Du er her

Krisecenter

Hvis du bliver udsat for- eller trues med psykisk eller fysisk vold fra din samlever eller din familie, kan du tilbydes midlertidigt ophold på et krisecenter.

Om krisecenter

Du kan indskrives på krisecenter, hvis du har akut behov for at komme væk fra dit hjem på grund af vold eller trusler om vold fra din samlever eller din familie. Du kan have dine børn med på krisecentret.

Under dit ophold på krisecenter, får du støtte og omsorg samt eventuelt sikret ophold, rådgivning og efterværn. Tilbuddet om støtte er individuelt og afhænger af, hvad du har brug for hjælp til. Der er egenbetaling under opholdet.

Vores målgruppe

Du kan få hjælp, hvis du har været udsat for vold eller trusler om vold. Volden kan både være fysisk og psykisk.

Sådan får du hjælp

Du kan selv henvende dig til krisecentret, og det er lederen på krisecentret, der afgør, om du kan optages.

Du kan finde en oversigt over Kvindekrisecentre i Danmark på Landsorganisationen af kvindekrisecentres hjemmeside.

Yderligere information

Tilbud om krisecenter ydes efter Servicelovens § 109. Loven opdateres løbende, og du kan finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Du kan også læse mere om serviceniveauet i den PDF iconpolitisk vedtagne kvalitetsstandard

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

18.05.2021