Du er her

Lån til betaling af ejendomsskatter mv

Her finder du information om lån til betaling af ejendomsskatter og tilslutningsafgift til kloak.

Under visse forudsætninger er det muligt at få et lån til at betale ejendomsskat og tilslutningsafgift til kloak (indefrysning af ejendomsskat).

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

•    Være fyldt 65 år eller modtage social pension, delpension eller efterløn.
•    Have fast bopæl i Danmark.

Du skal søge digitalt. Har du ikke mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp på Ringsted Bibliotek og Borgerservice, Tværallé 1-3.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv. på Borger.dk

Spørgsmål og svar om lånemuligheder

 • Hvornår er der frist for ansøgningen?

  • Ansøgning om lån fra 1. rate skal være kommunen i hænde senest d. 31. december.
  • Ansøgning om lån fra 2. rate skal være kommunen i hænde senest d. 30. juni.
 • Hvornår skal lånet betales tilbage?

  • Når ejendommen bliver solgt (helt eller delvist).
  • Når låntager flytter (der er særlige regler ved flytning til plejehjem eller institution).
  • Når låntager dør. Dog kan en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, overtage lånet.
 • Hvilke kriterier skal være opfyldt?

  • Du skal modtage folkepension, førtidspension, delpension eller efterløn.
  • Du skal have fast bopæl i Danmark.
  • Kommunen skal kunne tinglyse skadesløsbrev på kr. 80.000 som skal ligge inden for den seneste offentlige vurdering.
  • Ejendommen skal bebos af ejer eller dennes husstand.
 • Koster det noget at få lånet?

  • Det koster ikke noget. Tinglysningsafgiften betales af kommunen.
  • Lånet forrentes med en årlig rente, og renten tilskrives lånet én gang om året.
 • Kan jeg få lån til både mit hus og mit sommerhus?

  • Du har kun mulighed for at få lån til én ejendom.
 • Hvad kan jeg få lån til?

  • Ejerlejlighed, hus og sommerhus.
 • Kan lånet sættes i bero

  • Lånet kan godt sættes i bero.
 • Kan lånet forlænges?

  • Ja, hvis kommunen kan tinglyse yderligere skadesløsbrev på kr. 80.000 indenfor den offentlige ejendomsvurdering.
 • Kan der indbetales på lånet?

  • Det er altid muligt at betale et acontobeløb på lånet. Indbetalingen skal ske til kommunens bankkonto i Nordea. Reg.nr. 2186 konto nr. 7230250500. Ved betaling skal oplyses adresse eller cpr.nr. og "aconto E-lån".
 • Hvor kan jeg få mere at vide?

  • Ringe til Opkrævningen på tlf. 57 62 60 09.

Kontakt: Økonomi

Økonomi og Indkøb
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 61 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

16.09.2021