Du er her

Udskiftning af tage og vinduer

Her finder du information om, hvad du skal være opmærksom på, inden du udskifter tag og vinduer.

Kan jeg ændre udseendet af mit hus?

Ja, men du skal du være opmærksom på, at mange ejendomme i Ringsted Kommune er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, som fastsætter bestemmelser om bebyggelsens udformning og udseende.

Det betyder, at du skal søge tilladelse - også til arbejder, som normalt ikke kræver byggetilladelse.

Hvorfor findes disse bestemmelser?

Formålet med bestemmelserne er at gøre byen eller området smukkere, eller at bevare det, der er værd at bevare, og samtidig sikre os alle bedre by- og boligområder.

Hvilke bestemmelser gælder for min ejendom?

I alle lokalplaner er der bestemmelser om bebyggelsens udseende. Disse bestemmelser gælder både ved nybyggeri og om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse. Det kan være bestemmelser om hvilke materialer og farver, du må anvende, og om vinduer og døres udformning og materialer, f.eks. at der kun må isættes trævinduer.

Udgangspunktet i eksisterende byområder er altid bebyggelsens "oprindelige" udseende. Det vil sige den arkitektur og de materialer og farver den pågældende bygning havde, da den blev opført.

Hele bykernen og flere erhvervsområder er omfattet af en lokalplan, der bestemmer, at skilte og butiksfacader skal udformes efter nærmere retningslinjer. Disse retningslinjer giver samtidig råd og vejledning og kan bruges som inspiration også i de områder, som ikke er omfattet af lokalplaner.

I mange boligområder er der bestemmelser om hegn i skel og evt. bevaringsværdige træer. Sådanne bestemmelser har til formål at opnå eller bevare et områdes grønne karakter.

Bestemmelserne kan bl.a. handle om:

 • Udformning af tage herunder kviste, tagvinduer, skorstene og tagrender.
 • Udformning af vinduer, døre og porte, herunder materialer og farver.
 • Udformning af skilte og butiksfacader.
 • Udformning af facader, herunder behandling, materialer og farver.
 • Antenner og solfangere.
 • Beplantning, hegn og oplag.

Undersøg derfor - inden du går i gang med ombygning, udskiftning og lign. - hvilke bestemmelser der gælder for din ejendom.

Ringsted kommune har blandt andet bevarende bestemmelser i Lokalplan:

8 - Gyrstinge
13 - Område i Ringsted Bykerne
20 - Nørregade Øst
21-1 Ved Schandorphsvej
29 - Området med de røde tage k
33 - Dagmarsgade

Skal jeg efterisolere?

I Bygningsreglement 2010 (BR10) kapitel 7.4.2 er der energikrav for vinduer, som skal overholdes, når vinduerne udskiftes.

Her skal det nye vindue have et energitilskud på mindst -33 kWh/m² pr. år svarende til energimærke C eller bedre. Denne regel forventes strammet i 2015 til et mindste energitilskud på -17 kWh/m² pr. år svarende til energimærke B eller bedre, og til energimærke A (energitilskud mindst 0 kWh/m² pr. år) i 2020.

For tag, ydervægge mv. er der krav om, at rentable energibesparelser skal gennemføres, hvis arbejdet er et led i en renovering eller udskiftning. Herunder eksempelvis

 • Lægning af ny tagpapdækning i form af ny tagdug eller overpap på eksisterende tag.
 • Nyt tegltag eller tilsvarende.
 • Nyt stålpladetag oven på gammelt tag af tagpap eller fibercementplader.

Kravene til U-værdier er specificeret i BR10 kap. 7.4.2 stk. 1

Eksempler på ofte rentable renoveringsarbejder fra Bygningsreglementet (iht. SBI 2014:1)

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter, Byggesag

Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Telefontider fremgår til højre Book venligst tid for personlig betjening.

Tlf.: 57 62 63 00
 • Mandag13.00 - 15.00
 • Tirsdag13.00 - 15.00
 • Onsdag13.00 - 15.00
 • Torsdag13.00 - 15.00
 • Fredag11.00 - 13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

06.06.2021