Du er her

Danmarks Vildeste Kommune

Ringsted Kommune har tilmeldt sig konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune, og vi har brug for din hjælp.

Vi står midt i en naturkrise, hvor mange dyre- og plantearter er i risiko for at forsvinde. Arter uddør hurtigere end nogensinde før og alene i Danmark er mere end 340 arter uddøde siden 1850. 

En af de måder vi bedst kan stoppe tilbagegangen af dyr og planter, er ved at give plads til mere vild og urørt natur. Derfor deltager Ringsted Kommune i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Konkurrencen er en del af kampagnen ’Sammen om et VILDERE Danmark’, hvor hovedformålet er at højne biodiversiteten i Danmark. 

Der er heldigvis mange ting vi kan gøre for at give naturen en hjælpende hånd. Først og fremmest kan du luge 'ukrudt' ud af dit ordforråd. Derudover kan du holde igen med græsslåning og hækklipningen, lave et vildt hjørne i haven, lade grene og haveaffald blive liggende, eller være opmærksom på at plante hjemmehørende arter. Hvis vi er mange nok om at give plads til en vildere natur på vores arealer, store som små, så betyder det faktisk noget.

Her på siden kan du finde en masse tips og information om, hvordan du kan gavne biodiversiteten og give vilde arter bedre levevilkår. I videoen ovenfor fortæller Helle fra Vigersted, hvordan hun med simple tiltag har fået en masse forskellige planter og dyr i hendes villahave. Vi vil også anbefale dig at læse på Miljøministeriets hjemmeside på dkvild.dk. Her findes flere videoklip om, hvad du kan gøre i din egen have.

Hvad betyder biodiversitet? 

Når man taler om vild natur, møder vi ofte udtrykket biodiversitet. Biodiversitet er et udtryk for, hvor stor variation, altså hvor mange forskellige arter, af både planter, dyr og bakterier der findes i et område. Og det er det, vi ønsker at højne i Ringsted Kommune.

Registrer dine tiltag

Ringsted Kommune opfordrer både borgere, virksomheder og foreninger til at sende en beskrivelse og billeder af bidrag til at skabe mere vild natur. Alle indsendte bidrag deltager i en lodtrækning om 2 x 10.000kr. Penge som skal bruges til at lave endnu flere vilde tiltag. Der er en konkurrence både for borgere og for erhvev (virksomhed/organisation/forening). Løbende vil der blive samlet op på alle de vilde tiltag, som foregår rundt om i kommunen i fotos og beskrivelser. 

Indsend bidrag som virksomhed

Indsend bidrag som borger

Søg penge til dit projekt

Hvis du går rundt med en idé til et større projekt, kan du søge penge via Bæredygtighedspuljen, som i år er afsat til projekter, der gavner biodiversitet. Der er i alt 120.000kr. i puljen, og den kan søges af både private, organisationer, foreninger og virksomheder. Herved håber Ringsted Kommune at kunne hjælpe til med, at flere borgere får mere viden om biodiversitet, og hvad man selv, som borger, landmand, virksomhed, forening selv kan gøre for at hjælpe de trængte planter og dyr. 

Deadline for ansøgning er 15. oktober 2021

Søg tilskud til dit projekt

PDF icon Læs retningslinjer for Bæredygtighedspuljen

Inspiration til vild natur

 • Hvad kan du gøre i haven?

  Den afslappede - Haven gør selv arbejdet

  • Ingen gift eller gødning!
  • Lad gamle og døde træer stå eller ligge
  • Lad urter, mos og lignende indtage græsplænen

  Den lette - Giv en hjælpende hånd

  • Lav kvastbunke eller kvasthegn
  • Slå kun haven 2 gange om året (den første fra midten af april til midten af maj, den anden fra slutningen af august) og opsaml afklippet (vigtig for at fjerne næring)
  • Slå stier i haven (evt. med le eller kanttrimmer for at skåne de lave urters blomster)
  • Giv plads til vand, evt. i lave krukker eller nedgravede murerbaljer.
  • Sæt fuglekasser op
  • Lav bo til bierne
  • Lav en stenbunke i haven

  Den udvidet – På med arbejdshandskerne

  • Udskift plankeværk med vildt hegn i liguster- eller bøgehæk.
  • Skræl græsplænen af og enten udså blomsterblandinger med hjemmehørende arter eller lad planterne indfinde sig af sig selv (afhængig af jordbunden vil der enten opstå eng (næringsrig) eller slette (næringsfattig))
  • Leg ”stor græsser” i løbet af vinteren. Det betyder, du først skal beskære træer og buske på denne årstid. Lav derudover skrab, så jorden bliver blotlagt i spredte pletter i haven
  • Erstat befæstede flader med grønne flader (evt. med armering under i indkørslen)
  • Lav grønne tage (på skure, legehus o. lign.)

  Insekthotel

 • Liste med hjemmehørende arter

  Insekter har igennem tiden tilpasset sig til de planter der findes omkring dem. Det betyder, at mange af de eksotiske, smukke haveplanter vi kan købe i butikkerne, ikke er egnet som føde for insekterne. For eksempel er de fleste roser for lukkede i blomsterstanden til, at insekter kan nå ind til føden. Til gengæld vil hjemmehørende blomstrende urter, buske og træer tilbyder næring og pollen til insektlivet og insekterne vil have tilpasset sig til at leve af eller på den. Derfor er det vigtigt at gå efter hjemmehørende arter når man planter i sin have.

  Århus Universitet har udgivet et plantekatalog der giver et udførligt overblik over, hvilke planter, der er velegnede ikke bare i forhold til en udvalgt insektgruppe, men som generelt kan fremme og understøtte biodiversitet.

  Link til plantekatalog 

 • Hvor mange point scorer din have på biodiversitet?

  Før du går i gang med at forbedre biodiversiteten i haven, er det jo godt at få en en vurdering af, hvor mange levesteder for forskellige arter du allerede har. Derfor findes der er scorekort, hvor din have kan score op til 60 point. Samtidig kan du få idéer til, hvad du kan gå i gang med at forbedre .

  Find link til kort her. 

 • Guide til en vild have

  Fredericia Kommune har udgivet en guide, hvor du kan læse meget mere om hvordan du hjælper med at forhindre tilbagegang af dyr og planter.

  Guide til en vild have 

Kommunens egne vilde initiativer

 • Vi lader græsset gro

  De mange græsarealer behøver ikke blive slået som en golfbane. Hvis vi holder igen med græsslåning rummer arealerne et kæmpe potentiale som levested for en masse forskellige arter, til glæde for især insekterne. Rinsted Kommune har derfor ændret driften på flere arealer. Det betyder at tidspunkterne for slåning vil være forskellige. F.eks. bliver mange græsarealer kun slået en gang allerede i maj, mens andre bliver slået i juni, og nogen måske i efteråret.

 • Vi har fokus på hjemmehørende arter

  De fleste insekter vil være tilpasset til at leve af eller på planter fra lokalområdet og det giver derfor god mening at sørge for at fremme disse arter. Mange af de flotte blomster man kan købe i butikker og planteskoler er uden værdi for mange insekter. Når Ringsted Kommune sår blomster eller laver ny beplantning i f.eks. rabatter og øer bruges derfor primært hjemmehørende arter. Blomsterkrukkerne der pynter i rundkørslerne, er nu også med hjemmehørende arter.

 • Vi giver plads til levesteder i gamle træer og stubbe

  Ved fældning af træer i parkerne i byen, herunder vindfælder, lader vi stammerne blive liggende, såfremt de ikke er til gene færdsel og sikkerhed. Ved fældning af store træer, afsaves træet, så træstubben bliver højere. De gamle stubbe og stammer giver levesteder for en masse forskellige arter. Derudover indsamles afklip fra beskæring af buske til en bunke som bliver på området. Dette gavner pindsvin og andre dyr der søger ly.

  Træstub

 • Vi lader dyr græsse på store offentlige arealer

  Lysåbne, græssende arealer er over tid blevet reduceret i både størrelse og antal i hele Danmark som følge af at landbruget er rykket indendørs. Græssende dyr skaber forskellige mikroklimaer, og dyrenes fysiske forstyrrelse i jordbunden danner variation, hvilket giver et godt grundlag for en høj biodiversitet. Dyrenes slid på arealet blotlægger jorden, hvilket giver en fordel for arter, der ellers ikke ville kunne indfinde sig. I Ringsted Kommune er vi så heldige, at have store naturarealer som bliver afgræsset af køer, får og heste. Dyrene leveres af private dyreholdere. Ringsted Kommune etablerer til gengæld hegning, vand mm.

 • Vi formidler og skaber netværk om natur og biodiversitet

  Indsatsen for større biodiversitet handler i høj grad om at formidle viden og ændre holdninger til, hvordan byens grønne rum skal se ud. Kommunen har derfor fokus på at skabe dialog med virksomheder og borgere, ligesom vi afholder workshops med deling af inspiration, samt opsætter skilte for at fortælle borgere om tanken bag de grønne, gode initiativer.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

06.10.2021