Du er her

Tilskud og puljer

Her finder du information om Ringsted Kommunes forskellige puljer, puljernes formål og mulighederne for at søge tilskud fra de enkelte puljer.

Ringsted Kommune har en række puljer, du kan søge midler fra til forskellige formål. Når du skal søge tilskud til frivillige organisationer, kan du vælge mellem flere forskellige puljer.

Puljerne har forskellige formål og forskellige målgrupper. Kravene til ansøgningerne er også forskellige.

Du kan læse mere om hver enkelt pulje og de krav, der knytter sig til den enkelte pulje nedenfor.

Ud over de kommunale puljer, er der også mange foreninger, der søger midler fra andre fonde og puljer. Ringsted Kommune har lavet en aftale med online portalen fonde.dk, således at alle foreninger i kommunen kan få to adgange. Du finder tilmeldingsformular og yderligere oplysninger på siden For foreninger.

Har du spørgsmål, eller brug for hjælp og vejledning kan du kontakte en af medarbejderne i Team Fritid og Frivillighed:

Flemming Beck Christensen, tlf. 57 62 62 43, mail: flbc@ringsted.dk
Marianne Olesen, tlf. 57 62 62 42, mail: maro@ringsted.dk
Trine Testmann, tlf. 57 62 62 44, mail: trte@ringsted.dk

Oplysninger om forskellige puljer

 • Udviklingspuljen

  Foreninger, godkendt under folkeoplysningsloven, frivillige organisationer, selvorganiserende grupper og enkeltpersoner samt institutioner, hjemmehørende i Ringsted Kommune, kan søge puljen.

  Du kan læse mere om retningslinjer for puljen i folderen PDF icon Retningslinjer for puljeansøgninger under Folkeoplysningsrådet

  Der er løbende ansøgningsfrist til puljen.

  Der ansøges ved at sende en mail til flbc@ringsted.dk

   

 • Puljen udstyr og rekvisitter

  Alle foreninger, der er godkendt under Folkeoplysningslovens område 1 og 2 (idræt, uniformerede korps, øvrige foreninger og voksenundervisning (aftenskoler)), kan søge puljen.

  Du kan læse mere om retningslinjer for puljen i folderen  PDF icon Retningslinjer for puljeansøgninger under Folkeoplysningsrådet

  Der er løbende ansøgningsfrist til puljen.

  Der ansøges ved at sende en mail til flbc@ringsted.dk

   

 • Puljen projekter

  Alle foreninger, der er godkendt under Folkeoplysningslovens område 1 og 2 (idræt, uniformerede korps, øvrige foreninger og voksenundervisning (aftenskoler)), kan søge puljen.

  Du kan læse mere om retningslinjer for puljen i folderen  PDF icon Retningslinjer for puljeansøgninger under Folkeoplysningsrådet

  Der er løbende ansøgningsfrist til puljen.

  Der ansøges ved at sende en mail til flbc@ringsted.dk

   

 • Puljen Aktiviteter for børn og unge

  Alle foreninger, der er godkendt under Folkeoplysningslovens område 1 og 2 (idræt, uniformerede korps, øvrige foreninger og voksenundervisning (aftenskoler)), kan søge puljen.

  Du kan læse mere om retningslinjer for puljen i folderen PDF icon Retningslinjer for puljeansøgninger under Folkeoplysningsrådet

  Der er løbende ansøgningsfrist til puljen.

  Der ansøges ved at sende en mail til flbc@ringsted.dk

   

 • Lokaletilskud

  Foreninger og aftenskoler, der på forhånd har fået godkendt lokaleleje, kan søge lokaletilskud.

  Der er ansøgningsfrist den 1. februar, og foreningerne får tilsendt ansøgningsskemaer direkte i december.

  Der er løbende ansøgningsfrist for voksenundervisningsskolerne (aftenskoler).

   

 • Medlemstilskud

  Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kan søge medlemstilskud.

  Der er ansøgningsfrist den 1. februar, og foreningerne får tilsendt ansøgningsskemaer direkte i december.

   

 • Undervisningstilskud

  Godkendte voksenundervisningsskoler (aftenskoler) under Folkeoplysningsloven kan bevilges undervisningstilskud.
  I perioden 2019 - 2022 udbetales der tilskud til undervisning udfra sidst afsluttet regnskabsår holdt op imod det bevilgede budget til området.

  Nye voksenundervisningsskoler skal søge om godkendelse og om tilskud til det kommende kalenderår senest 1. oktober.

   

 • § 18-midler: Frivilligt socialt arbejde

  Alle organisationer, foreninger og grupper af borgere kan søge midler til støtte til aktiviteter, der fremmer den sociale indsats for borgere i kommunen.
  I 2021 er der 350.000 kr. til uddeling.

  Læs mere om hvilke aktiviteter der gives tilskud til, og hvad frivilligt socialt arbejde i vejledningen, inden ansøgningsskemaet udflydes. 
  Vejledningen findes her:  PDF icon Vejledning om §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde

  OBS. Der er midlertidige lempelser som følge af coronakrisen. Disse findes her: PDF icon Midlertidige lempelser til retningslinjer §18

  Ansøgninger kan indsendes hele året, og de behandles løbende.

  Ved ansøgning skal der anvendes et ansøgningsskema, der findes her: Fil Ansøgningsskema §18

  Se et eksempel på et udfyldt ansøgningsskema her: PDF icon Eksempel på udfyldt ansøgningsskema

 • Intern markedsføringspulje

  Folkeoplysende og sociale foreninger, hjemmehørende i Ringsted Kommune, kan bevilges midler til aktiviteter og arrangementer.
  Læs vejledningen og find ansøgningsskemaet her: Fil Vejledning og ansøgningsskema til intern markedsføringspulje

  Der er løbende ansøgningsfrist til puljen.

  Der ansøges ved at sende en mail til flbc@ringsted.dk

   

 • Kultur i landområderne

  Foreninger, forsamlingshuse, kulturinstitutioner, enkeltpersoner/ grupper eller andre, der ønsker at arrangere en lokal kulturaktivitet.

  Du kan læse retningslinjerne for støtte til kultur i landområderne  PDF icon retningslinjer støtte til kultur i landområderne

  Der er 3 ansøgningsfrister årligt: 15. januar, 15. maj og 15.oktober.

  Ved ansøgning skal der anvendes Fil Ansøgningsskema

 • Teater til halv pris

  Virksomheder, foreninger, privatskoler, efterskoler m.fl. kan søge om tilskud til professionelle teaterforestillinger, der er godkendt til refusion.

  Læs mere på  Teater til halv pris

   

 • Temaudviklingspuljen - Udviklingsmidler til lokalområderne

  Byrådet har afsat budget til ”Udviklingsmidler til landområderne”.

  Under "Se også" til højre på siden kan du læse mere ved at benytte linket "Liv i landdistrikterne" eller læs mere om udviklingsmidlerne på Landsbyforums hjemmeside.

 • Bæredygtighedspuljen (Understøtter vild natur i 2021)

  Da vi arbejder for at skabe større bevidsthed om miljøet, har vi oprettet en Bæredygtighedspulje på 100.000 kr. årligt. Den uddeles én gang årligt. Så hvis du har en idé til et godt projekt med fokus på miljø og klima, inklusive folkesundhed, er Bæredygtighedspuljen en mulighed for at søge støtte til at realisere projektet.

  I 2021 er bæredygtighedspuljen afsat til projekter der gavner biodiversitet. Der er i alt 120.000 kr. i puljen, og den kan søges af både private, organisationer, foreninger og virksomheder. Herved håber kommunen på bidrage til, at flere borgere får mere viden om biodiversitet, og hvad man selv kan gøre, som borger, landmand, virksomhed eller forening, for at hjælpe de trængte planter og dyr.

  Der er ansøgningsfrist d. 15. oktober. 

  Ansøgningsskema

  Læs retningslinjer for Bæredygtighedspuljen

 • Pulje til børns fritidsaktiviteter

  Byrådet har afsat en pulje på kr. 200.000 om året til støtte til børns fritidsaktiviteter. Puljen skal søges af forældrene, men foreningerne kan være behjælpelige. Der er en række kriterier, som skal opfyldes for at få tilskud, og støtten tildeles ude på den enkelte skole.

  Yderligere information om puljen

 • Ildsjælepulje til Ringsted Benløse området

  Foreninger, herunder grundejerforeninger og beboerforeninger, samt interessefælleskaber i Ringsted By og Benløse området kan søge tilskud fra Ildsjælepuljen.

  Formålet med puljen er at tilskynde lokale aktører til at gennemføre aktiviteter og projekter, der styrker det lokale engagement og initiativ i Ringsted by og Benløse.

  Puljen er afsat i 2021, og der er kr. 200.000 til uddeling.

  Læs mere om hvad der kan gives tilskud til i retningslinjerne inden ansøgningsskemaet udfyldes.

  Retningslinjerne findes her: PDF icon Retningslinjer for Ildsjælepulje til Ringsted Benløse området

  Næste ansøgningsfrist er 1. oktober  2021, og der skal anvendes ansøgningsskema. Der kan vedlægges bilag sammen med ansøgningsskemaet. Der er 100.000 kr. tilbage i puljen til uddeling.

  Ansøgningsskema findes her: Fil Ansøgningsskema Ildsjælepulje 2021

 • Mikropulje til kunst

  Formålet med puljen er at fremme produktionen af kunst der forholder sig bevist til konteksten, sine materialer eller medie. Projektet skal som udgangspunkt gennemføres i Ringsted Kommune.

  Der er afsat 40.000 kr. pr. år og der kan max. uddeles 20.000 kr. pr. ansøgningsfrist.

  Læs mere om hvad der kan bevilges tilskud til i retningslinjerne.

  Retningslinjerne findes her: PDF icon mikropulje_retningslinjer.pdf

  Ansøgningsfrist er den 6. januar og den 6. juni. Der anvendes ikke ansøgningsskema.

Kontakt: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 82 00
 • Mandag11.00-15.00
 • Tirsdag11.00-15.00
 • Onsdag11.00-15.00
 • Torsdag11.00-15.00
 • Fredag11.00-13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

03.09.2021