølgende år.

 

På "Mit Betalingsoverblik" kan du som privatperson få overblik over eventuelle mellemværender med Ringsted Kommune.

Du har mulighed for at betale regninger med betalingskort eller Mobilepay, tilmelde en betaling til Betalingsservice eller få en oversigt over dine betalinger eller gæld til Ringsted Kommune.

Gå til "Mit Betalingsoverblik"

 

Ved ejerskifte

 • Husk at afmelde betalingsservice.
 • Anvend kun indbetalingskort udskrevet i dit eget navn, og ikke i evt. tidligere ejers navn.
 • Ændring af skattebeløbet, der er forårsaget af matrikulære ændringer – køb og salg af arealer, vil først ske i skatteåret efter omvurdering. Det betyder, at køber og sælger selv må fordele ejendomsskattebeløb indtil da.

Har du spørgsmål til:

 • Beregning af ejendomsskat, kontakt : 5762 6306
 • Ejendomsvurdering, kontakt Vurderingsstyrelsen: 7222 1616
 • Opkrævning, rentetilskrivning, og indbetaling, kontakt Opkrævningen: 5762 6009
 • Lån til betaling af ejendomsskat, kontakt Opkrævningen: 5762 6009
 • Skorstensfejerafgift, kontakt Skorstensfejermesteren: 5767 0148
 • Renovation / renovationsgebyr, kontakt AffaldPlus 5575 0800

Spørgsmål vedrørende indefrysning af grundskyld

 • Generel oplysning om indefrysning af grundskyld

  Som boligejer har du siden 2018 muligvis fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder at du i årene 2018–2020 ikke har skullet betale en eventuel stigning i grundskylden, men først når du sælger din bolig. Den midlertidige ordning gælder hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. De ejendomme, hvor grundskylden stiger mindre end 200 kr., får derfor ikke indefrosset grundskyld.

  Indefrysningen er rente- og gebyrfri, og du kan på din årsopgørelse for kommunale ejendomsskatter for hvert år både se, hvor stort beløbet er for det pågældende år og samlet set. Lånet forventes også rente og gebyrfrit indtil 2024. På din ejendomsskattebillet, kan du kun se det årlige beløb for indefrysning af grundskyld - du kan finde dine tidligere ejendomsskattebilletter i eBoks.

  Indefrysningen af stigninger i grundskyld bliver i fremtiden frivillig, og du har mulighed for at framelde ordningen, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021. Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil, og du skal ikke gøre noget.

  Fra den 1. maj 2021 har du mulighed for at framelde dig ordningen ved at logge på borger.dk og søge på "indefrysning".

  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage.

  Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden.

   

  Når du sælger din bolig, skal hele det indefrosne beløb betales til kommunen. Opkrævningen udsendes automatisk til sælger.

   

  Fra den 1. maj 2021 kan man både tilmelde og framelde sig ordningen på www.borger.dk - du finder flere oplysninger ved at logge dig ind med NEM-ID under punktet "Du kan vælge at betale stigninger i din grundskyld"

   

 • Hvornår var ordningen gældende?

  Tvungen indfrysning af stigninger i grundskylden var automatisk gældende i årene 2018–2020. Den bliver nu ændret til en frivillig ordning, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021.

 • Hvem var ordningen gældende for?

  Hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. De ejendomme, hvor grundskylden stiger mindre end 200 kr., får derfor ikke indefrosset grundskyld.

 • Er der kommet renter på beløbet?

  Nej, indefrysningen fra 2018–2020 er rente- og gebyrfri og ordningen forventes fortsat frem til 2024.

 • Hvor kan jeg se beløbet?

  På din årsopgørelse for kommunale ejendomsskatter kan du se hvor stort beløbet er for det pågældende år og samlet set. På din ejendomsskattebillet kan du se den årlige indefrysning, hvis du vil se de tidligere års indefrysningsbeløb er din ejendomsskattebillet tilgængelig via eBoks hvis du ikke er frameldt digital post fra det offentlige.

 • Hvad skal jeg gøre hvis jeg vil beholde ordningen?

  Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil, og du skal ikke gøre noget.

 • Fortsætter ordningen med at være rentefri?

  Den tvungne indefrysning har været rentefri fra 2018–2020. Det forventes at denne ordning fortsætter.

 • Hvad skal jeg gøre hvis jeg vil betale min gæld?

  Hvis du vælger at framelde dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

  Fra den 1. maj 2021 kan man både tilmelde og framelde sig ordningen på www.borger.dk - du finder flere oplysninger ved at logge dig ind med NEM-ID under punktet "Du kan vælge at betale stigninger i din grundskyld"

 • Hvordan betaler jeg det beløb jeg skylder?

  Fra den 1. maj 2021 har du mulighed for at framelde dig ordningen og altså indbetale det duy skylder, og fremover betale eventuelle stigninger. 

  Det gøres på www.borger.dk - her finder flere oplysninger ved at logge dig ind med NEM-ID under punktet "Du kan vælge at betale stigninger i din grundskyld"

Spørgsmål omkring ejendomsskat

 • Hvem betaler ejendomsskat?

  Hvis du er boligejer, skal du betale ejendomsskat - også kaldet grundskyld.

 • Hvordan bliver min ejendomsskat beregnet?

  Ejendomsskatten bliver beregnet med en af Byrådet fastsat promille af grundværdien. Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget stand, vurderingen foretages af Vurderingsstyrelsen, og sker hvert andet år. Byrådet bestemmer grundskyldspromillen, når de vedtager det kommende års budget.

 • Hvem betaler jeg ejendomsskat til?

  Du betaler ejendomsskat til kommunen.

 • Hvornår skal jeg betale ejendomsskatten?

  I Ringsted kommune betaler du ejendomsskatten i 2 årlige rater – 1. februar og 1. august.

 • Kan jeg søge om lån til betaling af ejendomsskatter?

  Ja, hvis du er pensionist, efterlønsmodtager eller over 65 år, kan du søge om lån til betaling af ejendomsskatter.

  Du kan læse mere på siden om lån til betaling af ejendomsskatter

 • Indefrysningsordning for grundskyld 2018-2023

  I forbindelse med Regeringens boligudspil ”Tryghed for Boligejerne” er der indført en midlertidig indefrysningsordning som gælder fra 2018 – 2023. Lovgrundlaget for indefrysningsordningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Læs lov nr. 278.

  Ordningen fungerer på denne måde
  Hvis grundskylden er steget mere end 200 kr. pr. ejer, i forhold til 2017, giver kommunen lån til stigningen.

  Indefrysningen er automatisk, men fra 2. halvår 2021 har du mulighed for at vælge den fra. Hvis du ønsker at betale din allerede indefrosne grundskyld og fremtidige grundskyldsstigninger fra 2021-2023, kan du altså gøre det fra andet halvår af 2021.

  Hvis du vælger ikke at betale det indefrosne beløb i 2021-2023, løber der ikke renter på før 2024.

      
  Hvem er omfattet af indefrysningsordningen
  Ordningen omfatter ejere af fast ejendom. Er du omfattet, vil indefrysningsbeløbet fremgå af din ejendomsskattebillet, og i 2018 bliver indefrysningsbeløbet fratrukket i ejendomsskattens 2. rate.

  Sammen med ejendomsskattebilletten har du modtaget en orienteringsskrivelse, der giver en nærmere redegørelse for det ny tiltag.

  Hvordan fungerer låneordningen
  Ringsted Kommune opretter automatisk lånet, hvis der er en stigning i grundskylden, der er højere end kr. 200,00 pr. ejer. Hver ejer får sit eget lån, som ejeren hæfter personligt for. De efterfølgende år bliver stigningen i din grundskyld tilskrevet lånet. Hvert år får du tilsendt en opgørelse over den aktuelle saldo. Lånet opkræves automatisk, når ejendommen skifter ejer.

  Mere information
  Hvis du er interesseret i at læse mere om indefrysningsordningen, kan yderligere information hentes på Skatteministeriets hjemmeside.

Ejendomsvurdering, grundskyld og ejendomsværdiskat

Hvad er ejendomsværdiskat?

Ejendomsværdiskat skal betales af alle, der ejer en ejerbolig i Danmark eller udlandet. Skatten betales af den samlede værdi af din faste ejendom med grund og bygninger.

De fleste betaler automatisk ejendomsværdiskatten over trækprocenten på skattekortet. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på tilsendt girokort. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Nedslag i ejendomsværdiskatten

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

 • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
 • Boligen har været ubeboet i en periode.
 • Boligen har været delvist udlejet.
 • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
 • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter, hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

 • have fast bopæl her i landet
 • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten er på 0,47 procent (2021).

Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?

Du betaler grundskyld - også kaldet ejendomsskat - til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

 • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
 • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Ordning om indefrysning af stigninger i grundskyld

Som boligejer har du siden 2018 muligvis fået indefrosset en del af din grundskyld, dvs. ejendomsskat. Det betyder i praksis, at du i 2018-2020 ikke løbende har skullet betale en eventuel stigning i grundskylden. Det skal du først, når du sælger din bolig.

Fra andet halvår af 2021 er den midlertidige indefrysningsordning blevet gjort frivillig. Du kan derfor beslutte at betale eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom.

Kommunen indefryser stigninger i grundskyld

En indefrysning vil sige, at kommunen yder et lån til betaling af din eventuelle grundskyldsstigning, og at betalingen udskydes til et senere tidspunkt. Indefrysningen er rente- og gebyrfri. Kommunen indefryser årlige stigninger på mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. Hvis beløbet er lavere end det, betaler du det som en del af den samlede grundskyld. 

På dine ejendomsskattebillet og årsopgørelser over indefrosset grundskyld fra kommunen kommunale ejendomsskatter kan du både se, hvor stort det indefrosne beløb er for det pågældende år og samlet set. 

Når du sælger din bolig, skal hele det indefrosne beløb betales til kommunen. Det sker ved, at kommunen sender dig en opgørelse og en opkrævning.

Indefrysningsordningen må ikke forveksles med lån til betaling af ejendomsskat for pensionister. 

Hvis du har spørgsmål til indefrysningen af grundskyld, kan du kontakte kommunen.

Du kan vælge at betale stigninger i din grundskyld

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er pr. 1. maj 2021 ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du selv kan vælge at betale dine indefrosne grundskyldsstigninger. Det gør du ved at benytte selvbetjeningen.

Hvis du framelder dig ordningen

Hvis du framelder dig indefrysningen af grundskyldsstigninger, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det. 

Hvis du framelder dig ordningen, men fortryder

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Du har dog mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste ikke-forfaldne grundskyldsrate. Hvis du gør det, bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

Hvis du ikke framelder dig ordningen

Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom vil altså fortsat blive indefrosset. Indefrysningen vil også fremover være gebyr- og rentefri.  

Du kan framelde eller tilmelde dig det meste af året

Hvis du vælger at framelde dig indefrysningsordningen eller tilmelde dig den igen, kan du som udgangspunkt selv vælge, hvornår du gør det. Der vil dog være korte lukkeperioder i løbet af året:

 • fra grundskyldsopkrævningen bliver udsendt, til opkrævningen forfalder
 • ved den årlige beregning af grundskyld og udskrivning af ejendomsskattebilletter.

I disse tidsrum vil selvbetjeningen ikke være tilgængelig. I oversigten over dine ejendomme vil du blive oplyst om, hvornår du igen har mulighed for at fra- eller tilmelde dig. Hvis du ejer ejendomme i flere kommuner, kan du opleve, at du kan fra- eller tilmelde dig ordningen i én kommune, men ikke i en anden.  

Hvornår bliver din ejendom vurderet?

Vurderingsstyrelsen sender nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne i etaper fra den 1. september 2021. Enfamiliehuse bliver vurderet først, herefter forskellige andre typer ejerboliger – fx sommerhuse og lejligheder – og endelig erhvervsejendomme, leje- og andelsboliger.

Hvis du vil klage

Se, hvornår du kan klage over en ejendomsvurdering, på vurderingsstyrelsen.dk/klagevejledning.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

29.04.2021