Du er her

Friluftsliv

Der er rig mulighed for at dyrke et aktivt friluftsliv i Ringsted Kommune. Her er moser og åer. Søer og skove. Historiske minder og vandrestier, som bare venter på dit besøg

Skove i Ringsted Kommune

Hovedparten af skovene i Ringsted er private skove. Private skove er åbne for færdsel til fods og på cykel på skovveje og anlagte stier.  Du må ikke færdes i skovbunden udenfor stier og veje. Der er adgang fra kl. 6 om morgenen til solnedgang – hele året.

I de fleste offentlige skove må du også gerne færdes udenfor stier og veje. Og du må færdes der hele døgnet.

Når du færdes i skove, grønne områder eller parker, bør du tage hensyn til området og de gæster, som kommer efter dig. Ryd derfor op og smid dit affald i den nærmeste skraldespand.

Organiserede aktiviteter i private skove – spørg først

Hvis du vil afholde organiserede aktiviteter i privat skov, skal du have forudgående tilladelse fra skovejeren eller dennes repræsentant.

Dette gælder uanset deltagerantallet.

Du skal anmelde/have tilladelse til at afholde arrangementet, 14 dage før det annonceres.

Hvis du som medlem af en forening ønsker at afholde et arrangement – fx motionsløb eller motionscykling – skal du derfor først kontakte den private skov, hvor du ønsker at afvikle arrangementet.

På kortet kan du se hovedparten af de private skove i Ringsted Kommune samt kontaktoplysninger til ejeren. I ansøgningen til skovejeren skal du opgive skovens eller skovområdets navn.

Se større kort

Fortidsminder i Ringsted Kommune

Ringsted Kommune har en række fredede fortidsminder, du kan besøge. Det er især gravhøje, men også fortidsområderne Ridebanen og Voldstedet, som ligger ved Valsømaglevej ned til Haraldsted Sø, er et besøg værd.

Læs mere om fortidsminderne generelt

Læs mere om Ridebanen og Valsøgård

Kanotur på Susåen

På Susåen er der gode muligheder for kanosejlads. Susåen har sit udspring ved Tingerup Tykke og er Sjællands længste vandløb med sine 90 kilometer. Åen passerer den sydlige del af Ringsted Kommune, hvor den danner grænse til Næstved Kommune.

Eller via Næstved Kommunes hjemmeside

Tilladelser til udlejningsvirksomhed

Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner har udstedt tilladelser til udlejningsvirksomhed for sejlads på Susåen og Tystrup-Bavelse Søerne for sæsonen 2016-2021.

Der er givet 50 tilladelser til udlejningsvirksomhed af fartøjer til langturssejlads til henholdsvis Suså Kanoudlejning og KanoPaaSusaa og Broby Kanoudlejning.

Der er givet følgende tilladelser til udlejningsvirksomhed af fartøjer til timesejlads: 7 tilladelser hver til Suså Kanoudlejning, KanoPaaSusaa, Nåby Camping, Slusehuset og Broby Kanoudlejning.

Myndigheder, foreninger og private, der har en væsentlig interesse i afgørelserne, kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort.

Klager skal behandles i Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus. Vi får automatisk besked, når nogen klager. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.

De 4 ugers klagefrist betyder, at du skal godkende og videresende din klage til os i klageportalen senest den 29. marts 2016, som er 4 uger og 1 dag fra den dag afgørelsen er meddelt og offentligt bekendtgjort. Den ekstra dag skyldes at klagefristen falder i Påsken.

Se nærmere om klageregler og gebyr på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside

Du kan få flere oplysninger om afgørelserne i Næstved Kommune, Center for Miljø og Natur, Team Miljø på tlf. 5588 6150 eller e-mail

cmn@naestved.dk eller Ringsted Kommune, Teknik- og Miljøcenter, Team Natur og Land på tlf. 5762 6348 eller bhb@ringsted.dk.

Se også

Ud i naturen - Naturstyrelsen

Friluftsguiden

Skove og andre naturskønne områder i Ringsted Kommune

 • Mest for børn; Skovens træer

  ’Skovens træer’ er en lille opslagsbog om træer. For hvert træ kan du finde en fabel, fakta om træarten, tegninger af blade, blomster, frø og frugter samt 12 ideer til små aktiviteter - én for hver måned i året. Hæftet og aktiviteterne henvender sig til børn fra 0. til 9. klassetrin. Hæftet er udgivet af Naturstyrelsen i samarbejde med Skoven i Skolen og Dansk Skovforening.

  Læs mere i aktivitetshæftet

 • Årstidernes oplevelser i naturen

 • Allindelille Fredsskov

  Skoven er ejet af Danmarks Naturfond. Allindelille Fredsskov er en botanisk interessant lokalitet, som er fremkommet på den særlige kalkholdige jordbund. Der er mange sjældne plantearter, som kun ses få steder i Danmark.

  Vær opmærksom på, at det kun er tilladt at færdes på veje og stier pga. forekomsten af særlige sårbare planter.

  Læs mere i folderen om Allindelille Fredsskov

   

 • Benløse Skov

  Offentlig ejet skov. Benløse skov er en forholdsvis nyetableret skov, mens Benløse Byskov er plantet i 1999 og skoven ved Hjortemosegård er fra 2003. Skovene består overvejende af løvfældende træer.

   

   

 • Bidstrup Skovene

  Offentligt ejede skove. Det store midtsjællandske skovområde grænser op til Skjoldenæsholmskovene. En af de afmærkede rundture (blå rute) går også ind i Skjoldenæsholmskovene. Den gamle kongevej, Valdemarsvejen, fra Roskilde til Haraldsted går gennem skovområdet.

  Læs mere i folderen Bidstrup Skovene

 • Bringstrup Skov

  Bringstrup Skov er en forholdsvis nyanlagt skov. Skoven blev plantet i 1999. Træerne er nu så store, at området opleves som rigtig skov. Skoven består af mange forskellige arter af løvfældende træer og buske samt nogle stedsegrønne. Der er også et rigt dyreliv i skoven.

  Bringstrup skov er ejet af Bringstrup Menighedsråd, som også har stået for anlæg af skoven. Skoven ligger lige syd for Bringstrup by.

  Der er flere stier, som fører rundt i skoven, samt en lysning med bordebænkesæt og en sø.

  Læs mere om Bringstrup Skov

  Bringstrup Menighedsråd har også beskrevet skoven og dyrelivet i en folder.

  Læs mere i Menighedsrådets folder om Bringstrup Skov

 • Kærehave Skov

  Kærehave Skov er en privat ejet skov, hvor skovejeren i samarbejde med fonde, LAG, Dansk Skovforening og Ringsted Kommune har udviklet en lang række aktivitetsmuligheder, hvoraf mange også er egnet for handicappede. Der er bålhytter i skoven, naturfitnessbane og afmærkede ruter.

  Læs mere om skoven og aktivitetsmulighederne

 • Råen Skov

  I den sydlige del af Ringsted Kommune, nær Vetterslev, ligger Råen skov. Skoven er en privat skov, som hører under Sørup Avlsgård. Råen ligger smukt ned til Suså-dalen. Skoven er rig på fortidsminde i form af rundhøje fra Oldtiden.

  Læs mere i folderen om Råen Skov
   

 • Skjoldenæsholm skov

  Privat skov. Skjoldenæsholm skovene ligger i det kuperede dødislandskab som er skabt under sidste istid. Sjællands næsthøjeste punkt (121,3 m over havet), er Gyldenløveshøj inde i skoven. På Gyldenløveshøj er opsat et mindesmærke for frihedskæmpere, som faldt under 2. verdenskrig.

  Læs mere i folderen om Skjoldnæsholm Skovene

   

 • Store Bøgeskov

  Privat skov med udvidede adgangsmuligheder. Det er tilladt at køre med bil gennem skoven på den skovvej, som fører frem til Springkilden. Store Bøgeskov er som navnet antyder en skov domineret af store, gamle bøgetræer med en alder på op til 250 - 300 år. Skoven grænser ned til Gyrstinge sø. Ved søbredden er den kendte Springkilde.

  Læs mere i folderen om Store Bøgeskov

   

 • Vrangeskov

  Offentligt ejet skov. Skoven er kendt for sine krogede (vrange) bøge.

  Læs mere i folderen om Vrangeskov

 • Hagbard og Signes høj

  Sagnet om den norske kongesøn Hagbard og den danske prinsesse Signe, som ikke kunne få hinanden på grund af strid mellem de to familier og derfor gik i døden sammen, knytter sig til dette sted.

  Læs mere i folderen om Hagbard og Signes høj

   

   

 • Knud Lavard Pilgrimsrute

  Den 11 km lange pilgrimsrute fra Sct. Knuds kirke til Knud Lavards kapel er den ældste efter-reformatoriske pilgrimsrute i Danmark. Langs pilgrimsruten er der opstillet vejkrucifiks og statuetter. Disse ses langs Holbækvej.

  Læs mere i folderen om Knud Lavard Pilgrimsruten

 • Ringsted Kasernepark

  Tæt på det centrale Ringsted ligger det gamle kaserneområde, som i dag er omdannet til et nyt, eksklusivt boligområde i nær kontakt med det grønne område Ringsted Kasernepark. I kaserneparken er der 60 hektar naturprægede omgivelser og 5 km sti, så der er gode muligheder for at gå en tur efter arbejdstid eller tage på tur med familien. Der er 6 bord bænkesæt og flere bænke.

  Læs mere i folderen om Ringsted Kasernepark

   

 • Ringsted Åsti

  Stien langs Ringsted Å er et yndet udflugtsmål. Det er ikke uden grund, for her kan man tæt på Ringsted by opleve en nærmest utæmmet natur langs åen. Fugle og råvildt har også fundet ud af, at der her er fredfyldt at være. Hvis du er heldig kan du måske se isfuglen i lav flugt langs åen. Åstien følger åens forløb. Da stien ligger lavt, kan den være oversvømmet i perioder med høj vandstand i åen. Der er opstillet 12 bænke langs åstien. Ved Havemøllevej er der mulighed for at parkere med biler og starte sin vandretur her. Der er desuden en handicapvenlig fiskeplatform nær Havemøllevej.

  Læs mere i folderen om Ringsted Åsti

  Oplev naturen i å-dalen og de kulturelle seværdigheder undervejs på disse to rundture som er på henholdsvis 3,4 og 4,1 km.

   Rundtur på 3,4km med udgangspunkt fra Torvet

   Rundtur på 4,1km med udgangspunkt ved Klostermarkskirken

   

 • Rosengårdstien

  Landskabet omkring Vigersted og Kværkeby gemmer på spændende historier og en rig og varieret natur, som kan opleves på den 7 km lange vandretur, der bl.a. fører forbi Kværkeby mose og gennem en del af Humleore skov.

  Den nye sti er afmærket med blå skilte, så man kan se, at man er på rette vej. Der er også opsat informationstavler 5 steder langs ruten.

  Navngivningen af den nye sti har hentet inspiration i navnet på den store hovedgård Rosengaarden i Kværkeby. Stien går bl.a. gennem Magleholm skov, som tilhører Rosengaarden.

  Læs mere i folderen om Rosengårdstien

   

 • Ringsted Oplevelsessti

  Ringsted Oplevelsessti er en aktivitetssti på godt 25 km. Stien er en vandre-, løbe,- cykel,- og aktivitetssti, og langs stien er der blandt andet sheltre, bålpladser, informationstavler og træningsredskaber, der giver mulighed for motion, læring, fordybelse og leg. Der vil også være borde/bænke og udsigtspunkter på nøglelokaliteter.

  Langs stien er der knap 100 aktiviteter, oplevelser og seværdigheder. Læs meget mere om dem, se kort mm. i den gratis app, som du kan finde i Google Play og AppStore. Appen hedder blot "Ringsted Oplevelsessti".

  Du kan også læse lidt mere om Ringsted Oplevelssti her på Ringsted Kommunes hjemmeside.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

18.08.2020