Du er her

Husvild

Hvis du akut står på gaden uden adgang til bolig eller indkvartering, kan du søge om hjælp til midlertidig indkvartering.

Om midlertidig indkvartering

Hvis du er boligløs, og akut står helt uden tag over hovedet uden mulighed for anden bolig eller midlertidig indkvartering, kan du få hjælp til midlertidig indkvartering på forsorgshjem, vandrehjem, bed & breakfast eller lignende.

Du kan blive opkrævet egenbetaling for dit ophold. Det er en forudsætning for at modtage støtte til midlertidig indkvartering, at du er aktivt boligsøgende.

Vores målgruppe

Du er husvild, og kan som udgangspunkt få hjælp, hvis:

  • Du har mistet din bolig og akut står på gaden helt uden tag over hovedet, ex. på grund huslejerestance, ulovlig beboelse, eller at din bolig er uegnet til beboelse på grund af ødelæggelse, for eksempel brand, orkan eller forurening
  • Og du ikke har mulighed for at skaffe indkvartering midlertidig eller varigt i den akutte situation, ex. hos netværk, på vandrehjem/campingplads, leje af værelse – udgangspunktet er, at indkvartering også kan være uden for Ringsted Kommune

Du kan ikke få hjælp, hvis:

  • Du ønsker at flytte til et andet område i Ringsted Kommune, men mangler bolig, der hvor du ønsker at flytte til
  • Du flytter til Ringsted Kommune på grund af ex. arbejde eller uddannelse og mangler bolig
  • Du er tilmeldt en c/o adresse, hvor lejemålet ophører
  • Du bliver sat ud af dit fritidshus/sommerhus
  • Du ikke tager imod et tilbud om genhusning og dermed fraflytter et lejemål
  • Boligløsheden skyldes samlivsophør – udgangspunktet er, at du og din partner må bo sammen indtil anden bolig er fundet

Sådan får du hjælp

Hvis du er husvild kan du kontakte Myndighedsenheden, Team sociale opgaver.

Yderligere information

Hjælp til husvilde bevilliges efter Lov om Social Service §80. Loven ændres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

03.11.2020