Du er her

Ringsted Oplevelsessti

Ringsted Oplevelsessti er en aktivitets- og natursti på ca. 25 km. Dele af stien er allerede klar til brug, og hele stien er færdig i efteråret 2017.
 • Efterår på Ringsted Oplevelsessti

  Et stykke på ca. 8 km af Ringsted Oplevelsessti er allerede klar til brug. Her er det på Haraldsted Søs nordlige bred.

Ringsted Oplevelsessti er en aktivitetssti på i alt 25 km, og den gør Ringsted Kommunes natur lettilgængelig for alle. 

Stien går gennem vidt forskellige landskaber, og langs stien er der 75 oplevelser, aktiviteter og seværdigheder.

Hovedformålet ved oplevelsesstien er at forbedre adgangen til naturen og skabe bedre mulighed for udendørsaktiviteter for alle Ringsted Kommunes borgere. Undervejs i stiforløbet lægges der vægt på formidling af blandt andet kulturhistoriske steder, natur og geologi.

Det færdige stykke går fra Roskildevej og vestover langs Haraldsted Søs nordlige bred frem til Vestdæmningen.

Vil du ud at gå på Ringsted Oplevelsessti allerede nu, kan du parkere bilen på Haraldstedvej 130 ved det gamle traktørsted i Vrangeskov.

Ringsted Oplevelsessti er tænkt som en vandre-, løbe,- cykel,- og aktivitetssti, der skal inspirere til at komme ud i naturen. Langs stien etableres forskellige faciliteter, der giver mulighed for motion, læring, fordybelse og leg. Der vil også være borde/bænke, infotavler, udsigtspunkter og udendørs fitnessredskaber på nøglelokaliteter.

Se kortet over Ringsted Oplevelsesstis forløb:

Kort over Ringsted Oplevelsessti

Stiforløbet

Ringsted Oplevelsessti starter i øst ved grænsen til Køge Kommune. Fra Udløbet ved Dyndet føres stien gennem Humleore Skov og videre langs mosen mellem Vigersted og Kværkeby, gennem Værkevad og under Roskildevej frem til Haraldsted Sø.

Stien forsætter langs Haraldsted Søs nordlige bred gennem Vrangeskov og til dæmningen på vestsiden af Haraldsted Sø.

Fra dæmningen føres stien frem til Holbækvej ved Lille Svenstrup. Herfra følges det nuværende stiforløb langs med Ringsted Å ned gennem ådalen og frem til Høm Mølle.

Læs mere om Ringsted Oplevelsessti hos Visit Ringsted.

Bred involvering

Den brede folkelige forankring er en hjørnesten i projektet. De frivillige borgere er med til at skabe sammenhængene og ejerskab mellem projektet og de lokale kræfter via foreninger og institutioner.

Derudover vil de have en aktiv rolle i indsamling af viden om stiens lokale seværdigheder og specielle steder.

Den folkelige opbakning har også resulteret i, at foreningen ”Oplevelsesstiens venner” er blevet etableret. Oplevelsesstiens Venner er etableret for at fremme kendskabet til Ringsted Oplevelsessti.

Læs mere om foreningen "Oplevelsesstiens Venner".

Første del åbnede i august 2015

Første del af Ringsted Oplevelsessti blev indviet den 24. august 2015. Den anden delstrækning åbnede sidst i oktober 2016, og det fulde stiforløb er færdiggjort til efteråret 2017.

Ringsted Oplevelsessti har fået støtte fra Nordea-fonden og fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

          

Ringsted Oplevelsessti oplysninger

 • Naturværdier

  Adgangen til naturen bliver mere tilgængelig

  Ringsted Kommune rummer rig og varieret natur. Og Ringsted Oplevelsessti gør naturen mere tilgængelig for flere mennesker.

  Stiforløbet går gennem store gamle og velplejede skove som Humleore og Vrangeskov. Skovene rummer meget varieret natur med åben bøgeskov, egeskov, granskov mv. og ikke mindst åbne enge og lysninger.

  I skovstrækningerne kan du møde mange forskellige træarter, buske og blomster. I Vrangeskov er der både blå, gul og hvid anemone.

  Også store eng- og mosearealer kan du stifte bekendskab med undervejs på ruten, og på lange strækninger går stien gennem ådale eller følger åløb, der alle leverer vand til Susåen.

  Flere steder støder man også på Køge Ås og grusholdige bakker, et levn fra den intensive grusgravning, der tidligere var i området.

  Du kan også få unikke dyreoplevelser, da du kan være heldig at se både havørne, glenter, dåvildt, råvildt og smukke sommerfugle.

  Eksempler på naturopleveser:

  • Forskellige træsorter i Vrangeskov
  • Overnatning i et af de to sheltre
  • Lystfiskeri
  • Sjældne planter
  • Sjældne fugle og dyr
  • Geocaching
  • Bålpladser og bålhytter
 • Kulturværdier

  Kulturen er en del af oplevelsen

  På den færdige Oplevelsessti kan du ikke undgå at høre historiens vingesus.

  Ikke mindst de gamle voldanlæg fra middelalderen vil være en stor oplevelse for mange, ligesom egnens kirker vil være et besøg værd.

  Også historien om de helt nye og de gamle jernbaneanlæg er interessante. Flere steder føres Oplevelsesstien under de gamle jernbanetunneller.

  Du kan også lære mere om vandforsyningen til København, der siden 1960'erne har fået vand fra området via store pumpeanlæg, rørføringer og overfladevand fra Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø.

  Og der vil blive mulighed for at få information om tørvegravningen, der under både 1. og 2. verdenskrig var en væsentlig indtægtskilde for Ringstedegnens borgere.

  Eksempler på kulturoplevelser:

  • Tvillingehøje ved Værkevad
  • Skydebanen. Den eksisterende og den tidligere, der blev benyttet under 2. verdenskrig
  • Voldstedet ved Haraldsted Sø. Ridebanen fra før middelalderen
  • Nedkastninger ved Vrangeskov under 2. verdenskrig
  • Knud Lavards Kapel ca. 1150
  • Vandindvinding. Historien om Københavns Vandforsyning ca. 1960-2014
  • Høm Mølle med stemmeværk
 • Aktivitetsmuligheder

  Motion og aktivitet for alle

  Alle aldersklasser kan få glæde af Ringsted Oplevelsessti. Der vil være mulighed for at løbe, cykle, dyrke skovfitness, gå stavgang og meget mere.

  Ikke mindst vil der være mulighed for at lære at cykle på en særlig bane, uden at børnene kommer i nærheden af den farlige trafik.

  Kun meget få steder er der krydsninger af trafikerede veje.

  Efter løbeturen er der et par steder mulighed for strækkeøvelser og træning i minitrænings-pavilloner.

  Mountain-bikerne er der også tænkt på. Her er der allerede anlagt en krævende rute på ca. 3,5 km i Vrangeskov i samarbejde med Naturstyrelsen.

  Eksempler på motions-aktiviteter:

  • Balancebane for børn
  • Udendørs træningspavilloner
  • Hulebygning for børn med rafter og grene
  • Bådebro til kano- og kajakisætning
  • Mountainbike-rute
  • Lær at cykle-bane
 • Geologiske værdier

  De geologiske landskaber

  Ringsted Oplevelsesstis 25 km indeholder mange forskellige geologiske variationer.

  Ruten starter ovenpå Køge Ås ved Udløbet i Humleore Skov. Køge Ås er Danmarks længste ås skabt af smeltevandsaflejringer under en gletsjer i istiden. Åsen kan følges helt frem til Haraldsted Sø.

  Lange strækninger af stien kommer gennem vådområder med åer og moser, gennem bakkelandskaber, ådale og langs Haraldsted Sø og langs Ringsted Å.

  Haraldsted Sø er en del af tunneldalen mellem Åmosen og Køge. Ringsted Oplevelsessti følger søen, der er 6 km lang og 300–600 meter bred. Visse steder er der 10 meter høje skrænter ned til søen. Søbassinet er 5–6 meter dybt med to huller ned til 11 meters dybde.

  Eksempler på geologiske oplevelser:

  • Haraldsted Sø
  • Værkevad råstofområde. Registreret graveområde i Region Sjælland
  • Ådale
  • Køge Ås
  • Moseområder
  • Bakkelandskaber
 • Trafiksikker sti

  En rekreativ trafiksikker sti

  Oplevelsesstien er en rekreativ natursti gennem Ringsted Kommune, der afkorter cykelvejene til Ringsted og Benløse fra flere landdistrikter og er med til at øge trafiksikkerheden og give mange flere lyst til at benytte cyklen som et naturligt transportmiddel.

  På hele den 25 km lange Ringsted Oplevelsessti vil der kun være fire vejkrydsninger over mindre veje. Stien vil være fælles med Kildevej ca. 600 meter. Kildevej er minimalt trafikeret, og her vil der blive foreslået max. 40 km for gennemgående trafik.

  Underføring under Roskildevej er planlagt i den eksisterende tunnel, hvor Vigersdal løber under vejen.

  For cyklister fra Vigersted, Haraldsted, Ringsted Mark og Høm vil der være kortest vej til Ringsted via Oplevelsesstien. Ligesom alle cyklister, der vil benytte de mange faciliteter i Vrangeskov, vil kunne komme hertil via den trafiksikre Oplevelsessti. Dette gælder også cykeltrafik til roklub og fiskeklub.

  Langs den 25 km lange rute vil der være parkeringsmuligheder for biler.

 • Samarbejdspartnere

  Projektet realiseres i et tæt samarbejde mellem følgende aktører:

  Stigruppen (frivillige ildsjæle)

  Naturstyrelsen, Vestsjælland

  LAG Ringsted

  Ringsted Kommune

  Nordea-fonden har støttet med 4,5 millioner kroner.

  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har støttet med 4 millioner kroner

  Lodsejere

  Landsbyforum

  Foreningen "Oplevelsesstiens Venner"

  Lokalråd

  Lokale foreninger f.eks. RIMO, DOF, eller institutioner

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00

Sidst opdateret

31.08.2017