Du er her

Tilskud og puljer

Her finder du information om Ringsted Kommunes forskellige puljer, puljernes formål og mulighederne for at søge tilskud fra de enkelte puljer.

Ringsted Kommune har en række puljer, du kan søge midler fra til forskellige formål. Når du skal søge tilskud til frivillige organisationer, kan du vælge mellem flere forskellige puljer.

Puljerne har forskellige formål og forskellige målgrupper. Kravene til ansøgningerne er også forskellige.

Du kan læse mere om hver enkelt pulje og de krav, der knytter sig til den enkelte pulje nedenfor.

Har du spørgsmål, eller brug for hjælp og vejledning kan du kontakte en af medarbejderne i Team Fritid og Frivillighed:

Flemming Beck Christensen, tlf. 57 62 62 43, mail: fbc@ringsted.dk
Marianne Olesen, tlf. 57 62 62 42, mail: maro@ringsted.dk
Trine Testmann, tlf. 57 62 62 44, mail: trte@ringsted.dk

Oplysninger om forskellige puljer

 • Udviklingspuljen

  Foreninger, godkendt under folkeoplysningsloven, frivillige organisationer, selvorganiserende grupper og enkeltpersoner samt institutioner, hjemmehørende i Ringsted Kommune, kan søge puljen.

  Du kan læse mere om retningslinjer for puljen i folderen Retningslinger for puljer og tilskud under Folkeoplysningsrådet

  Der er løbende ansøgningsfrist til puljen.

  Der ansøges ved at sende en mail til fbc@ringsted.dk

   

 • Puljen udstyr og rekvisitter

  Alle foreninger, der er godkendt under Folkeoplysningslovens område 1 og 2 (idræt, uniformerede korps, øvrige foreninger og voksenundervisning (aftenskoler)), kan søge puljen.

  Du kan læse mere om retningslinjer for puljen i folderen  retningslinjer for puljeansøgninger

  Der er løbende ansøgningsfrist til puljen.

  Der ansøges ved at sende en mail til fbc@ringsted.dk

   

 • Puljen projekter

  Alle foreninger, der er godkendt under Folkeoplysningslovens område 1 og 2 (idræt, uniformerede korps, øvrige foreninger og voksenundervisning (aftenskoler)), kan søge puljen.

  Du kan læse mere om retningslinjer for puljen i folderen  retningslinjer for puljeansøgninger

  Der er løbende ansøgningsfrist til puljen.

  Der ansøges ved at sende en mail til fbc@ringsted.dk

   

 • Puljen Aktiviteter for børn og unge

  Alle foreninger, der er godkendt under Folkeoplysningslovens område 1 og 2 (idræt, uniformerede korps, øvrige foreninger og voksenundervisning (aftenskoler)), kan søge puljen.

  Du kan læse mere om retningslinjer for puljen i folderen  Retningslinger for pulje og tilskud under Folkeoplysningsrådet

  Der er løbende ansøgningsfrist til puljen.

  Der ansøges ved at sende en mail til fbc@ringsted.dk

   

 • Lokaletilskud

  Foreninger og aftenskoler, der på forhånd har fået godkendt lokaleleje, kan søge lokaletilskud.

  Der er ansøgningsfrist den 1. februar, og foreningerne får tilsendt ansøgningsskemaer direkte i december.

  Der er løbende ansøgningsfrist for voksenundervisningsskolerne (aftenskoler).

   

 • Medlemstilskud

  Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kan søge medlemstilskud.

  Der er ansøgningsfrist den 1. februar, og foreningerne får tilsendt ansøgningsskemaer direkte i december.

   

 • Undervisningstilskud

  Godkendte voksenundervisningsskoler (aftenskoler) under Folkeoplysningsloven kan bevilges undervisningstilskud.
  I perioden 2019 - 2022 udbetales der tilskud til undervisning udfra sidst afsluttet regnskabsår holdt op imod det bevilgede budget til området.

  Nye voksenundervisningsskoler skal søge om godkendelse og om tilskud til det kommende kalenderår senest 1. oktober.

   

 • § 18-midler: Frivilligt socialt arbejde

  Alle organisationer, foreninger og grupper af borgere kan søge midler til støtte til aktiviteter, der fremmer den sociale indsats for borgere i kommunen.I 2019 er der 325.000 kr. til uddeling.

  Læs mere om, hvilke aktiviteter der gives støtte til, i  PDF icon Vejledning til ansøgning om §18 tilskud 2019

  Ansøgninger kan indsendes løbende, dog er sidste frist for indsendelse af ansøgninger 1. december 2019.

  Ved ansøgning skal der anvendes et ansøgningsskema, der findes her: Fil Ansøgningskema §18

   

 • Intern markedsføringspulje

  Folkeoplysende og sociale foreninger, hjemmehørende i Ringsted Kommune, kan bevilges midler til aktiviteter og arrangementer.
  Læs vejledningen og find ansøgningsskemaet her: 

  Vejledning og ansøgningsskema intern markedføringspulje

  Der er løbende ansøgningsfrist til puljen.

  Der ansøges ved at sende en mail til fbc@ringsted.dk

   

 • Kultur i landområderne

  Foreninger, forsamlingshuse, kulturinstitutioner, enkeltpersoner/ grupper eller andre, der ønsker at igangsætte en lokal kulturaktivitet.

  Du kan læse retningslinjerne for støtte til kultur i landområderne  PDF icon Retningslinjer for puljen til kultur i landområderne

  Der er 3 ansøgningsfrister årligt: 15. januar, 15. maj og 15.oktober.

  Ved ansøgning skal der anvendes Fil Ansøgningsskema

 • Teater til halv pris

  Virksomheder, foreninger, privatskoler, efterskoler m.fl. kan søge om tilskud til professionelle teaterforestillinger, der er godkendt til refusion.

  Læs mere på  Teater til halv pris

   

 • Temaudviklingspuljen - Udviklingsmidler til lokalområderne

  Byrådet har afsat budget til ”Udviklingsmidler til landområderne”.

  Under "Se også" til højre på siden kan du læse mere ved at benytte linket "Liv i landdistrikterne" eller læs mere om udviklingsmidlerne på Landsbyforums hjemmeside.

 • Bæredygtighedspuljen (Agenda 21puljen)

  Da vi arbejder for at skabe større bevidsthed om miljøet, har vi oprettet en Bæredygtighedspulje på 100.000 kr. årligt. Den uddeles to gange årligt. Så hvis du har en idé til et godt projekt med fokus på miljø og klima, inklusive folkesundhed, er Bæredygtighedspuljen en mulighed for at søge støtte til at realisere projektet.

  Ansøgningsskemaet og retningslinjerne for ansøgningen til bæredygtighedspuljen kan ses her

  Ansøgningsskema til bæredygtighedspuljen

  Retningslinjer for bæredygtighedspuljen.

Kontakt: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 82 00
 • Mandag11.00-15.00
 • Tirsdag11.00-15.00
 • Onsdag11.00-15.00
 • Torsdag11.00-15.00
 • Fredag11.00-13.00

Sidst opdateret

08.07.2019