Du er her

Ejendomsskat og vurdering

Her finder du information om din ejendomsskat og ejendomsvurdering

Ejendomsskattebilletten er tilgængelig i E-boks medio januar. Hvis du er fritaget for digital post, sendes ejendomsskattebilletten som almindelig post.

Der tilsendes ejendomsskattebillet til alle, der i henhold til Tinglysningen, er ejere af ejendommen. Den originale ejendomsskattebillet sendes til hovedejer,  medejere modtager en kopi.

Ejendomsskattebilletten – hvad opkræves?

 • Grundskyld – 24,74 promille – beregningsgrundlag fremgår af ejendomsskattebilletten
 • Renovation – beløb afhænger af art og tømningsfrekvens
 • Rottebekæmpelsesgebyr – lovpligtigt for alle ejendomme
 • Skorstensfejerafgift

Betaling

Betalingen sker i 2 rater, med forfald henholdsvis 1. februar og 1. august. Hvis ejendommen ikke er tilmeldt BetalingsService, fremsendes giroindbetalingskort til 1. rate særskilt, ca. den 20. måneden før betaling til hovedejer. Indbetalingskort til 2. rate sendes til hovedejer i juli, ca. 20 dage før forfaldsdato. Tilmelding til BetalingsService kan foretages i dit pengeinstitut.

Betaling fra udlandet:

 • SWIFT CODE: NDEADKKK – IBAN NR.: DK2220007230250500 – BANKKONTO: 2186 7230 250500.

Hvis beløbet ikke indbetales rettidigt, beregnes der 0,4 % i rente for hver påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdatoen.

Der opkræves et gebyr på kr. 250,- for hver rykkerskrivelse der fremsendes.

Betales ejendomsskatten fortsat ikke, vil kravet blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Eventuelle skyldige renter og gebyrer opkræves sammen med ejendomsskatten, på 1. rate efterfølgende år.

 

På "Mit Betalingsoverblik" kan du som privatperson få overblik over eventuelle mellemværender med Ringsted Kommune.

Du har mulighed for at betale regninger med betalingskort eller Mobilepay, tilmelde en betaling til Betalingsservice eller få en oversigt over dine betalinger eller gæld til Ringsted Kommune.

Gå til "Mit Betalingsoverblik"

 

Ved ejerskifte

 • Husk at afmelde betalingsservice.
 • Anvend kun indbetalingskort udskrevet i dit eget navn, og ikke i evt. tidligere ejers navn.
 • Ændring af skattebeløbet, der er forårsaget af matrikulære ændringer – køb og salg af arealer, vil først ske i skatteåret efter omvurdering. Det betyder, at køber og sælger selv må fordele ejendomsskattebeløb indtil da.

Har du spørgsmål til:

 • Beregning af ejendomsskat, kontakt : 5762 6306
 • Ejendomsvurdering, kontakt Vurderingsstyrelsen: 7222 1616
 • Opkrævning, rentetilskrivning, og indbetaling, kontakt Opkrævningen: 5762 6009
 • Lån til betaling af ejendomsskat, kontakt Opkrævningen: 5762 6009
 • Skorstensfejerafgift, kontakt Skorstensfejermesteren: 5767 0148

Spørgsmål omkring ejendomsskat

 • Hvem betaler ejendomsskat?

  Hvis du er boligejer, skal du betale ejendomsskat - også kaldet grundskyld.

 • Hvordan bliver min ejendomsskat beregnet?

  Ejendomsskatten bliver beregnet med en af Byrådet fastsat promille af grundværdien. Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget stand, vurderingen foretages af Vurderingsstyrelsen, og sker hvert andet år. Byrådet bestemmer grundskyldspromillen, når de vedtager det kommende års budget.

 • Hvem betaler jeg ejendomsskat til?

  Du betaler ejendomsskat til kommunen.

 • Hvornår skal jeg betale ejendomsskatten?

  I Ringsted kommune betaler du ejendomsskatten i 2 årlige rater – 1. februar og 1. august.

 • Kan jeg søge om lån til betaling af ejendomsskatter?

  Ja, hvis du er pensionist, efterlønsmodtager eller over 65 år, kan du søge om lån til betaling af ejendomsskatter.

  Du kan læse mere på siden om lån til betaling af ejendomsskatter

 • Indefrysningsordning for grundskyld 2018-2023

  I forbindelse med Regeringens boligudspil ”Tryghed for Boligejerne” er der indført en midlertidig indefrysningsordning som gælder fra 2018 – 2023. Lovgrundlaget for indefrysningsordningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Læs lov nr. 278.

  Ordningen fungerer på denne måde
  Hvis grundskylden er steget mere end 200 kr. pr. ejer, i forhold til 2017, giver kommunen lån til stigningen.

  Indefrysningen er automatisk, men fra 2. halvår 2021 har du mulighed for at vælge den fra. Hvis du ønsker at betale din allerede indefrosne grundskyld og fremtidige grundskyldsstigninger fra 2021-2023, kan du altså gøre det fra andet halvår af 2021.

  Hvis du vælger ikke at betale det indefrosne beløb i 2021-2023, løber der ikke renter på før 2024.

      
  Hvem er omfattet af indefrysningsordningen
  Ordningen omfatter ejere af fast ejendom. Er du omfattet, vil indefrysningsbeløbet fremgå af din ejendomsskattebillet, og i 2018 bliver indefrysningsbeløbet fratrukket i ejendomsskattens 2. rate.

  Sammen med ejendomsskattebilletten har du modtaget en orienteringsskrivelse, der giver en nærmere redegørelse for det ny tiltag.

  Hvordan fungerer låneordningen
  Ringsted Kommune opretter automatisk lånet, hvis der er en stigning i grundskylden, der er højere end kr. 200,00 pr. ejer. Hver ejer får sit eget lån, som ejeren hæfter personligt for. De efterfølgende år bliver stigningen i din grundskyld tilskrevet lånet. Hvert år får du tilsendt en opgørelse over den aktuelle saldo. Lånet opkræves automatisk, når ejendommen skifter ejer.

  Mere information
  Hvis du er interesseret i at læse mere om indefrysningsordningen, kan yderligere information hentes på Skatteministeriets hjemmeside.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

03.08.2020